Šesto pismo Generalnog definitorija

Rim, 18. prosinca 2022.

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela,

nakon tromjesečnog sastanka Generalnog definitorija, održanog u Rimu od 5. do 16. prosinca, upućujemo vam svima srdačan bratski pozdrav. Kao i u drugim prigodama, želimo s karmelskom obitelji podijeliti najznačajnije teme koje smo obradili na našem susretu.

U slavljima ovih dana, u srcu Došašća, hranili smo kršćansku nadu i imali na umu sve članove Reda, s njihovim projektima, brigama i potrebama. Prije svega, sjećamo se onih koji prolaze kroz teške situacije ili žive u područjima zahvaćenim sukobima (Peru, Kongo, Ukrajina…). Pouzdano molimo Kneza mira da ih uvijek prati svojim blagoslovom.

Aktualni trenutak Reda obilježen je slavljem trogodišnjih kapitula okružja braće koji su pozvani biti mjesta razlučivanja i obnove. U trogodišnjici koja započinje prisjećat ćemo se obljetnica Terezije od Djeteta Isusa (2023.-2025.) i svetog Ivana od Križa (2026.), što će biti dobra prilika za prihvaćanje i aktualizaciju svjedočanstva i poruke naših svetaca.

U pauzi našeg susreta, posvetili smo jedan dan zajedničkom druženju s generalnim priorom karmelićana (O.Carm.) i njegovim Savjetom, sada kada smo mogli nastaviti s praksom šestomjesečnih susreta za raspravu o temama od zajedničkog interesa za oba Reda.

 

Program šestogodišta

Kao i obično, definitorij je raspravljao o temama koje je Generalni kapitul označio kao prioritete za ovo šestogodišnje razdoblje.

Tijekom godine koja se bliži kraju prošli smo put zajedničkog čitanja i razmišljanja o tekstu Deklaracije o terezijanskoj karmelskoj karizmi koju je odobrio Generalni kapitul 2021. Sada je na provincijskim kapitulima da predlože konkretne načine primjene Deklaracije u svakom okružju, s ciljem da nastavimo produbljivati ​​i aktualizirati naše iskustvo terezijanske karizme.

Što se tiče početne formacije, povjerenstvo za reviziju Ratio Institutionis nastavlja svoj rad, za sada prikupljanjem podataka o formaciji u različitim provincijama i proučavanjem pristiglih prijedloga za novi tekst. Podsjećamo okružja koja još nisu poslala svoje odgovore na važnost širokog sudjelovanja kako bi se na taj način uzele u obzir različite potrebe i osjetljivosti. Od sada će započeti nova faza aktivnosti, uz aktivno sudjelovanje dvojice definitora koji su odgovorni za proces: o. Martína Martíneza i o. Jean-Baptiste Pagabeleguema.

Što se tiče intelektualne i akademske sfere, razgovarali smo o nekim informacijama i zahtjevima pristiglim s Teresianuma, a vezani su posebice uz promišljanje o budućnosti prvog ciklusa (teološki kolegiji), pripremi budućih profesora, unapređenju knjižničnih usluga ili traženju ekonomskih sredstava za fakultetske projekte.

O. Agustí je sa svoje strane izvijestio o aktualnoj situaciji u CITeS-u, gdje je boravio od 7. do 13. studenog. Nakon imenovanja u ožujku, novo rukovodeće osoblje Centra nastavlja razne tečajeve i planirane aktivnosti te druge nove inicijative. U to smo vrijeme zamolili o. Francisca Javiera Sancha da privremeno preuzme upravljanje CITeS-om. Sada je definitorij imenovao o. Antonija Kaddissyja upraviteljem. Zahvaljujemo o. Javieru za njegov rad u proteklim mjesecima, a prije svega za njegovu stalnu i strastvenu predanost CITES-u tijekom toliko godina. Sada će se moći oporaviti zasluženim godišnjim odmorom.

