Treće pismo Generalnog definitorija

Rim, 19. ožujka 2022.

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela!

Srdačno vas pozdravljamo po svršetku sjednice Generalnog definitorija i dijelimo s vama neke informacije i razmišljanja s naše sjednice.

Ovih dana stalno i intenzivno imamo na umu situaciju naše braće i sestara koji se nalaze u Ukrajini, a s njima i svih stanovnika zemlje koji trpe tragediju besmislenog nasilja. U ime svih njih izražavamo zahvalnost za velikodušnu solidarnost koja se učinkovito očituje na toliko mjesta u Redu. Ustrajno molimo Kneza mira za kraj ovog rata i svih ratova koji nastavljaju sijati bol na licu Zemlje.

Zasjedanje definitorija poklopilo se sa četiristogodišnjicom kanonizacije Terezije od Isusa koja se održala u Rimu 12. ožujka 1622. Neki od nas imali su radost sudjelovati u prigodnoj euharistiji koja se slavila na dan obljetnice u crkvi Presvetog imena Isusova (Il Gesù) u Rimu, uz sudjelovanje pape Franje. Terezija, uzor svetosti za cijelu Crkvu, osobito je takva za nas, članove obitelji koju je utemeljila. Neka nas ona vodi i ohrabruje u želji da s entuzijazmom i odlučnošću odgovorimo na poziv na svetost koji Gospodin upućuje svakome od nas.

 

Program šestogodišta

Među projektima šestogodišnjeg razdoblja za cijeli Red važno mjesto zauzima prijem i primjena Deklaracije o karmelsko-terezijanskoj karizmi koju je odobrio Generalni kapitul. Iznijeli smo svoje prve dojmove o procesu čitanja i dijaloga u zajednicama, koji je započeo u veljači, prema shemi od osam koraka koju je predložio definitorij. Početkom svakog mjeseca na YouTube kanalu Reda objavljuju se kratki prezentacijski videozapisi koje pripremaju definitori, kao i drugi komplementarni materijali. Podsjetimo, cilj je revizija života redovnika i zajednica u svjetlu našeg karizmatskog identiteta. Kako se provincijski kapituli približavaju, dobro je imati na umu da će jedna od tema kojima će se pozabaviti biti praktična primjena Deklaracije na svakom području Reda.

Još jedno pitanje na kojem želimo dublje raditi jest formacija, posebno početna formacija. Osjećamo hitnost da cijeli Red postane svjestan potrebe da posveti najbolja sredstva i energiju razlučivanju zvanja i pratnji kandidata. Prije nekoliko tjedana poslan je Vademecum: osnovni kriteriji za naše formacijske kuće, koji se mora imati na umu u svim provincijama i u svim kućama formacije. Ustrojava se i povjerenstvo za reviziju Ratio Institutionis Reda, koje će se ažurirati na temelju iskustva posljednjih godina i značajnih promjena u Redu, Crkvi i svijetu. Povjerenstvom će predsjedati o. Martín Martínez (definitor), a koordiniratiće ga o. Danijel Chowning (Washington).

Na sastanku definitorija slušali smo o. Christofa Betscharta, dekana Terezijanuma, koji nam je objasnio stanje Fakulteta i planove za budućnost u razdoblju brze i duboke preobrazbe akademskih središta teološkog područja; ova okolnost implicira potrebu traženja novih načina za ažuriranje i konsolidaciju intelektualnog rada. Promicanje kulture i kvalitetnog istraživanja mora i nama biti cilj kojeg se ne smijemo odreći.

Zbog toga je u pripremi sastanak radi promišljanja i dijaloga o akademskom i intelektualnom životu u Redu, koji je zakazan za kraj lipnja na Terezijanumu u Rimu. Pozvano je oko 25 sudionika, među kojima i neke redovnice i laici. Ovo je prvi korak u procesu koji bi se trebao postupno proširiti na svaku od glavnih regija Reda.

 

Pastoralni i bratski pohodi

Velik dio našeg radnog vremena bio je posvećen dijalogu o nekim stvarnostima Reda, posebice na temelju izvješća o raznim pastoralnim i bratskim pohodima provedenim posljednjih tjedana. General i definitori nastoje živjeti stvarnu i učinkovitu bliskost s provincijama  i ustanovama Reda. U tom će smislu General, koliko god je to moguće, osobno sudjelovati nekoliko dana u pastoralnim pohodima koje će obavljati definitori.

