Osmo pismo Generalnog definitorija

Rim, 18. lipnja 2023.

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela!

S bratskom ljubavlju srdačno vas pozdravljamo na kraju tromjesečnog sastanka Generalnog definitorija koji se održao u Rimu od 5. do 15. lipnja. Ovim pismom želimo biti blizu svima vama, prisutnima u raznim dijelovima svijeta, te vam priopćiti neke informacije i komentare na naša promišljanja ovih dana.

U subotu 10. lipnja imali smo susret s Generalnim vijećem OCarm, u njihovom domu u Međunarodnom centru Sv. Albert. Osobito smo podijelili svoja iskustva vezano za strukturu naših redova i o vrsti okružja koja ih sačinjavaju, što će biti jedna od tema našeg sljedećeg Izvanrednog definitorija.

Prioritetne teme šestogodišta

Definitorij i dalje daje prednost formaciji. Generalni je kapitul naznačio formaciju kao prvo od prioritetnih područja za ovo šestogodišnje razdoblje (usp. Poruku Generalnog kapitula „Juntos andemos, Señor“, 11-16). Na to je podsjetio i General u svom pismu provincijskim kapitulima. Samo uz ozbiljno razlučivanje zvanja i posvećivanje najboljih sredstava početnoj i trajnoj formaciji moći ćemo odgovoriti na Gospodinov poziv da živimo i njegujemo karizmu koju nam je On dao.

Komisija zadužena za reviziju Ratio institutionis, kojom predsjedaju definitori Martín Martínez i Jean-Baptiste Pagabeleguem, nastavlja posao koji joj je povjeren. Nakon prve faze konzultacija i prikupljanja materijala, prešlo se na fazu izrade. Nadamo se da ćemo tijekom ove godine imati prvi nacrt novog teksta, kako bismo ga mogli podnijeti na razmatranje Redu, osobito onima koji su izravno uključeni u početnu formaciju.

Jedna od važnih formacijskih zajednica za cijeli Red je Međunarodni kolegij u Rimu, koji služi okružjima za karmelsku formaciju i studij u institucionalnom ciklusu teologije na Papinskom fakultetu Teresianum. Kao što čitamo u njegovom Ratio Particularis, „Kolegij daje prednost jedinstvu u Redu; želi učvrstiti i pomoći usvojiti karmelski identitet, jedinstvo u različitosti. To je poput zrcala multikulturalne situacije Reda. Obavlja zadaću promicanja formacije karmelskih studenata iz cijeloga svijeta.“ Sada kada neki članovi zajednice dovršavaju mandat za koji su bili imenovani, Definitorij se osvrnuo na stanje i perspektivu Međunarodnog zavoda, s namjerom da ovom centru formacije da novi poticaj. Zbog toga je neizostavna velikodušna suradnja provincija od kojih tražimo spremnost da osiguraju prikladne odgajatelje i pošalju studente u Zavod: trenutno ih najviše dolazi iz Azije i Afrike, a bilo bi dobro da bude povećana prisutnost Europljana i Amerikanaca.

Također smo dobili informacije o predviđanjima za sljedeći tečaj u zajednici specijalizacije (Seminarium Missionum), gdje borave redovnici koji na rimskim fakultetima studiraju za licencijat ili doktorat. Neki od njih primaju stipendije Generalne kuće, osobito oni koji studiraju na Teresianumu i pripadaju provincijama s ograničenim ekonomskim mogućnostima.

Akademska središta Reda, počevši od Teresianuma i CITeS-a, nastavljaju nuditi svoje vrijedne usluge podučavanja, istraživanja i izdavaštva. Koncem ovog mjeseca lipnja održat će se drugi susret seminara za razmišljanje o akademskom i intelektualnom životu u Redu u CITeS-u u Ávili.

Što se tiče pastorala mladih, podsjećamo na međunarodni susret mladih povezanih s Karmelom koji će se održati u Fatimi (Portugal) 31. srpnja, u sklopu Svjetskog dana mladih 2023. godine.

