IZVANREDNI DEFINITORIJ – ARICCIA 29. KOLOVOZ – 6. RUJAN 2017

Izvanredni Definitorij ove godine održava se u mjestu Ariccia u kući duhovnih vježbi „Divin Maestro“. U ovoj kući duhovne vježbe je imao i papa Franjo zajedno sa svojim suradnicima iz Rimske kurije.

Ariccia je udaljena oko 25 kilometara od Rima. Kuća se nalazi na jezeru, a vode je članovi „Obitelji sv. Pavla“ koje je osnovao bl. don Giacomo Alberione, kojega je sv. Ivan Pavao II nazvao „apostol nove evangelizacije“.  

U večernjim satima 29. kolovoza skoro svi sudionici ovog Izvanrednog Definitorija okupili smo se do večere u 19:30. Uz o. Generala i definitore okupili su se provincijali iz cijeloga svijeta.  Zajedno sa suradnicima smo 74.

Srijeda, 30. kolovoza

Dan je započeo slavljem Euharistije i Jutarnjih pohvala. Euharistija je slavljena u čast Duha Svetoga, a pripremili su je iz latinoameričkog Cetusa. Predslavitelj je bio generalni vikar o. Agustí Borrell.

Sjednica je započela čitanjem imena prisutnih provincijala. Nakon toga definitor o. Javier Mena je uputio pozdrav okupljenima i podsjetio je da je u ovoj kući 1991. za Generala Reda izabran o. Camilo Maccise; Prije šest godina ovdje je također održan Izvanredni Definitorij u prvom šestogodištu generala p. Saveria. O. Javier nas je podsjetio također i na nedavno preminulog generala o. Felipe Sáinz de Baranda. Također nas je podsjetio na Duruelo, kako bi nas ohrabrio, jer sve je proizišlo iz skromnih početaka. Svi se trebamo toga prisjetiti. Nadalje podsjetio je na zadaću ovoga Izvanrednog Definitorija koji, prema Konstitucijama, treba promicati suradnju između Središnjice Reda i Provincija.

Nakon toga o. General je izvijestio o stanju Reda. Ovdje donosim samo neke dijelove toga izvješća.

Izvješće o stanju Reda

O. General je svoje izvješće podijelio u tri dijela.

 1. Djelatnosti Definitorija i institucija ovisnih o središnjici Reda

1.1. Djelatnosti Definitorija

O. General je izvjestio o dosadašnjim vizitacijama provincijama od prošlog Generalnog Kapitula 2015. Do sada je obavljeno sedam vizitacija, među kojima je i naša Hrvataska Provincija. Dva puta godišnje sastaju se Definitoriji OCD i OCarm. A imali su i jedan studijski susret na Gori Karmelu.

1.2 Generalna Kurija

Teško se pronalaze suradnici za generalnu kuću, pa o. General moli za razumijevanje Provincija ako mogu u tome smislu pomoći. Na Gospu Karmelsku 2016. pokrenuta je nova Internet stranica Generalne kuće. Obnovljen je i Generalni arhiv. Ostaje problem prevoditelja na engleski jezik.

Što se tiče priloga Provincija za misije u 2016. g. od 51 oblasti 37 su dale svoj doprinos, a do sada za 2017. samo 22. Federacija sestara karmelićanki iz Nizozemske je osnovala jedan fond za pomoć siromašnim samostanima. Do sada je već na različite projekte odobreno oko polovice darovanog iznosa.

1.3 Teresianum

Došla su tri nova subrata kao profesori. Biblioteka je poboljšana tako da se sva godišta časopisa Teresianuma mogu konzultirati on-line. Radi se na tome da se CITes afilira Teresianumu, tako da studenti mogu postići licencijat. Kao i na drugim fakultetima u Rimu, tako i na Teresianumu se smanjuje broj studenata. Prošle godine je bilo 222 studenta, a 2010. je studiralo 272 studenta.

1.4 Međunarodni Zavod

Broj bogoslova od 2015. do 2017. kreće se od 24 do 26. Među njima nema niti jednog bogoslova iz Europe, iako je 2015. u Europi bilo 61 bogoslov, a 2016. čak 74, ali niti jedan od njih nije bio poslan u Međunarodni Zavod. O. General ne zna dati odgovor zašto je to tako.

