Sofija

Predmet:

Akt o ekviparaciji naše kuće- zajednice u Sofiji  i odredbe njezinog pravnog funkcioniranja.

Poštovana i draga braćo,

Naš Provincijalni Savjet na svojoj IX. izvanrednoj sjednici održanoj u našem Provincijalatu 28. veljače 2004., pomno razmotrivši sve objektivne okolnosti u kojima se nalazite i koje Vas prate, radosno Vam priopćava slijedeće:

1. Na temelju ranijega poziva upućena našoj provinciji sa strane Njegove Ekscelencije msgr. Christe Proykova, Apostolskog egzarhe u Bugarskoj i Predsjedenika Biskupske Konferencije Bugarske i zahvaljujući njegovoj trajnoj dobroti te nakon što nam je stigao pozitivan odgovor od naše generalne Kurije koji se odnosi na predmet, javljam Vam da se s 19. ožujka 2004. godine u kući koja pripada egzarhatu uspostavlja ZAJEDNICA naše HRVATSKE KARMELSKE PROVINCIJE SV. OCA JOSIPA u Bugarskoj u gradu Sofiji na adresi Ulica A. Roncalli 4., «ad instar domus erectae» u skladu s dopisom Naše Vrhovne uprave od 10. veljače 2004;

2. Prema izričitoj želji članova nove zajednice, kuća će biti posvećena svetom Josipu i zvat će se «Karmelski samostan sv. Josipa», i slavit će se s datumom zaštitnika po latinskom kalendaru 19. ožujka, a po istočnom 26. prosinca;

3. Zajednica se uspostavlja kao dvoobredna (istočnoga i latinskoga obreda) te se u njoj može obdržavati jedan  i (ili) drugi liturgijski kalendar, časoslov i sve drugo što se odnosi na molitveni život zajednice te njezin pastoral kao zajednice, s tim da javna pastoralna aktivnost tipa župničkog pastorala pripada nadležnosti mjesnog Ordinarija te ju treba još pravno dogovoriti s Ordinarijima obadvaju obreda;

4. Zajednica će u skladu s dogovorom s Apostolskim egzarhom monsinjorom Christom Proykovim i s drugim nadležnim biskupima, uz njihovu suglasnost, ako se pokaže potrebnim, koristiti postojeću crkvu koja se nalazi uz sami samostan, a posvećena je sv. Franji, za svoje redovničke potrebe i pastoralnu djelatnost vlastitu zajednici;

5. Zajednica smije primati zvanja jednog i drugog obreda te s dopuštenjem, i slijedeći upute Provincijalne uprave, formirati ih u karmelskom zvanju u skladu s važećim Konstitucijama Reda o čemu će uvijek donijeti odluku otac provincijal na koga to po Konstitucijama i spada poštujući propise Crkve;

6. Voditelj – tj. Prior «Karmelskog samostana sv. Josipa» u Sofiji je u skladu s mojim dopisom br. 80/2003. od 29. srpnja 2003. otac Srećko Rimac koji će sve do slijedećeg redovitog Provincijalnog kapitula ostati na toj dužnosti, ako nadležni drugačije ne provide u skladu sa svojim ovlastima, a na Kapitul dolazi snagom dužnosti koju obnaša u skladu s Konstitucijama;

7. Zamjenik oca Priora je otac Tadej Perica;

8. Otac Prior ili njegov zamjenik sudjelovat će u životu mjesne Crkve sukladno pravima koje im nadležna vlast dopušta, a glede redovničkih instanci ovime imaju ovlast zastupati Provinciju u Bugarskoj na razini Konferencije Viših redovničkih Poglavara kao i u svim drugim prilikama u kojima bude zahtijevana naša prisutnost;

9. Otac Srećko Rimac i otac Tadej Perica od 19. ožujka 2004. imaju svoju konventualnost u narečenom samostanu naše Provincije u Sofiji;

10. Zajednica ili «Karmelski samostan sv. Josipa» već od 19. ožujka 2004. treba imati i voditi slijedeće akte i geste Zajednice:

10.1. Održavati redovite kapitule zajednice, kao što to određuju naše Konstitucije i o njima voditi Zapisnik u Knjizi Kapitula zajednice;

10.2. Nabaviti slijedeće knjige: Knjigu redovnika zajednice, Knjigu Kapitula zajednice, Knjigu misnih nakana, Knjigu pastoralnih pohoda, Knjigu redovitih računa, Knjigu ljetopisa, Knjigu umrle braće, Knjigu našega svjetovnog reda i Bratovštine škapulara, Inventarnik zajednice s popisom vlasništva, Urudžbeni Zapisnik, itd;

10.3. Otac Prior će se u svemu ravnati našim Konstitucijama – Odredbama i vjerno poštivati ovlasti koje pripadaju njemu ili Kapitulu zajednice, kako u personalnom vođenju zajednice tako i u njezinom komunitarnom aspektu.

10.4. Prior će redovito informirati upravu o svim značajnijim zbivanjima u zajednici, održavati redoviti odnos s upravom, promicati zajedništvo u provinciji, učiniti sve da ugled zajednice bude na zavidnoj visini u mjesnoj Crkvi.

10.5. Ova odredba ima privremeni značaj i izlazi ususret želji izraženoj u već spomenutom pismu Njegove Ekscelencije msgr-a CHRISTE PROYKOVA da se ne sužuje nego proširi vrijeme priprave za kanonsku uspostavu samostana te će ostati na snazi do kanonske uspostave samostana poštujući pravo nadležne vlasti da i drugačije odredi ako procjene da su se prilike izmijenile i savjetuju drugačiju odluku.

10.6. Draga braćo, neka Vas prati moćna ruka Božja, a nježnost naše majke i sestre sv. Marije od Gore Karmela neka Vas uči kako skladno izrastati u dobi, mudrosti i milosti.

Molim Vas, upoznajte sa sadržajem ovoga pisma Njegovu Ekcelenciju Christu Proykova, Apostolskog egzarha u Bugarskoj i sa svom mogućom ljubaznošću ga pozdravite.

S poštovanjem i zahvalnošću.

Vaš: O. Jakov Mamić, OCD, Provincijal

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

"U zemlju Karmela ja vas dovedoh da se hranite plodom i dobrotom njezinom." (usp. Jr 2,7)