Pozornost prema intelektualnom životu u Redu nastavlja se i zahvaljujući susretu skupine za razmatranje koji se održao u Rimu prošlog lipnja. Drugi sastanak održat će se krajem lipnja 2023. u Avili. U međuvremenu, pozivamo na nastavak i jačanje sličnih inicijativa koje se organiziraju u različitim regijama svijeta (Indija, Latinska Amerika…).

Što se tiče pastorala mladih, nastavljaju se pripreme za međunarodni susret mladih karmelićana koji će se održati u Fatimi 31. srpnja 2023., povodom Svjetskog dana mladih (Lisabon, 1.-6. kolovoza 2023.), uz nazočnost oca Generala. Podsjećamo vas da za prijavu i sve informacije možete pisati na e-mail adresu [email protected], kojom upravljaju redovnici portugalske provincije.

Sljedećeg 2. siječnja bit će 150. obljetnica rođenja Terezije od Djeteta Isusa. Iz tog razloga, u povezanosti sa stotom obljetnicom njezine beatifikacije i kanonizacije, pozvani smo slaviti ove terezijanske obljetnice u sljedeće tri godine. Generalni definitorij, u suradnji s Pariškom provincijom, pripremio je program ponovnog zajedničkog čitanja pojedinih značajnih tekstova iz spisa svetice iz Lisieuxa, s prijedlogom osam susreta zajednice za svaku od tri godine. Prva pisma već su objavljena i poslana cijelom Redu. Nakon dobivenih prijedloga, Definitorij je raspravljao o tome kako poduprijeti proglašenje Terezije od Djeteta Isusa zaštitnicom svećenika. S druge strane, nastavljaju se kulturne inicijative vezane uz proslavu Terezijine obljetnice koje promiče UNESCO u godinama 2022.-2023., a u nekima od njih sudjeluje i Red.

 

Pastoralni pohodi

U razdoblju od posljednjeg sastanka Definitorija, aktivnost Generala i definitora bila je intenzivna. Ističemo pastoralne i bratske posjete koje su obavili u raznim okružjima Reda.

 

Pariz

Od 25. rujna do 15. listopada o. Roberto M. Pirastu bio je u pastoralnom pohodu Pariškoj provinciji. General je posjetio Provinciju od 30. rujna do 4. listopada i sudjelovao na provincijskom hodočašću u Lisieux na blagdan svete Terezije od Djeteta Isusa. Provincija trenutno ima 29 redovnika sa svečanim zavjetima, 3 s privremenim zavjetima i jednog novaka, uz regularnog trećoredca; 28 redovnika nalazi se u 3 zajednice provincije u Francuskoj (Pariz, Avon i Lisieux). Posjetio je i neke zajednice bosonogih karmelićanki i svjetovnoga reda.

Sve zajednice Provincije žive bratski život i molitvu s velikom vjernošću. Zanimljiva je predanost apostolatu duhovnosti u različitim oblicima, primjerice u Centru za duhovnost u Avonu. Dobro se brinu za početnu formaciju i pastoral mladih i zvanja.

Među zaključcima pohoda ističe se poziv na produbljivanje nedavno započetoga procesa razmišljanja o situaciji u Provinciji, bratskim odnosima, pregledu pastoralnih obveza i aktivnosti te suradnji s drugim okružjima, prije svega s provincijom Avignon-Akvitanija.

 

Venecija

O. Roberto Maria Pirastu bio je u pastoralnom pohodu Venetskoj provinciji od 17. listopada do 4. prosinca. General je bio prisutan od 2. do 4. prosinca, na završetku posjeta. Trenutno Provincija ima 104 redovnika, od kojih je 91 u zajednicama Provincije (11 u Italiji, 1 u Belgiji i 1 u Rumunjskoj), dok su ostali u službi drugih okružja ili Generalne uprave. Na području Provincije djeluje i 7 zajednica bosonogih karmelićanki i 8 zajednica svjetovnoga reda.