Zajednica svećenika koji se nalaze na specijalizaciji („seminarium missionum“) može primiti 39 studenata. Nikada nije bio popunjen, tako da su primani i dijecezanski svećenici, što se pokazalo kao dobro iskustvo. Četvrtina svećenika koji se nalaze na specijalizaciji studira na Teresianumu. Za boravak u Zavodu plaća se mjesečno 700 €.

1.5 CITeS

Zajednica se sastoji od 7 članova. Prošle godine je bilo upisano 35 redovitih studenata, a bilo je preko 400 slušača različitih tečajeva. Održano je i nekoliko međunarodnih Kongresa.

1.6. Delegacija Izrael

Trojica subraće su se, zbog starosti vratila u svoje Provincije, a došla su dvojica. Trenutno u Izraelu se nalazi 13 subraće. Poluprovincija Libanon je obećala pomoć u vođenju župe i škole u Hajfi.

 1. Stanje Reda

2.1 Statistički podatci

U tablici se nalazi usporedba podataka od posljednjeg Generalnog Kapitula koji su se odnosili na 2014. godinu i podataka s kraja 2016. g.:

KONTINENT2016.2014.
Europa14841484
Azija13101316
Latinska Amerika544516
Afrika473484
Srednja Amerika176172
Bliski Istok5749
UKUPNO40444021

Kao što se može vidjeti nema većih promjena.

No, tablica koja se odnosi na redovnike u formaciji (od novicijata do onih koji očekuju ređenje) pokazuje malo veće razlike:

KONTINENT2016.2014.
Azija417432
Afrika203209
Europa137112
Latinska Amerika109110
Srednja America1513
Bliski Istok67
UKUPNO887883

Može se reći da je neočekivani podatak porast braće u formaciji u Europi za 23 %.

Braća su trenutno prisutna u 87 zemalja. Ove posljednje dvije godine osnovane su zajednice u Istočnom Timoru, Delhiju i u Litvi (dvojica braće). Pokušaj osnutka u Bangladešu 2015. nije uspio zbog različitih poteškoća.

O. General je u svome izlaganju još govorio o duhovnoj situaciji u Redu, o potrebi upoznavanja samih sebe, o zajedničkom životu.

General je naglasio da je ranije bilo puno jasnije definiran položaj člana zajednice nego danas. Upozorio je na raširenost individualizma kako u malim, tako i u velikim zajednicama.

General je naglasio važnost trajne formacije – čitanja, pisanja, međusobnih razgovora o temama duhovnog života, a ne samo o nogometu i ili dnevno-političkim temama.  

Program ovog izvanrednog Definitorija biti će slijedeći:

 • Izvješće generalnog ekonoma
 • Izvješće Generalnog tajnika za klauzurne karmelićanke o Apostoliskoj Konstituciji Vultum Dei quaerere.
 • Izvješća o relekturi Konstitucija
 • U posljednjem dijelu biti će govora o različitim temama koje su povezane s vođenjem Provincije, kao i o prisutnosti subraće na teritoriju druge Provincije.
 • Biti će i rad po Cetusima. Naša Provincija pripada Cetusu Srednja Europa.

Generalni ekonom o. Attilio Ghisleri iznio je ekonomsku situaciju Reda govoreći detaljno o prihodima i rashodima. Zahvalio je Provincijama i sestrama karmelićankama na pomoći koju su uputili Generalnoj kući. Svaka Provincija ima obavezu svake godine, prema svojim mogućnostima, dati svoj prilog za Generalnu kuću. Najveći izdaci su za vraćanje kredita za CITes, uzdržavanje bogoslova na Terezijanumu, fakulteta Teresianum, pomoć za gradnju nekih samostana.

Više od 60% prihoda Generalne kuće nije redovito nego izvanredno. Također prihodi iz Europskih Provincija se smanjuju zbog smanjenja broja članova, a Provincije koje imaju puno novih zvanja (Indija) su siromašne i ne mogu doprinositi središnjici Reda.

Generalni tajnik za klauzurne karmelićanke o. Rafał Wilkowski imao je izlaganje o Apostolskoj Konstituciji Vultum Dei quaerere.

