Peto pismo Generalnog definitorija

Rim, 16. rujna 2022.

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela!

Šaljemo vam srdačne bratske pozdrave na kraju tromjesečnog sastanka Generalnog definitorija, održanog u Rimu od 5. do 16. rujna. Ovim pismom želimo vas izvijestiti o najvažnijim temama o kojima smo ovih dana imali priliku razgovarati.

Na našem susretu bili su prisutni svi članovi Reda, a posebno smo se sjetili onih koji se iz različitih razloga nalaze u teškim situacijama. Nastavljamo moliti za našu braću u Ukrajini i drugim dijelovima svijeta, koji žive u ratnim prilikama ili u mnogim zemljama čija je politička i društvena situacija obilježena napetostima, neizvjesnostima, a često i siromaštvom. Ne propuštamo ih pratiti molitvom, blizinom i solidarnošću.

Sastanak Definitorija održan je na kraju ljetne sezone na sjevernoj polutki, gdje se nalazi većina naših prisutnosti. Posljednjih tjedana i mi, članovi Generalne kuće, pratili smo nešto drugačiji ritam od ostatka godine, te smo mogli posvetiti neko vrijeme ponovnom povezivanju s obitelji i prijateljima, odmoru, razmišljanju, formaciji, itd., ostajući pritom pozorni na život Reda, koji se nikada ne zaustavlja.

S druge strane, ovih se dana prisjećamo kako je prošla točno godina dana od održavanja posljednjeg Generalnog kapitula Reda (Rim, rujan 2021.). Na zasjedanju Definitorija mogli smo sagledati postignuti napredak i stanje u provedbi glavnih ciljeva koje je postavio kapitul. Molimo s pouzdanjem pomoć Gospodina i svih vas da nastavimo vjerno vršiti poslanje koje nam je povjereno u službi terezijanskog Karmela.

Program šestogodišta

Kao i obično, posebnu smo pozornost posvetili temama koje je Generalni kapitul odredio kao prioritete za ovo šestogodišnje razdoblje.

Što se tiče Deklaracije o karmelsko-terezijanskoj karizmi, nastavljamo prikupljati dojmove o čitanju i razmatranju koje se ove godine provodi u zajednicama. Preko YouTube kanala Generalne kurije ponuđeni su kratki orijentacijski video zapisi koje su pripremili definitori kako bi potaknuli i popratili prihvaćanje Deklaracije u zajednicama. U posljednjem od njih, o. General nas poziva da produbimo prihvaćanje i praktičnu primjenu kapitularnog dokumenta, kako bismo mogli učinkovito pridonijeti obnovi života Reda.

Jedan od prioriteta na kojem je cijeli Red pozvan raditi sa zanimanjem i posvetiti najbolja sredstva je početna formacija, koja ima odlučujući utjecaj na život redovnika. Nastavljamo raditi na reviziji Ratio institutionis, prema zahtjevu Generalnog kapitula. Definitori zaduženi za početnu formaciju, o. Martín i o. Jean-Baptiste, izvijestili su o radu međunarodnog povjerenstva zaduženog za ovu reviziju. Upitnik je nedavno poslan svim okružjima kako bi se prikupili podaci i doprinosi koji mogu olakšati izradu nacrta novog ažuriranog teksta.

Što se tiče formacije, hvalevrijedna inicijativa koja se širi u Redu je zajednička priprava za svečana zavjetovanja (tzv. „drugi novicijat“) u raznim krajevima svijeta (Latinska Amerika, Afrika, Indija, Europa…). Ocjena ovih susreta je vrlo pozitivna, zbog suradnje između okružja i iskustva međusobnog razumijevanja među mladim redovnicima.

Kad je riječ o pastoralu mladih, dobili smo informaciju o međunarodnom susretu mladih karmelićana zakazanom za 31. srpnja 2023. u Fatimi, prigodom održavanja Svjetskog dana mladih u Lisabonu (1.-6. kolovoza). Detaljnije informacije o pripremi događaja i registraciji sudionika bit će dostupne u narednim tjednima. Provincija Portugal otvorila je poseban račun e-pošte za sva pitanja koja se odnose na susret: [email protected].