 

Delegacija Izraela

General je izvijestio o pastoralnom posjetu koji je obavio delegaciji Izraela od 19. siječnja do 2. veljače. Trenutno u Delegaciji živi 9 redovnika, koji borave u zajednici Stella Maris, brinući i o samostanu El-Muhraqa. O. Miguel je također posjetio četiri zajednice bosonogih karmelićanki u Izraelu (Haifa, Nazaret, Jeruzalem i Betlehem) i druge ustanove povezane s Redom, poput župe i škole u Haifi povjerene Poluprovinciji Libanon, kao i prisutne karmelićanske kongregacije u Svetoj zemlji.

Tijekom posjeta general je pozvao braću na povećanje društvenog života i bratskih odnosa, kao i na stvarno uključivanje u Crkvu i okolno društvo; to će biti čvrsti temelji za odgovarajuću uslugu brojnim ljudima koji nam dolaze u tim mjestima. Priljev hodočasnika, drastično smanjen u posljednje vrijeme zbog pandemije, postupno se oporavlja. Nastojat ćemo osigurati da se Delegacija adekvatno obnovi i obogati uvrštavanjem novih redovnika koji se osjećaju pozvanima živjeti na tako posebnom i važnom mjestu za Karmel.

Posebno važan vid našega života u Izraelu je briga o baštini Reda, koja se sastoji od brojne i vrijedne pokretne i nepokretne imovine. O tome smo imali priliku detaljno razgovarati s o. Karolom Milewskim, ekonomom Delegacije, koji je sudjelovao na jednoj od sjednica definitorija. S njim smo analizirali korake koje treba poduzeti kako bismo zaštitili i dali dostojanstvo mjestima naše prisutnosti. U Wadi es-Siah već su u tijeku intervencije kako bi se osigurala briga o mjestu i olakšao pristup posjetiteljima. Što se tiče područja Stella Maris, novi projekt urbanizacije i razvoja još je u fazi definiranja, u dijalogu s mjesnim vlastima. Unatoč složenosti koja je svojstvena svakoj situaciji ovog tipa u Izraelu, uz velikodušnu i stalnu predanost odgovornih redovnika, nadamo se da će se u bliskoj budućnosti postići dobri rezultati.

 

CITeS u Avili

O. Agustí, generalni vikar, izvijestio je o svom nedavnom posjetu CITeS-u u Avili od 6. do 10. veljače. Prethodno je general razgovarao sa zajednicom početkom siječnja, nedugo nakon smrti o. Rómula Cuartasa, kojeg se sjećamo s ljubavlju i zahvalnošću za neprocjenjivu službu koju je obavljao toliko godina u ovom cijenjenom centru studija Reda.

Tijekom posjeta, u dijalogu s redovnicima, s laicima u službi CITeS-a i sa studentima ovogodišnjeg ciklusa, bilo je moguće još jednom se uvjeriti u vitalnost centra i kako je prevladana teška faza pandemije zahvaljujući aktivnom angažmanu svih. Nastavlja se rad na postizanju crkvenog akademskog priznanja akademskih kolegija. U sadašnjim okolnostima potrebno je u zajednicu dovesti nove članove koji mogu postati stalni predavači. Na isti način treba cijeniti predanost laika koji surađuju s CITeS-om i trajno su integrirani u život centra; na temelju iskustava posljednjih godina i postojećeg stanja nastojat ćemo uočiti i formalizirati njihov status kako bi se usluga koju pružaju na odgovarajući način stabilizirala.

 

Povjerenstvo Čile

General i o. Martín Martínez zajedno su obavili pastoralni posjet Povjerenstvu Čilea od 15. veljače do 2. ožujka. Povjerenstvo trenutno ima 5 zajednica, u kojima ima 17 redovnika i novaka; još 6 redovnika nalazi se izvan zajednica, u različitim situacijama. U Čileu postoji 13 samostana bosonogih karmelićanki i 4 zajednice Svjetovnog reda. Vizitatori su mogli razgovarati sa svakim od redovnika, kao i s drugim ljudima koji su to zatražili.