Kao kanonist, o. Rafał je iznio svoja razmišljanja o ovoj Apostolskoj Konstituciji. Naglasio je da je važno pričekati Instrukciju koju će donijeti Kongregacija jer u Konstituciji je puno stvari otvoreno. Kao kanonist o. Rafał je naglasio da ima dosta nejasnoća, a na nekim mjestima i nesklada s prijašnjim odlukama Kongregacije.

Četvrtak, 31. kolovoz 2017.

Dan smo započeli slavljenjem sv. mise koju su animirala braća iz Indije. Sv. misu je predslavio generalni definitor za Indiju o. Johannes Gorantla iz Provincije Andra Pradesh.

Ovoga dana glavna tema je bila relektura Konstitucija. Moderator, o. Francisco Mena, nas je kratko uveo u dosadašnji tijek rada na Konstitucijama.

O. Agustí Borrell, generalni vikar i predsjednik komisije za relekturu Konstitucija predstavio je u svome izlaganju kako je započeo proces relekture Konstitucija i koje su etape koje još slijede.

O. Emilio Martínez, tajnik komisije izvijestio je tome koliko odgovora je poslala koja Provincija do sada. Poslani odgovori su različiti. Neke Provincije koje su u poteškoćama zbog starosti nisu mogle sudjelovati. Najveći dio Provincija su poslali odgovore na svih sedam kartica. Među njima je i naša Provincija.

O. General je potaknuo cijeli Red da nastave na radu na Konstitucijama i da se u Provincijama organiziraju i studijski dani o Konstitucijama u vidu trajne formacije.

Do sada su zajednice radile na 7 kartica. Slijedeće 8 i 9 su predviđene za rad od rujna do prosinca. Od siječnja do travnja 2018. raditi će se na karticama 10 i 11. Posljednja 12 kartica je predviđena za svibanj 2018. Na kraju će se na slijedećem Izvanrednom Generalnom definitoriju u veljači 2019. odlučiti da li će se ići na potpuno novi tekst Konstitucija, doradu postojećih ili će se dodati samo jedan popratni tekst koji bi govorio o karizmi.

O. Wieslaw Kiwior, OCD, profesor kanonskog prava iz Poljske, koji je ujedno i član Komisije za relekturu Konstitucija, govorio je vlastitom pravu našega Reda i o tome koji su koraci koje treba poduzeti ako želimo mijenjati naše Konstitucije.

Poslije podne smo po Cetisuma govorili o dosadašnjem tijeku rada na rilekturi Konstitucija u našim Provincijama, kao i o prijedlozima komisiji za relekturu što promijeniti u odnosu na dosadašnju praksu.

Nakon toga, na plenarnom zasjedanju, pojedini Cetusi su iznijeli rezultate svoga rada.

Izvješće o. Generala od jučer, ocjenjeno je vrlo pozitivno i realno. Tražena su neka pojašnjenja od Generala najviše glede Teresianuma i zašto nema bogoslova iz Europe. On je na sva pitanja odgovorio i na taj način pojasnio je pitanja koja su proizašla nakon njegovog izlaganja.

Relektura Konstitucija, općenito govoreći dobro je prihvaćena i smatra se pozitivnim, unatoč poteškoća koje se javljaju. Neki smatraju da bi pomoćni tekstovi trebali biti kraći kako bi ih svi mogli pročitati. Najveći dio Cetusa je bio za to da se ide na doradu Konstitucija, a ne na neku radikalniju preradu. Izneseno je mišljenje da bi u Provincijama trebalo osnovati neku malu Komisiju koja bi promicala intenzivniji rad na relekturi Konstitucija.

Na kraju je o. Agustí Borrell podsjetio da je glavni cilj relekture Konstitucija obnova našega života, a ne samo obnova teksta Konstitucija.

O. General je podsjetio na to da je rad na Konstitucijama uslijedio kao logički nastavak rada na djelima sv. Majke Terezije u svrhu obnove našega života.

Dan smo zaključili Večernjom molitvom.

o. Srećko

Petak, 1. rujna 2017.

Dan smo započeli slaveći Euharistiju s Jutarnim pohvalama u čast sv. Terezije Margarete Redi koja se u Italiji slavi kao blagdan. Slavlje je predvodio provincijal venetske provincije o. Aldino Cazzago.