Vizitator je istaknuo mnoge pozitivne strane, kao što su vitalnost Provincije, dobra razina bratskog života, obnovljena predanost promociji zvanja i prisutnost određenog broja zvanja. Pastoralni rad je zapažen i raznovrstan: skrb o nekoliko vrlo popularnih svetišta, 2 župe, škola, crkve otvorene za bogoslužje, razne skupine i aktivnosti. O početnoj formaciji se dobro brine; Provincija trenutno ima 6 studenata, 2 novaka i jednog aspiranta.

S obzirom na brojnost i starost redovnika, posljednjih se godina razmišlja o budućoj prisutnosti Provincije. Čini se nužnim smanjiti broj zajednica kako bi se održala kvaliteta života zajednice i primjereno ispunjavale obveze koje se smatraju prioritetima, izbjegavajući preopterećenje redovnika radom. U vrijeme konkretizacije preustroja Provincije, bilo bi dobro uzeti u obzir situaciju Reda u Italiji i suradnju s drugim okružjima.

Definitorij je pregledao i prihvatio izvješće koje je predstavio o. Roberto Maria. Provinciji je, kao i obično, poslao neka razmišljanja i neke prijedloge o različitim aspektima života zajednica i provincije.

 

Peru

O. Martín Martínez bio je u pastoralnom posjetu Komesarijatu Perua od 1. do 28. studenog. Prisutnost braće u Peruu započela je 1911. godine od strane Provincije Navarra, a 2010. godine osnovan je Komesarijat koji trenutno ima 23 redovnika, raspoređenih u 6 zajednica. Što se tiče bosonogih karmelićanki, prvi samostan osnovan je 1643. godine; danas ima ukupno 25 zajednica (12 po Konstitucijama iz 1991., a 13 po Konstitucijama iz 1990.). Postoji i 6 zajednica Svjetovnog reda.

Pastoralni život Komesarijata izrazito je župni, budući da su 5 od 6 zajednica župe. Karmelska duhovnost se prije svega promiče u Centru duhovnosti „Sveta Terezija od Djeteta Isusa“, koji je nastao prije 25 godina i koji je nedavno otvoren za virtualni modalitet. Zapanjujuće je da o dvama najvažnijim pučkim pobožnostima u Peruu skrbi Karmelski red: „El Señor de los Milagros“ nalazi se u crkvi bosonogih karmelićanki „Nazarenas“, a „El Señor de Luren“ štuje se u crkvi naše braće u Ici. Komesarijat ima izraženu socijalnu osjetljivost, a upravlja nevladinom organizacijom „Oscar Perú“.

Što se tiče početne formacije, postulatura se odvija u komesarijatu, dok se novicijat i teologija odvijaju u provinciji Kolumbije. Potrebno je konsolidirati formativnu zajednicu koja će biti sposobna pratiti mlade postulante na studiju filozofije. Također je važno nastaviti suradničke saveze s drugim okružjima. Ne treba zaboraviti ni trajnu formaciju za jačanje karmelskog karizmatskog identiteta.

Među zaključcima posjeta također se pojavljuje zahtjev za poboljšanjem aspekata kao što su zajednička molitva i bratski odnosi. Da bi se krenulo u tom smjeru, potrebno je konfigurirati zajednice s dovoljnim brojem redovnika, čak i ako to podrazumijeva zatvaranje kuća. Definitorij također potiče Komesarijat da obrati pozornost na službu pastorala zvanja i da župnoj službi da karmelski pečat.

 

Oklahoma

O. Christophe-Marie Baudouin bio je u pastoralnom pohodu poluprovinciji Oklahoma od 14. do 28. studenog. Poluprovincija trenutačno broji 14 svečanozavjetovanih redovnika i jednog s privremenim zavjetima, koji tvore 4 zajednice (u 5 samostana). Prosječna starost redovnika je 68 godina. Djelatnost redovnika je raznolika: formacija, ugošćavanje, 2 škole, 3 župe. Prvenstveno služe stanovništvu koje govori španjolski i njihov je rad visoko cijenjen. Na području poluprovincije postoji 9 zajednica karmelićanki i 28 zajednica svjetovnog reda (uz još 6 u nastanku), s ukupnim brojem od oko 650 članova.