Posljednjih godina došlo je do progresivnog slabljenja Povjerenstva u raznim područjima. U kontekstu posjeta dane su neke smjernice za preispitivanje praksi i poboljšanje stavova, kako bi se postigla revitalizacija u skladu s našim životnim stilom. Stoga ćemo raditi na izradi projekta Povjerenstva, na restrukturiranju zajednica s obzirom na istinski život zajednice, na promicanju suradnje s drugim provincijama (posebno radi formacije) itd. Za to će postojati izravna pratnja redovnika iz drugih provincija i pomoć generalne uprave.

 

Povjerenstvo Sicilije

O. Roberto Marija Pirastu pohodio je Povjerenstvo Sicilije od 16. veljače do 6. ožujka. Završnim susretima sa Savjetom i plenumom prisustvovao je i General. Povjerenstvo trenutno ima 4 zajednice, te ima 16 svečanozavjetovanih redovnika i 1 privremenozavjetovanog, te 3 redovnika iz drugih provincija. Na Siciliji postoji 6 zajednica bosonogih karmelićanki i 14 zajednica Svjetovnog reda.

Posvješćujući slabost trenutnog stanja Povjerenstva, potrebno je istražiti nove putove za poticaj i restrukturiranje. U tu svrhu dogovoreno je da se odmah krene s pripremama za kapitul iduće godine kroz proces dijaloga i promišljanja koji će moći računati na pratnju i pomoć Vizitatora. Nastojat će se formulirati konkretni prijedlozi o životu bratstva, broju i poslanju zajednica, suradnji s drugim provincijama, pastoralu zvanja itd.

 

Egipat i Irak

O. Christophe-Marie Baudouin izvijestio je o svom pohodu delegaciji Egipta, od 17. do 19. prosinca prošle godine. Trenutno u Egiptu ima 14 redovnika u 3 zajednice. U Kairu služe u znamenitoj Bazilici svete Male Terezije i u bolnici za siromašne. U Egiptu postoji i zajednica bosonogih karmelićanki. Većina redovnika su mladi, a nova zvanja i dalje pritječu; ta nas činjenica poziva da posebnu pozornost posvetimo učvršćenju asimilacije i iskustva karizme Reda.

Nakon toga, o. Christophe-Marie je otišao u Irak, gdje je proveo Božić s o. Ghadirom, jedinim redovnikom Reda u zemlji (osim o. Jeana Sleimana, nadbiskupa Bagdada). Tu su i 4 karmelićanke sv. Josipa (kongregacija francuskog podrijetla), laici svjetovnog Karmela i mala skupina posvećenih laikinja. Pastoralna i duhovna služba od velike je vrijednosti, s obzirom na problematičan kontekst u kojem živi ono malo kršćana koji su ostali u zemlji. Svakako bi bilo vrlo pozitivno da se što prije poveća prisutnost redovnika u Iraku.

 

Indija

O. Pio James D’Souza je većinu siječnja i veljače proveo u Indiji. Tijekom tog razdoblja mogao je uspostaviti prvi kontakt s indijskim provincijama. Bio je u bratskom posjetu provincijama Manjummel, Južna Kerala i Malabar, te održao virtualne sastanke s pokrajinskim vijećima Andhra Pradesh, Tamilnadu, Delhi, regionalnim vikarijatima Odishe, Zapadnog i Sjeveroistočnog Bengala, pokrajinskom delegacijom Ranchija i Misijom Chattisgharh. Također je posjetio zajednice bosonogih karmelićanki u Kerali i imao virtualni sastanak s Konferencijom provincijala Indije.

Na tim sastancima raspravljalo se o prioritetnim ciljevima šestogodišta, kao što su Deklaracija o karizmi, formacija i proslava obljetnica svetaca, kao i neke teme specifične za svaku provinciju. Susreti su poslužili i za pripremu bratskog posjeta o. Generala Indiji, zakazanog za sljedeći listopad.

 

Afrika

O. Jean-Baptiste Pagabeleguem izvijestio je o Konferenciji poglavara frankofone Afrike i Madagaskara, na kojoj je sudjelovao zajedno s o. Philbertom Namphandom. Neke od tema o kojima se raspravljalo bile su formacija na različitim razinama (početna, za odgojitelje, za poglavare…), drugi novicijat i različite inicijative suradnje među provincijama.