Danas smo prešli na treću tematiku našega susreta, a to je trajna formacija za provincijale. Danas smo imali četiri predavača koji su govorili o različitim temama važnim za vođenje provincije.

O. General je imao predavanje naslovljeno: Provincija dio Reda.

U svome predavanju o. General je iznio kriterije koji se trebaju ispuniti kako bi mogla biti uspostavljena provincija. Govorio je o razlici između provincije, poluprovincije, komisarijata, generalne delegature, provincijalnog vikarijata i regionalnog vikarijata. Kratko rečeno provincija posjeduje puno veći stupanj autonomije u odnosu na druge.

O. Wiesław Kiwior, OCD profesor kanonskog prava u Varšavi govorio je o provincijalu kao višem poglavaru (teološki, karizmatski i pravni aspekti) Sadržaj njegovog izlaganja bio je slijedeći:

 1. Autoritet redovničkog poglavara i njegovo vršenje

1.1 Opseg autoriteta redovničkog poglavara (can. 617)

1.2 Vršenje autoriteta (can. 618)

1.3 Poglavari u službi izgradnje zajednica

 1. Viši poglavari (can. 620 und 622)

2.1 Definicija „Viši poglavari“ (can. 620 und 622)

2.2 Autoritet provincijala kao Višeg poglavara

2.2.1 Pripuštanje kandidata i formacija članova

2.2.2 Život provincije, samostani

2.2.3 Boravak izvan samostana i otpuštanje iz Reda

2.2.4 Vremenita dobra i njihovo upravljanje

 1. Ordinarij (can. 134 § 1)

3.1. Definicija

3.2 Autoritet provincijala kao ordinarija

3.2.1 Zadaća vođenja

3.2.2 Zakonom propisane zadaće

3.2.3 Izvršne zadaće

3.2.4 Zadaća davanja kazni

3.2.5 Zadaća suđenja

3.2.6 Zadaća učenja

3.2.7 Zadaća posvećivanja

 1. Provincijal kao poglavar samostana sestara karmelićanski

Dva vida samostana:

4.1  Samostani koji su izabrali Konstitucije 1991 i jurisdikciju Reda

4.2  Samostani koji su izabrali Konstitucije 1991 i jurisdikciju mjesnog biskupa

4.3 Samostani koji su izabrali Konstitucije 1990 i jurisdikciju Reda

4.4 Samostani koji su izabrali Konstitucije 1990 i jurisdikciju mjesnog biskupa

 1. Provincijal kao poglavar Svjetovnog Reda

O. Miguel Márquez, provincijal Iberske provincije (provincija je nastala sjedinjenjem prijašnjih provincija: Kastilja, Katalonija-Baleari, Aragon -Valencija, Andaluzija). Govorio je elementima pastoralne vizitacije koju obavlja provincijal u provinciji.

U posljednjem predavanju dana o. Umberto Ranieri, OCD član Venetske provincije govorio je o zadaćama provincijalnog savjeta, proširenog savjeta, o Konferencijama poglavara, o susretima poglavara s provincijalnim savjetom, odgojiteljima i ekonomima.

Subota, 2. rujna 2017.

Euharistijsko slavlje s Jutarnjim pohvalama danas su animirali subraća koji upotrebljavaju francuski jezik. Predslavitelj je bio povjerenik Madagaskara o. Fulgence Rakotondrazanany.

Prije podne je na rasporedu bio nastavak trajne formacije za provincijale.

Prvo predavanje je imao o. Miguel Ángel Díaz Granados, provincijal iz Kolumbije. Naslov predavanja bio je „Služba provincijala u početnoj formaciji“. (Konst. 199, 201)

Predavač je naglasio važnost prisutnosti provincijala u svim fazama formacije. Važno je da provincijal poznaje svakog pojedinca u formaciji i da provjerava da li se provodi program formacije prema Ratio institutionis na svim područjima, ne samo na intelektualnom. Ponekad dolazi do krajnosti da u formaciji ima premalo ili previše apostolata. Posebno treba paziti na karmelski identitet. Predavač je iznio na što treba posebno provincijal obratiti pažnju u pojedinim etapama formacije od primanja kandidata, pa do pripuštanja svećeničkom ređenju.