Već neko vrijeme traje proces razmišljanja o budućnosti teritorija, uzimajući u obzir smanjenje broja redovnika i oskudicu zvanja. U skladu s aktualnom situacijom, posjet je potaknuo redovnike da, s obzirom na sljedeći provincijski kapitul, razaznaju koje bi se dvije prisutnosti mogle održati u neposrednoj budućnosti, s ciljem oživljavanja života zajednice i apostolata Karmela.

Specifična tema koja je predmet promišljanja u novije vrijeme je obnova bazilike San Antonio (Texas), koja zahtijeva velika gospodarska ulaganja i sudjelovanje mnogih ljudi i institucija. Predstavljen je ambiciozan operativni projekt koji uključuje moguće financiranje; Definitorij ga je ispitao i o njemu će se nastaviti dijalog s Poluprovincijom.

 

Bratski pohodi 

Indija

O. Miguel Márquez, Generalni predstojnik, i o. Pius James D’Souza, generalni definitor, bili su u širokom i intenzivnom bratskom pohodu od 9. listopada do 30. studenoga svim indijskim okružjima: provincijama Karnataka-Goa, Delhi, Andhra Pradesh, Manjummel, Južna Kerala i Malabar, regionalnim vikarijatima Zapadnog Bengala (Južna Kerala), Odisha (Manjummel) i provincijskim izaslanstvima Ranchi (Malabar), Chhattisgarh (Tamilnadu), te u prvom dijelu pastoralnog pohoda provinciji Tamilnadu.

U svakoj od provincija posjetili su kuće za formaciju, imali susret s provincijalnim savjetom i drugi s plenarnim savjetom ili saborom provincije, posjetili su značajna mjesta, razgovarali s nekim redovnicima u određenim situacijama. Sudjelovali su i na susretu IPCI-ja (Konferencija OCD provincijala Indije), na kojem su se osvrnuli na zanimljive inicijative koje su u tijeku u međuprovincijskoj suradnji: drugi novicijat, godišnji susreti studenata, susreti mladih redovnika, tečajevi za redovnike nakon 25 godina zavjeta i svećeništva, itd.

U svim tim susretima General je ponovno potvrdio svoju želju za slušanjem, ohrabrivanjem, dijalogom i blagoslovom indijskog Karmela, koji je vrlo živ i u velikom procvatu. Posebno je naglasio obiteljski duh koji se mora njegovati na različitim razinama, važnost života u zajednici, prednost koju treba posvetiti početnoj formaciji (razlučivanje, pratnja, formacija odgajatelja) i inkulturaciji karizme u indijskom kontekstu.

General je 14. studenoga, zajedno s o. Piom, otvorio pastoralni pohod provinciji Tamilnadu. Sljedećih dana sudjelovali su na saboru provincije i posjetili sedam od 18 zajednica, posebno kuće za formaciju; u njima su donesene neke konkretne odluke za poboljšanje kvalitete skrbi za one u formaciji. Drugi dio pastoralnog pohoda o. Pio će obaviti u nadolazećim mjesecima siječnju i veljači, a cjelovito izvješće iznijet će na sjednici Definitorija u ožujku.

Nadalje, o. general i definitor susreli su se s tri od četiri federacije karmelićanki i posjetili pojedine samostane (trenutačno u Indiji i Šri Lanki postoji 38 zajednica karmelićanki). Susreli su se i sa stotinjak predstavnika Svjetovnog reda, kao i Karmelske obitelji Indije, koja uključuje 12 redovničkih zajednica pridruženih Redu.

 

Tajvan-Singapur

O. Christianus Surinono je od 29. rujna do 9. listopada posjetio Generalnu delegaciju Tajvan-Singapur, u kojoj su 33 svečano zavjetovana redovnika i 2 novaka, raspoređeni u 6 zajednica u 4 zemlje: Singapuru, Maleziji, Tajlandu i Tajvanu. Tijekom pohoda raspravljalo se prije svega o početnoj formaciji, za koju je preporučljivo izraditi poseban formacijski priručnik za Delegaciju.