O. Philbert je sa svoje strane ilustrirao rad Anglofone konferencije na kojoj je sudjelovao i o. Jean-Baptiste. Tamo je definiran program zajedničkih aktivnosti za idućih nekoliko godina, poput tečaja za odgojitelje, susreta mladih redovnika, osposobljavanja poglavara i sljedećeg afričkog karmelićanskog kongresa. Govorilo se i o Institutu za duhovnost i vjersku formaciju Tangaze (Kenija), za koji će se tražiti drugi redovnici Reda koji tamo mogu predavati.

Na oba susreta uočena je potreba za većom nazočnošću provincijala, kako bi se potaknula pratnja i uključenost matične provincije u okružjima koja su u fazi rasta i konsolidacije.

 

Europa

Europski definitori izvijestili su također o Europskoj konferenciji provincijala. Na kraju se nije mogao održati ni tečaj za odgojitelje niti sastanak stalnog povjerenstva. Za ljetne mjesece nastavlja se priprema drugog novicijata. Sljedeća skupština svih provincijala zakazana je za početak lipnja.

 

Život u okružjima

Definitorij je jednu od sjednica posvetio dijalogu s o. Michaelom Berryjem, provincijalom Washingtona, o nekim aspektima trenutnog stanja u provinciji, a posebno o delegaciji Kenije. Red je u ovoj afričkoj zemlji prisutan od 1992. godine, a trenutno ih je 19 svečanozavjetovanih redovnika, 23 privremenozavjetovanih i 3 novaka. Rast i vitalnost delegacije zahtijevaju izravniju i intenzivniju pratnju od onoga što u ovom trenutku može ponuditi Washington; bilo bi poželjno pronaći druge oblike pomoći za misiju, po mogućnosti iz samih Afričkih provincija i delegacija. Što se tiče situacije u Sjedinjenim Državama, postoji pozitivan znak značajnog preporoda zvanja, što predstavlja izazov za formaciju, s obzirom na to da većinu redovnika provincije čine starije osobe.

Neke specifične teme koje smo obradili u Definitoriju su, između ostalog, sljedeće:

– Situacija i izgledi poluprovincije Oklahoma (SAD). Provincijal je prošlog siječnja posjetio Generalnu kuriju u pratnji savjetnika iz Provincije. Između ostalog, razgovaralo se o pomoći starijim redovnicima, mogućem smanjenju prisutnosti, suradnji sa susjednim provincijama i projektu obnove svetišta i samostana u San Antoniju (Texas).

– Moguće otvaranje prisutnosti u Tamaleu (Gana) od strane Regionalnog vikarijata Nigerije, na zahtjev mjesnog biskupa. Definitorij je za, pod uvjetom da se osigura prisutnost dovoljno velike i dosljedne zajednice.

– Prijedlog Regionalnog vikarijata Nigerije za kupnju zemljišta u Abuji (Nigerija) s obzirom na buduće stvaranje duhovnog centra.

– Misija u Zambiji (provincija Manjummel), koja trenutno ima 3 redovnika i treba je povećati kako bi se na odgovarajući način konsolidirala.

– Projekt obnove crkve u Havani na Kubi (Karipsko povjerenstvo), koji je vrlo hitan zbog stanja dotrajalosti zgrade.

– Zahtjev za pomoć od Andhra Pradesh za različite potrebe i projekte provincije.

– Izgradnja novog samostana u Banguiju u Srednjoafričkoj Republici (provincija Genova) i traženje sredstava za financiranje ovog golemog projekta.

– Isto tako, ispitali smo i odobrili neke sporazume o suradnji između provincija, na osnovu kojih redovnik može privremeno prijeći u službu druge provincije, što je praksa za koju je potrebno odobrenje Generalnog predstojnika (OPU br. 136).