Drugo predavanje prije podne imao je o. Lukasz Kansy, generalni definitor. Naslov njegovog predavanja bio je:  Trajna formacija.

O. Lukasz je naglasio da je pitanje trajne formacije od velike važnosti za kvalitetnu redovničkog života i da provincijal na tome treba inzistirati i treba organizirati programe. O trajnoj formaciji se puno govori, ali relativno malo se čini. Provincijal bi trebao pratiti braću u svim etapama njihovog života, ne samo u periodu početne formacije ili u kriznim momentima. O. Lukasz je iznio glavne principe formacije prema nedavnom dokumentu Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života Za novo vino nove mješine.

Trajnu formaciju je potrebno provoditi kako na razini zajednice tako i na razini provincije. Za trajnu formaciju su posebno važna produžena vremena kao što su treći novicijat, tečajevi specijalizacije i obnove u akademskim središtima našega Reda, boravak u kući molitve ili pustinji.

Na razini provincije važno je organizirati obavezne zajedničke duhovne vježbe, a također i zajednička hodočašća, tečajevi trajne formacije. Za trajnu formaciju je naglašena i važnost čitanja kvalitenih knjiga s područja teologije i duhovnosti. Nije dovoljno samo se osloniti na članke koje pronađemo na internetu.

Poslije podne smo imali susrete različitih Konferencija provincijala. Naša provincija pripada Europskoj konferenciji provincijala. Kao predsjednika našega Cetusa – Srednja Europa, potvrdili smo provincijala krakovske provincije o. Tadeusza Floreka. Nakon što je ostalo upražnjeno mjesto predsjednika konferencije Europskih provincijala pristupili smo izboru novoga predsjednika. Velikom većinom glasova za novog predsjednika konferencije Europskih provincijala izabran je o. Juan De Bono, provincijal provincije Malta. Novog predsjednika o. Juana de Bono pozna dosta naše subraće jer je za vrijeme svoga postdiplomskog studija stanovao u samostanu sv. Terezija Avilska, a u tome samostanu je, za svoga boravka u Rimu, boravilo dosta naše subraće, među kojima sam bio i ja.

U nastavku smo razgovarali o organiziranju susreta za formatore, bogoslove i provincijale.

Pred kraj susreta došao je i o. General koji je predložio da od slijedeće godine provincije šalju svoje bogoslove na učenje španjolskog jezika, a jednu godinu nakon toga da u Španjolskoj provedu tri mjeseca, kao svoj drugi novicijat pod vodstvom formatora.

Provincijali su svesrdno prihvatili ovaj prijedlog o. Generala i ocijenili su ga vrlo pozitivnim i realnim, tako da je na taj način projekt koji je o. General ranije predložio za Salamanku otpao.

O. General i ostali provincijali složili su se oko toga da španjolski jezik ima prednost pred učenjem drugih stranih jezika kako bi imali pristup originalnim tekstovima naših svetaca i literaturi na španjolskom jeziku. Početak ovoga projekta očekujemo slijedećeg ljeta 2018. g.

Nedjelja 03. 09. 2017.

Nedjelja, dan Gospodnji, je bio dan odmora i hodošašća. 

Sv. misu s jutarnjim pohvalama animirao je španjolski Cetus. Sv. misu je predslavio i propovjedao provincijal Iberske provincije Miguel Marquz Calle. 

Pjevanje je animirao bivši General i sadašnji provincijal Navarske provincije o. Luis Arostegui Gamboa. 

Prvo smo posjetili Kalistove katakombe, a zatim rimsko svetište Madonna del Divino Amore. Sv. Ivan Pavao II proglasio je 1999 novo svetište grada Rima Madonna del Divino Amore. Početak ovoga svetišta seže u 18. stoljeće kada su se počela događati mnogobrojna čudesa, o kojima svjedoče mnogobrojni darovi zahvale u dvorani pokraj crkve. Objedovali smo u povijesnom samostanu sv. Silverija u Montecopatriju. Ovo je četvrrti samostan bosonogih karmelićana u Italiji. U njemu se nalazi neraspadnuto tijelo časnog sluge Božjeg Ivana od Isusa i Marije, koji je bio General Reda i napisao je mnogobrojna djela o molitvi, mističnoj teologiji, kao i Instrukciju za karmelske novake i Instrukciju za učitelje novaka. Naš o. Ante Stantić doktorirao je upravo na njegovim pedagoškim spisima i njegovu sliku je imao uvijek u svojoj sobi. 