Razmotreno je i pitanje prisutnosti na Tajvanu i formiranje kandidata iz Republike Kine. Trenutno su dva kineska studenta na Tajvanu, u kući koju vodi Provincija Koreja, odgovorna za misiju u Kini. Tijekom susreta na kojem su sudjelovali generalni definitor, provincijal Koreje, generalni delegat Tajvana-Singapura i drugi redovnici uključeni u početnu formaciju i misije u Kini, predloženo je da Provincija Koreje preuzme dvije kuće u Tajvanu. Time bi se olakšao proces formacije kandidata iz Kine koji bi postulaturu i novicijat obavili na Filipinima, a zatim nastavili studij filozofije i teologije na Katoličkom sveučilištu Fu Ren (Tajvan). Definitorij je podržao ovaj prijedlog i potaknuo njegovu provedbu u narednim mjesecima.

 

Filipini

Od 4. do 25. studenoga o. Christianus je bio u bratskom pohodu filipinskoj provinciji, koja se trenutno sastoji od 50 svečano zavjetovanih redovnika, 16 studenata i 6 novaka, s 5 zajednica na Filipinima i jednom u Vijetnamu: 3 formacijske kuće, 2 župe i kuća duhovnih vježbi. Također postoje 22 zajednice karmelićanki na Filipinima i 9 zajednica u Vijetnamu, kao i ukupno 28 zajednica Svjetovnog reda.

Provincija je spremna i dalje primati kandidate iz Tajvana, Singapura i Kine za početnu formaciju. Vizitator je potaknuo Provinciju da promiče specijalističke studije karmelske duhovnosti, kao i suradnju s drugim okružjima u regiji, posebno na području trajne formacije.

 

Komesarijat Kongo

O. Philbert i o. Jean-Baptiste bili su u bratskom pohodu Komesarijatu Kongo od 4. listopada do 6. studenog. Prethodno je o. General sudjelovao na Plenarnom savjetu održanom u Kinshasi od 26. do 29. rujna. Komesarijat se sastoji od 62 svečano zavjetovana redovnika, 34 jednostavno zavjetovana i 4 novaka, a ima 7 kuća u Demokratskoj Republici Kongo i jednu u Republici Kongo. Glavne zadaće redovnika su formacija, župna služba, pastoral duhovnosti i zdravlja, poučavanje i odgoj mladih.

Komesarijat ima dobre izglede za budućnost, zahvaljujući svom bogatstvu u pogledu zvanja i baštine, koje treba iskoristiti na najprikladniji način. Jedna od trenutnih briga Komesarijata je izgradnja i upravljanje strukturama, s ciljem postizanja ekonomske autonomije. Tijekom pohoda inzistiralo se na činjenici da je bolje ravnopravno raditi na izgradnji bratskih i čvrstih zajednica, bez kojih strukture nemaju smisla. Pohoditelji su također podsjetili na prioritete Reda za ovo šestogodišnje razdoblje, te su posebno istaknuli početnu i trajnu formaciju, uključujući potrebnu formaciju odgojitelja.

Dvojica definitora posjetila su i 4 samostana bosonogih karmelićanki i pojedine zajednice svjetovnih karmelićana, potaknuvši ih na produbljivanje bratskog zajedništva između tri grane Reda.

 

Sjedinjene Američke Države

Osim pastoralnog pohoda poluprovinciji Oklahoma, o. Christophe-Marie je imao priliku upoznati i druga mjesta gdje je Red prisutan u Sjedinjenim Američkim Državama. U provinciji Washington prošao je kroz zajednicu svetišta Holy Hill, koja je također kuća formacije. Posjetio je i neke zajednice kalifornijsko-arizonske provincije i sudjelovao na Saboru provincije, na kojem se raspravljalo o smanjenju broja zajednica, što se predstavlja kao nužnost kako bi se omogućio provincijski program obnove redovničkog života i jačanja formacijskih zajednica, te pomoći ugandskoj misiji.

