Susret europskih karmelićanskih provincijala

Od 7. do 11. studenoga 2016. u karmelskom samostanu u Linzu u Austriji održan je susret europskih provincijala Reda bosonogih karmelićana. Na susretu je sudjelovalo 23 provincijala, a četvorica su iz opravdanih razloga bili odsutni. Na susretu su sudjelovali i generalni vikar o. Agustí Borrell i drugi definitor o. Łukasz Kansy.

Susret je započeo pozdravom o. Gabrijela Morra (predsjednik Konferencije europskih provincijala) i austrijskog provincijala o. Roberta Pirastu koji je u kratkom crtama opisao situaciju Karmela u Austriji.

Nakon uvoda, slijedilo je prvo predavanje koje je održao predavač o. Giovanni Cucci, SJ, profesor filozofije i psihologije na Gregorijani u Rimu. O. Cucci je pozvan kako bi održao niz predavanja o temi “Novi oblici ovisnosti”, predloženoj za ovaj susret. Njegova izlaganja su se odnosila na ovisnosti koje su se pojavile u ovom posljednjem razdoblju kao posljedica uporabe interneta i društvenih medija. Ta sredstva komunikacije mogu postati predmetom ovisnosti kod nekih ljudi, a najopasniji su: cybersex, kockanje, online kupovina. Razumije se da su to samo sredstva komunikacije i da je potreban odgoj za njihovo odgovorno i svjesno korištenje, s posebnom pozornošću na afektivno područje. Predavač je završio izlaganje naglašavajući pozitivnu stranu društvenih medija kao korisnih sredstva za evangelizaciju. Ukazao je i na sredstva koja mogu pomoći da se čovjek oslobodi ovisnosti kao što su altruizam, produbljivanje međusobnih odnosa i žar u pastoralnom radu, svjesno se na taj način predajući Bogu.

Prijepodnevni susret drugog dana vodio je generalni vikar Reda o. Agustí Borrell, koji je iznio svoje promišljanje o stanju Reda u Europi. Načinio je analizu prisutnosti našega Reda u Europi i ocrtao perspektive za budućnost. U većini europskih zemalja potrebno je pristupiti reorganizaciji samostana, načina zajedničkog života i pastorala.

Na kraju njegovog predavanja o. Francis Chittuparambil pročitao je pismo dekana Teresianuma provincijalima u kojem ih se poziva da pošalju mlade u formaciji i mlade svećenike studente na Teresianum kako bi pomogli u teškim vremenima pada broja studenata.

Poslijepodne je drugi generalni definitor o. Łukasz Kansy izložio sadržaj pisma o. Generala u kojemu se pozivaju provincijali da se izjasne glede projekta zajedničke formacije braće koja su položila svečane zavjete i nalaze se u pripremi za svećeništvo. O. General je predložio mogućnost formacije u Španjolskoj, u Salamanci. O načinu i sadržajima potrebno je još raspravljati. Na ovu je inicijativu o. General bio potaknut od odgojitelja bogoslova tijekom vizitacija koje je obavljao. Svrha ove inicijative je pružiti mogućnost karmelske formacije i međusobnog upoznavanja, poboljšavajući tako veze među provincijama. Kasno poslijepodne provincijali su se susreli u tri skupine prema jezičnim područjima kako bi raspravljali o prijedlogu o. Generala. Nakon susreta po skupinama svi provincijali su se okupili na zajedničkom sastanku, na kojem su glasnogovornici iznijeli plodove rasprave u svojim skupinama. Nakon toga je uslijedila rasprava i intervencije pojedinih provincijala.

Treći dan susreta bio je posvećen izletu u Beč. Provincijali su posjetili samostan braće i slavili Euharistiju u našoj crkvi. Bili su na objedu sa zajednicom, a poslijepodne su posjetili katedralu sv. Stjepana i povijesni dio grada.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.