Nakon objeda posjetili smo Villa d’Este. To je vila u Tivoliju, u blizini Rima koja je jedinstven primjer renesansne arhitekture i talijanskog vrta. Vilu d’Este je naručio kardinal Ippolito II. d’Este. Njega je papa Julije III. postavio za upravitelja Tivolija darujući mu već postojeću benediktinsku vilu. U vrtovima najveću pozornost bude hidrauličke orgulje.

Ponedjeljak, 4. rujna 2017.

Danas su Euharistijsko slavlje animirala subraća engleskog govornog područja. Predslavitelj je bio o. Daniel Chowning, generalni definitor, član provincije Washington. O. Daniel je posjetio našu provinciju, a izrazio je želju da ponovno dođe, a osobito u samostan sv. Ilije na Buškom jezeru. Propovijed je imao o. Michael McGoldrick, provincijal Anglo-Irske provincije.

Danas smo nastavili s permanentnom formacijom za provincijale. Prije podne dva predavanja i poslije podne dva.

O. Jean-Joseph Bergara, generalni prokurator je održao predavanje pod naslovom:

Odgovornost i vođenje disciplinarnih procesa u Redu. U svome predavanju je objasnio različite slučajeve u kojima provincijal treba voditi postupak i objasnio je koji su dokumenti potrebni. Objasnio je procese i donio primjer dokumenata za slijedeće slučajeve: 1. Oprost od jednostavnih zavjeta 2. Oprost od svečanih zavjeta 3. Napuštanje Reda i inkardiniranje u biskupiju 4. Oprost od đakonata 5. Oprost od obaveza svećeničke službe 6. Otpuštanje iz Reda

Predavač je sve ove slučajeve ilustrirao zanimljivim slučajevima iz prakse.

O. Johannes Gorantla, generalni definitor, je imao predavanje pod naslovom: Upravljanje vremenitim dobrima. U vrlo zanimljivom predavanju o. Johannes je naglasio veliku važnost transparentnosti koja pomaže da se živi slobodno i da oslobađa egoizma. Navezanost na novac zarobljava i čini čovjeka bolesnim i on misli samo na sebe. U prvome dijelu predavanja predstavio je glavne principe o odgovornosti u upravljanju vremenitim dobrima kako to propisuju naše Konstitucije. U drugome dijelu je dao praktične upute za upravljanje dobrima na razini provincija i samostana. Posebno je naglasio da je potrebno za gradnje novih zgrada uvijek pitati dozvolu Generalne kuće, jer se događalo da se u provincijama započne gradnja velikih zgrada bez dozvole Generalne kuće, a kada onda se traži pomoć od Generalne kuće. Naglasio je važnost transparentnosti na svim razinama, od osobne, preko samostana do provincije. Prilikom planiranja uvijek treba imati na umu našu karizmu i siromaštvo, kako na osobnoj tako i na zajedničkoj razini. Također je naglasio važnost brige za siromašne. Koliko neki samostan ili provincija odvaja za siromahe? Samostani, kao i provincije ne mogu živjeti sami za sebe. Tražio je od provincija veću međusobnu suradnju kao i suradnju s potrebama Reda. Svaka provincija treba doprinositi potrebama Generalne kuće.

Nakon izlaganja o. Johannesa, provincijal provincije Venecuela o. Daniel Rodriguez Bracho, prikazao je stanje u toj zemlji koja se nalazi na rubu rata. Izuzetno je teška i ekonomsko situacija. O tome se govori i u posljednjem pismu generalnog definitorija koje je objavljeno u Karmelskom Vjesniku. O. General je potaknuo sve, koliko mogu, da pomognu braći i sestrama u Venecueli. Oni koji ne mogu financijski, mogu barem napisati pismo potpore koje će im sigurno puno značiti. O. Daniel je rekao da su plaće u Venecueli izuzetno niske. Mjesečna plaća je 15 dolara (oko 100 kuna) Tako npr. za njegov dolazak na susret u Aricciu bilo bi potrebno raditi 4 godine. Puno ljudi traže hranu u smeću. Oko 2 milijuna stanovnika je napustilo Venecuelu.