Osim toga, od 30. studenoga do 2. prosinca održan je zajednički sastanak provincijskih savjeta triju američkih provincija na kojemu su sudjelovali o. Christophe-Marie i o. Martín Martínez. Tijekom susreta razgovaralo se o situaciji u trima provincijama i mogućoj suradnji među njima, posebice na području početne formacije. Druga tema razgovora bila je dužna pažnja prema starijim redovnicima. Razgovaralo se i o bogatoj stvarnosti Svjetovnog Karmela u SAD-u, koji broji preko 6000 članova, te izazovima redovničke i karmelske formacije svih njih. U tom smislu odlučeno je usvojiti neke kriterije i zajednički protokol za publikacije svjetovnih karmelićana, u kojima se pojavljuje naziv Reda. Isto tako, analiziran je zahtjev Teresianuma iz Rima za dobivanje gospodarske pomoći u Sjedinjenim Američkim Državama te različite mogućnosti na tom području.

 

Québec

O. Christophe-Marie je također prošao kroz Trois-Rivières u Québecu, gdje postoji zajednica provincije Avignon-Akvitanija. Trenutno se sastoji od 6 redovnika (3 iz Québeca i 3 iz Francuske).

 

Trogodišnji kapituli

Ulazimo u fazu kapitula provincija i drugih okružja, od kojih su neki već održani. Svima su poslani značajni dokumenti: na prvom mjestu generalno pismo kapitulima, koje podsjeća na neka temeljna načela i pitanja koja treba uzeti u obzir u svim okružjima. Isto tako, podijeljene su „Praktične upute za provincijske kapitule“, dopunjene novim normama koje je odobrio Generalni kapitul 2021. te također prilagođene nekim važnim novostima zajedničkog prava Crkve, poput mogućnosti da braća neklerici budu poglavari zajednica ili viši poglavari.

Uz to, novi generalni dopis obavještava da će se – za sada tijekom ovog šestogodišnjeg razdoblja – na naš Red primjenjivati ​​opća norma Zakonika kanonskog prava, koja propisuje da poglavari koje biraju provincijski kapituli moraju biti potvrđeni od strane generalnog poglavara (CIC 625,3). Ova se novost odnosi na više poglavare provincija i poluprovincija. Što se tiče ostalih okružja, treba imati na umu da su komesari (i vijećnici komesarijata) uvijek trebali potvrdu generalnog predstojnika. Generalne delegate, dakle, imenuje izravno generalni predstojnik nakon odgovarajuće konzultacije; stoga Generalne delegature ne biraju vlastitog Delegata, već samo provode indikativno glasovanje, prema onome što je utvrđeno u Statutu Delegacije, tamo gdje on postoji.

Revidirali smo kalendar slavlja kapitula. Podsjećamo vas da se moraju sazvati dovoljno unaprijed i da se datumi moraju priopćiti Definitoriju što je prije moguće.

 

Izvanredni definitorij 2023.

Nakon što završe trogodišnji kapituli, predviđeno je slavlje Izvanrednog definitorija, na rasporedu od 27. kolovoza (dolazak) do 3. rujna (odlazak) u Lisieuxu.

Središnja tema Izvanrednog definitorija bit će preustroj Reda: stvaranje novih provincija, unija, reorganizacija, izmjena pravnog statuta, pojednostavljenje vrsta okružja… Zajedno ćemo proučavati kartu prisutnosti Karmela u svijetu, moguće osnutke i suradnju između provincija. Kao što je već spomenuto u Generalovu pismu, od sada molimo da provincijski kapituli analiziraju snage i slabosti svojeg okružja, kako bi ponovno uspostavili moguću suradnju i savezništvo s drugim provincijama ili regijama. Bilo bi, koliko je to moguće, dobro da se i konferencije provincijala pozabave tim pitanjem i iznesu prijedloge pred Izvanredni definitorij.