Prelazeći na područje istraživanja i akademskog života, definitorij je govorio o seminaru koji je održan na Teresianumukrajem lipnja prošle godine, a na kojem je sudjelovalo dvadesetak braće i redovnica. Bilo je to bogato iskustvo razmjene mišljenja, podataka i prijedloga s ciljem promicanja akademske i intelektualne djelatnosti u Redu. Inicijativa će se nastaviti novim sastankom u CITeS-u u Avili na kraju sljedeće akademske godine i postupnim proširenjem na različite regije svijeta.

Definitorij je također obaviješten o radu komisije koju je uspostavila Unija generalnih poglavara za analizu sadašnjosti i budućnosti raznih akademskih središta koje redovničke obitelji imaju u Rimu, uključujući Teresianum. Nakon višemjesečnog rada povjerenstvo je iznijelo svoje zaključke i prijedloge. Konstatirajući progresivno slabljenje većine ovih centara po pitanju profesora, studenata i financijskih sredstava, povjerenstvo predlaže intenziviranje međusobne suradnje, kako bi se svaka institucija mogla koncentrirati na ono što joj je najvlastitije. Različite konkretne mogućnosti suradnje sada se podnose na procjenu odgovarajućih viših i općih vijeća, kako bi se mogle donijeti najprikladnije odluke za jamčenje kontinuiteta i kvalitete akademskih institucija.

Još jedna od odluka Generalnog kapitula odnosila se na slavlje stogodišnjice naših svetaca. Slijedeći prijedlog Kapitula, Definitorij predlaže Redu program osobnog i zajedničkog čitanja autobiografskih rukopisa i drugih tekstova Terezije od Djeteta Isusa, sukladno materijalima pripremljenima za sljedeće tri godine. Do kraja ove godine bit će podijeljen materijal za 2023. koji će se sastojati od 8 kartica s tekstovima odabranim iz rukopisa A i naznakama za promišljanje i zajednički dijalog. Zahvaljujemo Pariškoj provinciji na suradnji u odabiru tekstova i pripremi priručnika za čitanje.

Pastoralni i bratski pohodi
Venezuela

Otac Martín Martínez bio je u pastoralnom posjetu Generalnoj delegaciji Venezuele od 15. kolovoza do 3. rujna; posljednjih mu se je dana pridružio o. General. Prisutnost braće u Venezueli datira od 1950. Sadašnja Generalna delegacija osnovana je 1993. Sastoji se od 8 članova sa svečanim zavjetima i jednog s jednostavnim zavjetima te ima oko 15 kandidata. Delegacija ima 3 zajednice: Barquisimeto (kuća molitve), Caracas (župa i škola) i Potrero de las Casas (kuća duhovnosti i formacije). Osim toga, u Venezueli postoji 9 samostana karmelićanki i 8 zajednica Svjetovnog reda, s ukupno 86 članova.

Na život i aktivnosti u Venezueli snažno je utjecala teška socijalna i ekonomska situacija u zemlji, iako se u posljednje vrijeme čini da ima malih znakova nade. U takvom kontekstu Delegacija diše ozračjem vedrine i bratstva i nastoji se održati apostolsko predanje i pomoći onima koji su najpotrebitiji što je više moguće.

Vizitator je zamolio redovnike da izrade desetogodišnji plan za Delegaciju. Promicanje zvanja i pastoral mladih moraju i dalje imati prednost, kao i početna formacija, uz potrebnu suradnju s drugim okružjima, kao što se već radi. Drugi aspekt koji treba ojačati je pastoral duhovnosti. Nadalje, zabilježeni su dobri plodovi odnosa i zajedničkog rada između braće, redovnica i laika, koje vrijedi učvrstiti i intenzivirati.

Madagaskar

O. Jean-Baptiste bio je u bratskom posjetu komesarijatu Madagaskara od 1. do 30. srpnja, u pratnji o. Philberta tijekom prva dva tjedna. Prisutnost braće na Madagaskaru, koja je započela prije pedesetak godina, u posljednje je vrijeme doživjela snažan brojčani porast. Komesarijat trenutno broji 74 braće sa svečanim zavjetima, 45 privremeno zavjetovanih i 12 novaka, raspoređenih u 10 zajednica. Bosonoge karmelićanke imaju 6 zajednica, a svjetovni Karmel 10 zajednica (od toga 2 kanonski uspostavljene), s ukupno 214 članova. Karmelićanin Fabien Raharilamboniaina biskup je Morondave i predsjednik Biskupske konferencije Madagaskara.

