Devetnica Gospi od Karmela

(Prema devet antifona starog časoslova karmelskog Reda sastavila s. Marija Baptista, OCD iz Karmela u Kolnu)

Pripravna molitva

R. O. Marijo, slavna Kraljice i uresu Karmelske Gore, s dubokim poštovanjem i s velikom radošću dolazimo danas preda Te da Te pozdravimo i proslavimo. Gospodin Te je odjenuo ljepotom više od svih Anđela i svetaca, ali Ti je stavio u srce i veliku majčinsku ljubav za nas Tvoju djecu. Stoga pouzdano dolazimo k Tebi, koja si nam u svetom škapularu dala znak svoje zaštite.

 1. O. Primi milostivo naše djetinje štovanje i naše molbe.
 2. R. Daj nam od punine svoje milosti i vodi nas k Isusu, svome Božanskom Sinu, koji s Ocem i s Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 3. O. Amen.
Prvi dan

R. Veličanstvo Tvoje uzvišeno je nad nebesa.

 1. O. O Marijo, Majko milosti.
 2. R. Od vijeka bila je u Božjim mislima Tvoja divna slika, o Marijo, i očarala ga više od nebeske ljepote blaženih duhova i od ljepote milosti svih stvorova. Nekoć Te je anđeo pozdravio: “Zdravo Milosti puna!”
 3. O. Tako Te pozdravljamo i mi, Majko milosti. Tvoj sjaj ispunja nebo i zemlju.
 4. R. Evo, s prošnjama dolazimo k Tebi. Pomozi nam, da sačuvamo dragocjeno blago, što smo ga primili u svetom krštenju: posvetnu milost, koja nas čini ugodnima Bogu. Pomozi nam da dođemo u vječnu slavu odjeveni ovim odijelom spasenja, obogaćeni velikom vjerom, jakim ufanjem i žarkom ljubavlju. Majko, bdij nad nama, i ne dopusti da nam itko otme našu krunu. Jer vremena su tamna, a opasnosti je mnogo. Bura tjeskobe hoće nam ugasiti svjetlo vjere i ufanja, ne vidimo više pravi put k Bogu. A gdje vlada mržnja, ljubav umire. Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.
 5. O. Po svetom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…

Svi: Zdravo, Kraljice Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje! O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

 1. R. Moli za nas, sveta Bogorodice.
 2. O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
 3. R. Pomolimo se. Neka vazda raste u nama, Gospodine, osjećaj svete pobožnosti, da Ti budemo preporučeni po zaslugama i po zagovoru preblažene Djevice Marije koje svečani spomen u ljubavi pretječemo. Po Kristu, Gospodinu našem.
 4. O. Amen.
Drugi dan

R. “Na visokoj gori postavio je šator svoj.

 1. O. I na toj gori bit ćemo spašeni.”
 2. R. O Marijo, sjećamo te na ovaj blaženi čas, kad su Ti anđeoska usta navijestila čudo Utjelovljenja. Vječna Riječ, koja je u svom smilovanju sišla k nama, mogla je stanovati samo u bezgrešnom šatoru. Ti si taj šator, što ga je On posvetio, Ti si gora, koja nosi onoga, koji liječi sve naše slabosti.
 3. O. Zato dolazimo k Tebi, Majko milosrđa.
 4. R. “Dođite k meni svi, koji žudite za mnom i nasitite se plodovima mojim! Na mene misliti slađe je od meda. Mene posjedovati slađe je od mednoga saća.” (Sir 24, 19-20)
 5. O. U tebi je sve milje života, u tebi je sve ufanje i kreposti.
 6. R. O predobrostiva Djevice, daruj nam Otkupiteljeve milosti, da budemo dostojan stan Tvojemu Sinu. Daruj ih čitavom svijetu, da bude prožet duhom Tvojega Sina. Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.
 7. O. Po svetom svom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Treći dan

R. “Tko će uzići na Goru Gospodnju, ili tko će stajati na svetome mjestu Njegovu?

 1. O. Onaj, koji je nevinih ruku i čista srca.”
 2. R. O Marijo, bez grijeha začeta, snježni oblačiću, koja si se iz mora grešnoga čovječanstva visoko uzdigla nad vrhuncem Karmela. Ti si omiljela Bogu u svojoj neokaljanoj čistoći kojom je uresio jedino Tebe.
 3. O. O Marijo, pogledaj našu bijedu.
 4. R. Kao što u Kristu imamo posrednika kod Oca, tako si ti naša posrednica kod svoga Božanskog Sina.
 5. O. Jer Ti si Majka lijepe ljubavi, straha, znanja i svetoga ufanja.
 6. R. “Koji mene sluša, neće se postidjeti i tko sa mnom radi, taj ne griješi.”
 7. O. Divna Majko, pomozi nam, da kao Tvoja vjerna djeca slušamo tvoj glas, da Te slijedimo vršeći radosno Božje zapovijedi, da čista srca dođemo k Njemu, koji je Tebe tako divno uresio i po tebi nam iskazao milosrđe.

Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.

 1. O. Po svom svetom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Četvrti dan

R. Zdesna ti je kraljica!

 1. O. U zlatnoj odjeći, odjevena krasotom.
 2. R. O Marijo, Kraljice i uresu Karmela! Radosno Ti prinosimo naš poklon. Zaista, “Velike Ti je stvari učinio Gospodin, čije je Ime sveto, čije je milosrđe od koljena do koljena.”
 3. O. Kliktat ću u Gospodinu. Duša se moja raduje u Bogu mojemu.
 4. R. Jer me je obukao u haljinu spasenja, ogrnuo me je plaštem pravednosti kao zaručnicu, koja na sebe stavlja svoj ures. (Iz 61,10)
 5. O. Kraljevska Djevice, mi želimo uistinu biti Tvoja djeca. Pomozi nam, da nikada ne zaboravimo da smo po milosti posinjenja Božjega kraljevski rod. Opominji nas da sjaj toga kraljevskoga dostojanstva ne bi izblijedio u tamna i tjeskobna vremena nevjere, nego da nam je upravo onda sveta dužnost, čuvati ga pred Bogom i pred ljudima.
 6. O. “Blagoslovljen Bog koji nas prema odluci svoje volje, u ljubavi predodredi sebi za sinove, po Isusu Kristu…na hvalu slave svoje milosti.” (Ef 1,3-6)
 7. R. Ti, naša Majko i Kraljice, uči nas, da riječju i djelom čuvamo uzvišeno dostojanstvo milosti posinjenja Božjega, koje nam daje udjela u Božjem životu i Božjem bogatstvu. Sve nas ogrni plaštem ljubavi i čuvaj nam kraljevski ures milosti.

Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.

 1. O. Po svom svetom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Peti dan

R. Velik je Gospodin i svake hvale dostojan.

 1. O. U gradu Boga našega, na Svetoj Gori svojoj.
 2. R. Divan je Bog u svojim svecima, u njima se očituje njegova veličina. Ali u tebi, sveta Bogorodice, Djevice i Majko Marijo, zasjala je njegova slava divnije nego u kojem stvorenju, ti si čistija i ljepša od serafa.
 3. O. “Dođite svi, koji se bojite Boga, slušajte, pripovjedit ću, što je učinio duši mojoj”. (Ps 65,16)
 4. R. U svojoj divnoj poniznosti, o Marijo, znala si, da nisi samo Gospodnja službenica, nego i odabrana među svima, koju će nazivati blaženom svi naraštaji. Stoga u vijeke pjevaš svoj radosni:
 5. O. Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu, Spasitelju mojemu.
 6. R. Divna Majko, uči nas da se u poniznosti divimo veličajnim djelima Božjim i u našem životu i da ih zahvalno slavimo.
 7. O. Neka hvala Božja bude uvijek u našem srcu i u našim ustima.
 8. R. Pomozi nam, da tako prolazimo ovim životom, da uzmognemo uvijek pjevati o milosrđu Gospodnjem.

Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.

 1. O. Po svetom svom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Šesti dan

R. “Slavno se o Tebi govori, grade Božji,

 1. O. Svjetlo te je ogrnulo poput haljine.
 2. R. Kraljice Karmela, presveta Djevice Marijo, ti si grad Božji, ti si hram njegove slave: “Mudrost je sazidala sebi kuću, i otesala sedam stupova.” (Iz 9,1)
 3. O. “Gospodin ljubi grad što ga je utemeljio na svetim gorama.”
 4. R. Vrata sionska ljubi više nego šatore Jakovljeve. (Ps 86,1-2) Njegova Te je ljubav uzdigla, zaogrnula te svjetlom slave kao svadbenim ruhom. “Tko je ona, što izlazi kao zora?”
 5. O. Lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska na boj spremna,” (Pj 6,10)
 6. R. Ti, Majko naša, jaka Ženo, Pobjednice u boju, brani nas, kada zlobni neprijatelj hoće porušiti svetište naših duša i ugasiti u nama svjetlost i ljubav Duha Svetoga. O preljubazna Djevice, pokaži nam znak svoje dobrote, koji će nas čuvati kao sveti grad Bogu našemu.

Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.

 1. O. Po svetom svom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Sedmi dan

R. O sveta goro, koju je Gospodin izabrao sebi za stanovanje.

 1. O. Na njoj hoće uvijek stolovati. (7 ant. u Jutr.)
 2. R. “Zdravo, plodna i sjenovita Božja planino, o Marijo, sveta Bogorodice. Na tebi je othranjen Božji Jaganjac, koji odnosi naše grijehe i slabosti.” (Sveti German). Križ te je uronio u more boli, Majko boli, sedam puta probodena, na tvojem krilu stoluje Jaganjac, koji je iskrvario za naše spasenje.
 3. O. Zdravo, sveto Božje prijestolje,
 4. R. Evo nas na koljenima pred Tobom, o prežalosna Majko! U naručju držiš Sina skinuta s križa. “O, vi svi, koji prolazite putem, gledajte i vidite.
 5. O. Ima li boli, kao što je moja bol.”
 6. R. Nema mjere za bol onih, koji oplakuju svoje mile, ali je neizmjerna tvoja bol, Djevice Majko. Pred veličinom tvoje boli gubi se svaka druga bol i tjeskoba duše. Sve naše boli ti si nama nosila za sve nas.
 7. O. U tvoje materinsko srce od boli probodeno, mi se utječemo. Daj nam jakosti i utjehe da možemo nositi sve što hoće Bog.
 8. R. Udijeli nam savjet i mudrost u tjeskobi i snagu svoje utjehe u životu i na smrti.

Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.

 1. O. Po svetom svom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Osmi dan

R. “Divna je baština moja.

 1. O. Baština je moja slađa od meda i saća.”
 2. R. “Iz usta Svevišnjega izađoh i kao oblak pokrih zemlju.” (Sir 24,3) “Gospodin me stvori u početku stvaranja svojega, kao prvo od svojih djela.”
 3. O. Bila sam stvorena prije vjekova, prije početka, prije postanka svijeta. (Izr 8,22-23)
 4. R. “O divnoga čuda na nebu! Žena zaogrnuta suncem, na svojim rukama nosi svjetlo. O divnoga čuda na nebu! U ložnici Djevičinoj sakriva se Sin Božji!” (Sv. Epifanij).
 5. O. O Marijo, zaista, divan je Tvoj dio i slatka je tvoja baština.
 6. R. Ali Bog je i nas milostivo primio, i On sam je naša baština u vijeke. Ispruži nad nama svoju ruku i ne daj da radi zemaljske tričave taštine proigramo neprolazna dobra. Ti, naša dobrostiva Majko, poznaješ našu slabost i nestalnost. Ti znaš, koliko trebamo Tvoje pomoći.

Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.

 1. O. Po svetom svom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Deveti dan

R. “Pokrio je goru oblak i slava Gospodnja počivala je nad njim.

 1. O. Dotaknut ću ga se u oblaku.”
 2. R. O Marijo, ti si oblačić pun Gospodnje slave. Ti si za nas oblak pun milosti, koji nas rosom krijepi i jača. Ti si tajanstveni oblak koji daždi na zemlju. Pravednika, u čijoj snazi prolazimo pustinjom života sve do gore Gospodnje.
 3. O. “Ti, Gospodine, stanuješ usred puka svojega i tvoj oblak stoji nad njim.” (Br 14,14.)
 4. R. O Marijo, dolazimo k tebi, jer po tebi Gospodin se nas dotaknuo svojim milostima, i po tebi nam je darovao spasenje. Ti si Majka Kristova, a mi smo udovi njegova otajstvenoga tijela. Zato si ti naša Majka. Umnoži nam vjeru, učvrsti ufanje, pomozi nam da pokažemo svoju ljubav vršeći njegovu svetu volju,
 5. O. Mi se danas posve predajemo tebi, o Marijo, koja si prepuna milosti.
 6. R. Primi nas, čuvaj nas, vladaj nad nama, da po tebi potpuno pripadamo Bogu.

Marijo, Ti si Karmelske Gore ures i kras.

 1. O. Po svetom svom škapularu brani sve nas.

Zdravo Marijo…Slava Ocu…Svršetak kao prvi dan.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

"U zemlju Karmela ja vas dovedoh da se hranite plodom i dobrotom njezinom." (usp. Jr 2,7)