Također ćemo posvetiti jedan dan bratskom susretu i dijalogu s biskupima Reda koje ćemo zamoliti da nam pomognu u razmišljanju o sadašnjosti i budućnosti Karmela u svijetu, te o tome kako odgovoriti na trenutne izazove koje promjenljiva situacija svijeta i Crkve predstavlja Redu.

Definicija programa susreta bit će finalizirana na susretu Definitorija u mjesecu ožujku.

 

Život okružja

Definitorij je analizirao neka specifična pitanja raznih okružja Reda, među kojima podsjećamo:

– Provinciji Krakov dali smo dopuštenje za kanonsko podizanje samostana u Katowicama (Poljska).

– Prihvatili smo zahtjev Komesarijata Madagaskara za prijenos zajednice Anse Boileau (Sejšeli) na otok Praslin, u istom arhipelagu.

– Pregledali smo neke sporazume o suradnji između provincija. U vezi s tim pitanjem procijenit ćemo nedavna iskustva važećih konvencija i pregledat ćemo vodeće kriterije za prijenos redovnika u službu drugih provincija. To će također biti jedna od tema koje će se obrađivati ​​na sljedećem izvanrednom definitoriju.

– Ispitali smo neke zahtjeve za gospodarsku pomoć koje su podnijele provincije za posebne potrebe, na koje ćemo izravno odgovoriti.

 

Generalna kurija

O. Jérôme Paluku, tajnik za misijsku suradnju, izvijestio je Definitorij o nekim od brojnih projekata povezanih s Redom u različitim dijelovima svijeta. Tajništvo ima zadaću koordinirati i olakšati zahtjeve za financijsku pomoć raznih civilnih i crkvenih organizacija koje dodjeljuju sredstva za društveno djelovanje i razvoj. Tajništvo je dostupno za savjetovanje o pripremi i praćenju projekata, zahtjevima za pomoć i odnosima s organizacijama. Agencije cijene – i zapravo sve više traže – da dobiju detaljne i pouzdane informacije o korištenju sredstava koja distribuiraju. Ovo također implicira potrebu za rastom u dobroj obuci za administrativno i financijsko upravljanje u cijelom Redu. U vezi s ovim pitanjem, pojašnjeno je da je pomoć koju je Talijanska biskupska konferencija (CEI) dodijelila projektu u Ranchiju (provincija Malabar) ispravno iskorištena i da je bilo moguće ili dopuniti informacije koje nedostaju kako bi se opravdali problemi upravljanja koji su se dogodili tijekom procesa, ili završiti otplatu nepodmirenog iznosa.

Zajedno s generalnim prokuratorom, o. Jean-Josephom Bergarom, bavili smo se nekim konkretnim slučajevima redovnika koji će napustiti Red. Osim potrebnih koraka, ponekad dugih i složenih, želimo na poseban način pratiti braću koja iz različitih razloga prolaze kroz situacije osobnih poteškoća ili krize zvanja, i pomoći svakome da pronađe svoj vlastiti put, u svjetlu Božje volje. U isto vrijeme, poglavari moraju posebno paziti na poštivanje postupaka utvrđenih za reguliranje redovničkih situacija u okviru svoje nadležnosti.

Generalni ekonom, o. Paolo De Carli, iznio je uobičajeno izvješće o gospodarskom i administrativnom stanju Generalne kuće. S njim smo analizirali neke specifične probleme koji se odnose na ekonomiju i najbolji način služenja Redu na tom području. Odobrili smo osnivanje gospodarske komisije koja može savjetovati Definitorij i ekonoma (a u nekim slučajevima također i provincije) o pitanjima kao što su ulaganja, radovi, najamnine itd. Što se tiče gospodarskog odnosa s provincijama, definitorij podsjeća da one moraju slati generalnom ekonomu trogodišnje gospodarsko izvješće koje se podnosi provincijskom kapitulu (Odredbe za primjenu ustanova 260).