 

Generalna kurija

Generalni ekonom o. Paolo De Carli predstavio je detaljno izvješće o gospodarskom stanju Generalata, zajedno s konačnim sažetkom 2021. Gospodarska bilanca je umjereno pozitivna, zahvaljujući i nekim izvanrednim prihodima. Zahvalni smo na suradnji provincijama Reda koji redovito šalju svoje priloge i podsjećamo sve na potrebu da budu vjerni ovoj obavezi, koja omogućuje izvršavanje odgovornosti i inicijativa generalne uprave i zavisnih ustanova, kao i pružanje pomoći onima kojima je potrebna. Posebno smo zahvalni za uvijek velikodušne doprinose bosonogih karmelićanki. U tom smislu podsjećamo i na dužnost suradnje provincija s Misijskim fondom, prema odluci Generalnog kapitula. O. Jérôme Paluku, tajnik za misijsku suradnju, predstavio je stanje do sada primljenih priloga.

Definitorij je analizirao tablice troškova koje provincijal, provincijalni savjeti i sam definitorij mogu odobriti za različite zemlje svijeta. Tablice se moraju ažurirati na temelju iznosa koje je utvrdio Vatikan; čim budemo imali na raspolaganju sve podatke, objavit ćemo nove tablice za svaku zemlju.

Definitorij je zaprimio izvješće i komplementarna objašnjenja o. Marca Chiese o Generalnoj postulaturi Reda. S njim smo razgovarali o najnovijem napretku i izgledima za neposrednu budućnost brojnih kauza beatifikacije i kanonizacije koji su u tijeku. Jedna od tema bila je i želja, koju su formulirali različiti krugovi, da se sveta Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein) predloži kao kandidatkinja za Crkvenu naučiteljicu. Definitorij je izrazio pozitivno mišljenje i zadužio o. Christofa Betscharta da koordinira međunarodnu komisiju koja će izvršiti teološku analizu spisa, s obzirom na mogući doktorat.

Sa svoje strane, o. José Pereira, tajnik za informiranje, osvrnuo se na neke aspekte naše prisutnosti na internetu i društvenim mrežama. Komunikacija vijesti, dokumenata i materijala je tečna, a dobivene povratne informacije znatne su, sve i ako variraju ovisno o regijama svijeta. Nastavit ćemo raditi na tome da informacije budu žurne, korisne i raznolike, zahvaljujući suradnji koju nudi cijeli Red.

Isto tako vodili smo dijalog i s o. Rafałom Wilkowskim, tajnikom za monahinje, koji je iznio neke podatke o trenutnom stanju zajednica bosonogih karmelićanki u svijetu, a posebice onih koje je nedavno posjetio. Nakon stupanja na snagu Cor orans i Vultum Dei quaerere, potrebno je revidirati posebno zakonodavstvo svakog Reda. Kongregacija za posvećeni život i Družbe apostolskog života potvrdila je generalu da je, prema Konstitucijama bosonogih karmelićanki  (1991.), koordinacija rada za ovu reviziju u njegovoj nadležnosti. Stoga će u narednim mjesecima biti zakazan sastanak s predstavnicima svih saveza i udruga Reda kako bi se pokrenuo proces.

Na kraju, o. Ramiro Casale, delegat za Svjetovni red, dopunio je i ažurirao informacije o životu Svjetovnog Karmela u svijetu, te predstavio neke projekte za budućnost. Veliki dio njih odnosi se na formaciju. Razmatra se i organiziranje novog Svjetskog kongresa Svjetovnog reda.

 

Sjednicu definitorija završili smo u srcu korizmenog vremena. Koračamo prema Uskrsu, pravom izvoru naše nade, u svijetu i u vremenu u kojem razloga za brigu i patnju ima na pretek. Zajedno s cijelom zajednicom Generalne kuće pripremamo se živjeti nekoliko dana duhovnih vježbi, da nam pomognu da se svakog dana sve više otvaramo glasu Duha kako bismo nastavili služiti Redu u skladu s Božjom voljom.

Svima vam, braćo i sestre terezijanskog Karmela, želimo svet i sretan Uskrs, pun radosti Kristova uskrsnuća.

Bratski,

o. Miguel Márquez Calle, General

o. Agustí Borrell i Viader

o. Pius James D’Souza

o. Philbert Namphande

o. Roberto Maria Pirastu

o. Christianus Surinono

o. Martín Martínez Larios

o. Christophe-Marie Baudouin

o. Jean-Baptiste Pagabeleguem

 

Izvor: https://www.carmelitaniscalzi.com/documenti/definitorio-generale/2022_lettera-definitorio_3-it/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.