Poslije podne generalni postulator o. Romano Gambalunga govorio je o vođenju procesa za proglašenje blaženim i svetim. Govorio je o kriterijima za pokretanje procesa beatifikacije i kako proces započeti. Objasnio je koje korake poduzeti kod biskupije u kojoj je umro onaj za kojega se želi pokrenuti postupak.

U drugome dijelu predavanja naveo je dva primjera kauza: kard. Anastasio Ballestrero i s. Lucia dos Santos (vidjelica iz Fatime)

U Redu ima više od 100 kauza, ali aktivno se radi na 30-tak. Slijedeća beatifikacija biti će vjerojatno slijedeće godine s. Feliciana de Asunción iza Paragvaja. Ima više od 40 Sluga Božjih i oko 15 časnih Sluga Božjih.

Što se tiče vođenja procesa na biskupijskoj razini ovisi o pojedinoj biskupiji. Cijena procesa u Rimu do priznanja mučeništva ili proglašenja časnim Slugom Božjim (da je živio vrline na herojski način) između 17.000 i 18.000 €. Za proglašenje svetim također se treba platiti ista suma.

O. Jerôme Paluku, tajnik misija Reda, imao je predavanje o suradnji na području misija u Redu. Općenito govoreći, nakon financijske krize 2008, pomoć misijama se jako smanjila. O. Jerôme je detaljno objasnio kako napraviti projekt za traženje pomoći. Posebno je naglasio važnost slanja konačnog izvještaja na kojemu se može vidjeti da je projekt završen. Često se događa da nema završnog izvještaja i zahvale donatorima.

Na prošlom Generalnom Kapitulu je odlučeno da svaka Provincija (i one koje imaju vlastite misije) treba slati pomoć za misije u fond kojim upravlja Generalna kuća. O. General je potaknuo da se svaka Provincija uključi u taj projekt jer neke Provincije se još nisu uključile.

Utorak, 5. rujna 2017.

Nakon Jutarnjih pohvala i doručka započeli smo radni dan predavanjem generalnog vikara o. Agustí Borrella koji je govorio o prisutnosti braće na teritoriju drugih Provincija.

Sve više i više braće nalazi se na teritorijima drugih Provincija iz različitih razloga: studij, u službi drugoj provinciji, biskupiji…

Na teritoriju drugih provincija nalazi se ukupno najmanje 120 Mitbrüder. Najviše u Njemačkoj – 45 iz 6 provincija.

Ovo je nova situacija i o tome smo razmišljali što to znači za karizmu Reda. S jedne strane to je obogaćenje za provinciju na čiji teritorij su došli, a s druge strane javljaju se problemi ako služe u pojedinim župama gdje moraju sami boraviti. Tu postoji opasnost da za promjenu karizme cijeloga Reda – tako da se previše naglašava apostolat, a zanemaruju biti elementi karizme – zajednički život i molitva.

Generalni vikar je naglasio da se izbjegava praksa da se preuzimaju župe od strane provincija bez prethodnog odobrenja Generalnog definitorija i mjesnog provincijala.

Novi samostani se mogu osnivati samo ako postoji dovoljan broj da se može provoditi način života specifičan našoj karizmi. U Konstitucijama se ne govori koliki je to točno broj. Kodeks kanonskog prava govori o najmanje tri člana (Can. 115,2). Krajem 2016 g. u Redu je bilo 514 kanonski utemeljenih samostana i 127 koje nisu kanonski utemeljene. Generalni vikar je upozorio na to da je to se to treba regulirati. Također je istaknuto da su u biti jedini pravi problemi slučajevi kada pojedini redovnici sami rade na župama. O. General je naglasio da to treba regulirati i stvoriti zajednice kojima će pripadati.

Nakon predavanja radili smo po Cetusima, a poslije podne smo na zajedničkom susretu iznijeli zaključke svoga rada po Cetusima. Na kraju smo iznijeli i svoje mišljenje – dopune i izmjene završnog dokumenta.

Na kraju dana i ovoga Izvanrednoga Definitorija slavili smo sv. misu zajedno s Večernjom molitvom. Euharistijsko slavlje predvodio je o. General.

Sutra ćemo još slaviti sv. misu i nakon doručka odlazimo kućama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.