Generalni postulator o. Marco Chiesa predstavio je detaljan i ažuriran popis kauza za beatifikaciju i kanonizaciju Generalne postulature; radi se o dugom popisu, budući da uključuje ne samo kauze redovnika, redovnica i laika terezijanskog Karmela, već i kauze drugih redovničkih obitelji povezanih s Redom.

O. Angelo Lanfranchi, kao generalni arhivar, iznio je najnovije vijesti o digitalnom arhivu www.digicarmel.com, koji je sada potpuno aktivan i postupno se obogaćuje novim materijalom koji je vrlo koristan za povijest i statistiku Reda. Prikazao je i neke projekte digitalizacije građe i restauracije dokumenata u Općem arhivu.

 

Bosonoge karmelićanke

S o. Rafalom Wilkowskim, tajnikom za redovnice, razgovarali smo o raznim temama vezanim uz život bosonogih karmelićanki.

S posebnom pozornošću i brigom nastojimo pratiti zajednice koje se nalaze u situaciji brojčanog pada ili slabosti. Razlučivanje potrebno u ovim slučajevima zahtijeva iskrenu otvorenost Božjoj volji i posredovanju Crkve: iako se to događa u većini slučajeva, svejedno s bolom primjećujemo poteškoće i napetosti koje nastaju zbog stavova neprihvaćanja stvarnosti pa čak i neposlušnosti Crkvi.

Ne zaboravimo reviziju Konstitucija bosonogih karmelićanki, u skladu sa zahtjevom za koordinacijom ovog procesa koji je Dikasterij za posvećeni život uputio ocu Generalu. U trenutnoj preliminarnoj fazi procjenjuje se itinerar koji treba slijediti kako bi ova revizija bila što primjerenija i omogućila aktivno sudjelovanje redovnica, prije svega preko saveza i udruga.

 

Svjetovni Karmel

O. Ramiro Casale, delegat za Svjetovni red, izvijestio je o sastancima koje je uspio održati posljednjih tjedana sa zajednicama i vijećima Svjetovnog reda u raznim zemljama Latinske Amerike (Gvatemala, El Salvador, Kostarika, Panama, Dominikanska Republika, Ekvador, Brazil…).

S o. Ramirom razgovarali smo o tome kako postići veće izravno sudjelovanje svjetovnih karmelićana u koordinaciji i praćenju Svjetovnog reda od strane Generala i Definitorija. Istražuje se mogućnost osnivanja Međunarodnog vijeća članova OCDS-a. Također smo se osvrnuli na prijedlog organiziranja svjetskog susreta Svjetovnog Karmela za 2026. godinu i korake koji se poduzimaju u pogledu njegove organizacije. Definitorij je odobrio Statute Svjetovnog reda Kariba i Južnog Brazila.

Prije zaključka, podsjetimo da će se sljedeće veljače u Iraku održati proslava 400. obljetnice dolaska Reda u Mezopotamiju. S tim ciljem su od 17. do 25. veljače predviđene razne aktivnosti u kojima će sudjelovati i otac General.

 

Susret Definitorija završili smo s Božićem pred vratima. S cijelom zajednicom Generalne kuće i ujedinjeni s braćom i sestrama cijeloga Reda, s kršćanskom radošću slavimo utjelovljenu prisutnost Sina Božjega u svijetu i u svakome vjerniku. Pomolimo se s pouzdanjem Betlehemskom Djetetu da u novoj godini cijelo čovječanstvo osjeti blagoslov koji dolazi odozgo i da svi narodi žive u miru i bratstvu. Posebno molimo Gospodinov blagoslov za provincijske kapitule koji se slave u Redu.

Cijeloj velikoj obitelji terezijanskog Karmela od srca želimo blagoslovljen Božić i sretnu novu 2023. godinu.

Bratski,

 

o. Miguel Márquez Calle, Generalni predstojnik

o. Agustí Borrell i Viader

o. Pius James D’Souza

o. Philbert Namphande

o. Roberto Maria Pirastu

o. Christianus Surinono

o. Martín Martínez Larios

o. Christophe-Marie Baudouin

o. Jean-Baptiste Pagabeleguem

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.