Klima u komesarijatu je pozitivna i velika se pažnja poklanja zajedničkom životu i molitvi. Apostolsko djelovanje uglavnom je duhovno poticanje, župna služba i odgojni rad. O službi zvanja i pratnji kandidata dobro se brine, zahvaljujući predanosti nekih redovnika i redovnica koji su primili dobru karizmatsku i teološku izobrazbu, osobito u Europi. Posjetitelji su razgovarali s redovnicima o prioritetima šestogodišnjice za cijeli Red i potaknuli ih na povećanje suradnje s drugim obližnjim okružjima.

Indija

Od 8. srpnja do 20. kolovoza o. Pio je bio u bratskom posjetu raznim okružjima Reda u Indiji. Tijekom tog razdoblja proputovao je dugim itinerarom, koji ga je vodio kroz provinciju Delhi, regionalni vikarijat zapadnog i sjeveroistočnog Bengala (provincije Južna Kerala), provincijsku delegaciju Ranchi (provincije Malabar), provincijsku delegaciju Chattisgharh (provincije Tamilnadu), regionalni vikarijat Odisha (provincije Manjummel), provinciju Tamilnadu, provinciju Andhra Pradesh i kuće provincije Malabar u sjevernoj Kerali, kao i u neke samostane bosonogih karmelićanki. Na taj je način mogao pobliže upoznati dio bogate i raznolike prisutnosti Reda u Indiji, zemlji s najvećim brojem braće u svijetu. Ovo putovanje također je poslužilo za pripremu posjeta indijskim okružjima koji General planira za listopad i studeni, uključujući i pastoralni posjet provinciji Tamilnadu.

Život okružja

Kao i obično, analizirali smo neke specifične teme različitih okružja Reda, među kojima spominjemo sljedeće:

– Pomno pratimo razvoj događaja u Komesarijatu Čilea i u Generalnoj delegaciji Mađarske, nakon nedavnih pastoralnih posjeta ovim okružjima i odluka koje su tamo donesene.

– Nastavili smo razmišljati o tome kako na najbolji mogući način organizirati početnu formaciju kandidata iz Kine, u dijalogu s okružjima Koreje, Filipina i Tajvana-Singapura.

– Prihvatili smo zahtjev Provincije jugoistočnog Brazila za kanonsko podizanje zajednica Marechal Deodoro i Paranoá.

– Definitorij je odobrio Krakovskoj provinciji da započne osnivanje nove zajednice u Katowicama (u Šleziji).

– Dali smo dozvolu provinciji Manjummel za izgradnju novog samostana u Irumbakamcholaiju, gdje će se sadašnja zajednica Mannarkad preseliti.

– Dali smo ovlaštenje za prihvaćanje župe u Buyali (Uganda), s ciljem osnivanja druge zajednice u Ugandi (Provincije Kalifornija-Arizona).

– Nakon pitanja koje je primio definitorij, analizirali smo trenutnu raspodjelu teritorija Sjedinjenih Država među različitim provincijama, koja odgovara sada već prošloj situaciji te ju se čini prikladnim preispitati. Tražit ćemo najbolji način da to učinimo, u kontekstu globalnijeg pregleda teritorijalne organizacije Reda i okružja, o čemu će se raspravljati na Izvanrednom definitoriju sljedeće godine.

– Nadbiskup George Tambala, OCD, u ime Biskupske konferencije Malavija, čiji je predsjednik, traži suradnju nastavnika filozofije za glavno sjemenište Kachebere. Procjenjujemo mogućnosti prihvaćanja te molbe, za što će trebati osigurati da imenovani redovnik može biti dio obližnje zajednice.

– Definitorij je odobrio sporazume o suradnji između provincije Venecije i komesarijata Konga za samostan u Bruxellesu (Belgija), kao i sporazume o suradnji između anglo-irske i filipinske provincije te provincija Navarre i Kolumbije. Svi ovi ugovori predviđaju da redovnici iz jednog okružja prelaze u službu drugog, prema modalitetima koje reguliraju naši zakoni (OPU 135-136).