Proslava obljetnica Terezije od Djeteta Isusa također se nastavlja raznim inicijativama u različitim dijelovima svijeta. Mnoge zajednice slijede program čitanja Terezijinih tekstova koji je za ovu godinu predložio definitorij; u međuvremenu već pripremamo sveščiće za iduću godinu, uz pomoć Pariške provincije.

Pastoralni pohodi

Kolumbija – Ekvador

Od 1. travnja do 17. svibnja o. Martín Martínez bio je u pastoralnom posjetu provinciji Kolumbije i provincijalnoj delegaturi Ekvador. O. General je sudjelovao u vizitaciji posljednja tri tjedna. Karmelsku prisutnost u Kolumbiji pokrenula je provincija Navarra 1911., a provincijom su postali 1964. Trenutno ima 81 svečanozavjetovanih redovnika, 6 s privremenim zavjetima i 4 novaka, te ukupno 14 kuća. U Kolumbiji postoji 12 zajednica redovnica bosonogih karmelićanki, koje čine Udrugu „Sveta Marija od Gore Karmela“, i 24 zajednice Svjetovnog reda, s preko 400 članova.

U zajednicama i u Provinciji uočava se dobra razina bratstva, a dobra praksa preispitivanja života omogućila bi napredak u povjerenju i transparentnosti. Jedna od jačih strana Provincije je briga za promicanje zvanja i početnu formaciju. Trajna formacija je također dobila pozornost u novije vrijeme i mnogi redovnici su imali priliku nastaviti svoje visoko obrazovanje. Ekonomija je stabilna i dobro organizirana, iako postoje pitanja koja treba analizirati i razjasniti, te se kreće prema profesionalnoj, transparentnoj, solidarnoj upravi i proširenju raznovrsnosti izvora prihoda. Pastoralni život Provincije višestruk je: župe, duhovnost i misijska središta, s istaknutom zauzetošću oko karmelske duhovnosti. Provincija započinje novo trogodišnje razdoblje s određenim promjenama u usmjerenju i organizaciji. Razmišljajući o budućnosti, pohod je polučio prijedlog izrade dugoročnog provincijalnog plana, kako bi se osigurao veći kontinuitet projekata.

Što se tiče provincijalne delegature Ekvador, nazočnost karmelićana započela je 1918. s misionarima provincije Burgos. Od 2010. godine povezana je s provincijom Kolumbija. Trenutno u Ekvadoru ima 17 svečanozavjetovanika, 7 s privremenim zavjetima i 2 novaka. Postoji 13 samostana bosonogih karmelićanki, okupljenih u Federaciju „Sveti Josip“. Svjetovni Karmel ima 16 zajednica, s ukupno 196 članova. Način života karmelićanskih zajednica u Ekvadoru karakterizira jednostavnost, suradnja i srdačna komunikacija. Služba je raznolika: misija u Sucumbíosu, župe s karmelskim obilježjem, kuće za formaciju i Institut duhovnosti u Quitu. Tijekom posjeta nastavljen je proces preispitivanja odnosa s provincijom Kolumbije, s njegovim pozitivnim stranama i poteškoćama. Gledajući u budućnost, ispituju se mogućnosti suradnje i restrukturiranja s drugim obližnjim okružjima, tražeći integraciju između lokalnog načina života i multikulturalne otvorenosti.

 

Uganda

Od 15. do 26. svibnja o. Philbert Namphande posjetio je provincijalnu delegaciju Uganda, provincije Kalifornija-Arizona. Nekoliko dana pratio ga je o. Jean-Baptiste Pagabeleguem. U Ugandi trenutno postoji 8 redovnika (5 zaređene braće i 3 časna brata) i 5 postulanata, svi u zajednici Jinja. Uz to, 3 redovnika studiraju u Nairobiju, a druga 3 u Sjedinjenim državama. U Buyali, gdje je već preuzeta župa, priprema se osnivanje druge zajednice.

Atmosfera zajednice je pozitivna i ugodna. Uzimajući u obzir broj i mladost braće u Ugandi, bilo bi zgodno da ih neki redovnici iz matične provincije nastave pratiti u ovoj fazi rasta i konsolidacije. Tijekom svog boravka u zemlji, o. Philbert je također imao priliku posjetiti bosonoge karmelićanke iz Mityane.