– Sjednicu smo posvetili dijalogu s provincijalom Karnataka-Goa, regionalnim vikarom i prvim savjetnikom Tanzanije, o povijesti, trenutnoj situaciji i budućim izgledima naše prisutnosti u toj afričkoj zemlji. Naša je dužnost izraziti zahvalnost Provinciji Karnataka-Goa za dobro obavljeno misionarsko djelo. Analizirali smo financijske potrebe misije, uzimajući u obzir veliki broj redovnika u početnoj formaciji i troškove povezane s izgradnjom infrastrukture potrebne za osiguranje budućnosti karmelske prisutnosti. Nastavit ćemo dijalog kako bismo pronašli metode financiranja koje su u skladu s trenutnim odredbama i pravilima Reda.

– S pariškim provincijalom podijelili smo razne teme vezane za njegovu provinciju i Red, poput stote obljetnice Terezije od Djeteta Isusa i održavanja sljedećeg Izvanrednog definitorija u Lisieuxu. U prigodi nadolazećih terezijanskih obljetnica, pariška će provincija ponuditi redovnicima Reda mogućnost da neko vrijeme žive u zajednici Lisieux.

– Uz to, budući da je misija u Iraku povjerena Pariškoj provinciji, razgovarali smo s provincijalom o proslavi (u veljači 2023.) 400. obljetnice dolaska bosonogih karmelićana u tu regiju i budućim izgledima prisutnosti Reda.

Kapituli okružja

Generalni definitorij bavio se kapitulima okružja koji će se održati sljedećih mjeseci. Prije svega, uzimajući u obzir da je kalendar nekih kapitula za 2020. izmijenjen općom zdravstvenom situacijom, odlučili smo da će svako okružje moći održati kapitul na najprikladniji datum (pod uvjetom da nije kasnije od srpnja 2023.), odstupajući od norme koja predviđa njihovo održavanje u dva mjeseca prije ili nakon završetka trogodišnjeg razdoblja (OPU 206). Također smo odobrili Praktične upute za kapitule, nakon što smo ih dopunili promjenama koje je posljednji Generalni kapitul unio u Odredbe za primjenu Ustanova u skladu s drugim zakonodavnim novostima sveopće Crkve. Korisno je prisjetiti se da je u dopisu od prošlog 18. svibnja papa Franjo dao ovlaštenje braći neklericima da budu poglavari zajednice, pa čak i viši poglavari, slijedeći pritom određene procedure navedene u tom dopisu.

Što se tiče kapitularnih tema, uz one koje su već predviđene našim zakonima i običajima, podsjećamo na neke važne u ovom trenutku Reda, kao što je praktična primjena Deklaracije o karizmi, početna formacija, slavlje obljetnica sv. Terezije iz Lisieuxa i sv. Ivana od Križa, te određivanje osnovne imovine (Patrimonio stabile) okružja i kuća. Također pozivamo kapitule da promisle i preuzmu konkretne obveze u kontekstu ekološke svijesti. Iznad svega, važno je imati na umu da uloga trogodišnjeg kapitula nije ograničena na izbore, nego je on prvenstveno pozvan sagledati stanje u okružju i izraditi plan života i aktivnosti za trogodišnje razdoblje. Sljedećih tjedana General će poslati pismo kako bi potaknuo i usmjerio odgovarajuću pripremu i održavanje kapitula.

Imali smo također prvu razmjenu informacija i ideja s obzirom na Izvanredni definitorij koji će uslijediti nakon provincijskih kapitula, a koji je zakazan od 27. kolovoza do 3. rujna 2023. u Lisieuxu (Francuska). Jedna od tema o kojoj će se raspravljati na ovom susretu bit će reorganizacija Reda (područja, vrste okružja, itd.). Počeli smo razmatrati i moguće načine da provincijalima ponudimo korisne alate za vršenje poslanja koje im je povjereno (formacijski susreti, materijali, smjernice itd.). Sve će to biti definirano na sljedećim sjednicama Definitorija.

Generalna kurija

Prema uobičajenoj praksi, generalni prokurator o. Jean-Joseph Bergara predstavio je definitoriju trenutno stanje različitih procesa kojima se bavi u vatikanskim dikasterijima, a tiču ​​se provincija, redovnika i redovnica Reda.

Generalni ekonom o. Paolo De Carli predstavio je ekonomsko izvješće za prvo polugodište. Posebna tema promišljanja s ekonomom odnosila se na osnovnu imovinu (Patrimonio stabile). Generalni kapitul, slijedeći nove smjernice Crkve, utvrdio je da je obvezno definirati osnovnu imovinu Reda, okružja i kuća (OPU 249). Riječ je o označavanju pokretnina i nekretnina koje su doista temeljne i neotuđive po svojoj vrijednosti i po svojoj važnosti za ekonomsku sigurnost. Počeli smo sastavljati popis osnovne imovine Reda i pripremit ćemo konkretne naznake, tako da sljedeći kapituli mogu učiniti isto za okružja i kuće.

Zadržavajući se i dalje na gospodarskom području, pregledali smo tablice troškova i dozvola potrebnih za razne zemlje, kako bismo ih ažurirali i prilagodili iznosima koje je odredila Apostolska Stolica. Svaka će provincija uskoro dobiti podatke koji odgovaraju njezinom teritoriju.

José Pereira, tajnik za informiranje, prikazao je Definitoriju nedavni razvoj i tekuće projekte koji se odnose na različite kanale komunikacije s Redom, koji su povjereni njegovom upravljanju. Posebna tema na kojoj se radi je obilježavanje obljetnica Terezije iz Lisieuxa. Podsjećamo sve da šalju obavijesti o svemu što bi moglo biti zanimljivo za cijeli Red. Bilo bi poželjno da svako okružje imenuje osobu odgovornu za informacije.

Prihvaćajući apel generalnog postulatora o. Marca Chiese, podsjećamo da u svakom okružju treba postojati suradnik generalnog postulatora. Također je poželjno da u različitim jezičnim područjima postoji redovnički referent za liturgijska pitanja Reda.

Bosonoge karmelićanke

S o. Rafałom Wilkowskim, tajnikom za redovnice, razgovarali smo o raznim temama vezanim za život bosonogih karmelićanki. Osobito smo analizirali situaciju nekih samostana koji zahtijevaju posebnu pozornost zbog različitih okolnosti: neki traže pomoć za određene slabosti ili potrebe, drugi su u procesu gašenja itd. Istodobno, s radošću pozdravljamo osnivanje novih zajednica, poput Gospića u Hrvatskoj ili Kon Tuma u Vijetnamu.

O. Pio je zatim dodao detalje o samostanima u Indiji koje je imao priliku posjetiti u novije vrijeme.

Svjetovni Karmel

S o. Ramirom Casaleom, delegatom za Svjetovni red, razmišljali smo o situaciji Svjetovnog reda u raznim dijelovima svijeta, nakon njegovih nedavnih posjeta. Na globalnoj razini, Svjetovni red doživljava razdoblje rasta i ukupan broj članova trenutno je oko 30.000. Nastavlja se priprema međunarodnog kongresa Svjetovnog reda koji bi se trebao održati u Španjolskoj 2026. (u povezanosti sa stotom obljetnicom doktorata sv. Ivana od Križa).

Definitorij je raspravljao i odobrio Partikularne statute Svjetovnog reda Portugala, Karnatake-Goe i Varšave. Također smo primili i komentirali program formacije Svjetovnog reda u Irskoj.

Neposredno prije završetka našeg rada proslavili smo svetkovinu Uzvišenja Svetog Križa, tradicionalno značajnu u životu Reda. Molimo Gospodina da nam pomogne živjeti sjedinjeni s njegovim vazmenim otajstvom kako bismo u potpunosti sudjelovali u novom životu djece Božje. Na poseban način povjeravamo život i projekte Reda Tereziji od Isusa i Tereziji od Djeteta Isusa, čije ćemo blagdane slaviti sljedećih tjedana, i zazivamo Marijinu majčinsku zaštitu na cijelu obitelj terezijanskog Karmela.

Uz bratski pozdrav,

 

o. Miguel Márquez Calle, Generalni predstojnik

o. Agustí Borrell i Viader

o. Pius James D’Souza

o. Philbert Namphande

o. Roberto Maria Pirastu

o. Christianus Surinono

o. Martín Martínez Larios

o. Christophe-Marie Baudouin

o. Jean-Baptiste Pagabeleguem

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.