 

Ostali pohodi

O. Roberto Maria posjetio je Mađarsku kako bi nastavio pratiti redovnike u sadašnjoj situaciji i na putu prema novoj konfiguraciji više u skladu sa stvarnošću, koja zahtijeva suradnju s drugim okružjima.

O. Philbert je bio u Zambiji, gdje je posjetio redovnike provincije Manjummel koji djeluju u toj misiji. Trenutačno ima pet redovnika u dvije zajednice, i uglavnom su posvećeni župnom apostolatu. Nakon nedavnog provincijalnog kapitula očekuje se dolazak još nekih redovnika.

O. Philbert je posjetio i redovnike koji se nalaze u Keniji i pripadaju Washingtonskoj provinciji. Jedno od otvorenih pitanja je kako nastaviti pratiti prisutnost i rast Karmela u regiji, sada kada je matična Provincija zamolila Red za suradnju.

O. Pius J. D’Souza bio je u bratskom posjetu povjerenstvu Indonezije od 7. do 23. svibnja, a potom je predsjedao njegovim kapitulom. Povjerenstvo trenutno broji 65 svečano zavjetovanih i 42 privremeno zavjetovana redovnika te 12 novaka. Postoji 8 zajednica, od kojih su 5 kuće formacije. Među redovnicima se osjeća ozračje radosti, bratstva i mira. Područje kojem treba posvetiti najviše pažnje, s obzirom na veliki broj zvanja, jest početna formacija, za koju je potrebno imati osposobljene i iskusne odgojitelje koji se prioritetno posvećuju odgojnoj zadaći. Posebnu pozornost treba posvetiti karmelskoj karizmi. Drugi aspekt na kojem povjerenstvo mora raditi je traženje sredstava za ekonomski rast i samofinanciranje.

O. Christianus Surinono bio je u Tajlandu i Maleziji, koji su dio generalne delegature Tajvan-Singapur. Prisutnost braće u četiri različite zemlje poziva nas da se potrudimo poticati svijest o jedinstvu i suradnji među svima. Također je potrebno razjasniti kriterije za formaciju i prijem kandidata.

O. Christophe-Marie posjetio je Egipat, zajedno s o. Paolom De Carlijem, generalnim ekonomom, s ciljem razjašnjenja nekih pitanja i pripreme sljedećih imenovanja novih voditelja te generalne delegature.

O. Christophe-Marie posjetio je i provinciju Avignon-Aquitaine, gdje je sudjelovao u proslavi 75. obljetnice pustinje Roquebrune i posjetio formacijske zajednice. Imao je priliku razgovarati i s nadbiskupom Toulousea.

Trogodišnji kapituli

Definitorij je raspravljao o provincijalnim kapitulima koji se održavaju u cijelom Redu tijekom prvog semestra ove godine, usredotočujući se prije svega na ona okružja koja izravno ovise o Generalnom definitoriju (povjerenstva i generalne delegature) i u kojima stoga predsjeda o. General ili njegov izaslanik.

Uz one koji su već spomenuti u vezi s posjetima, o. Roberto M. Pirastu bio je nazočan na kapitulu povjerenstva Sicilija, o. Jean-Baptiste Pagabeleguem sudjelovao je na kapitulu povjerenstva Madagaskar i priprema se prisustvovati onom Sariate iz Konga. O. Martín Martínez otišao je na kapitul generalne delegature Venezuela. Nadalje, iz različitih razloga, obično na poziv samih okružja, definitorij je bio prisutan u nekim kapitulima provincija i poluprovincija: Malta, Središnja Italija i Pariz (Roberto Maria), Austrija i Tamilnadu (Pio), Kalifornija-Arizona (Miguel) i Oklahoma (Miguel i Martín).

U nadolazećim tjednima o. Pio će predvoditi susrete predviđene u provinciji Malabar za savjetovanje redovnika i imenovanje nove provincijalne uprave. Što se tiče provincije Lombardije, napreduje dijalog s drugim susjednim provincijama kako bi se razjasnila njena budućnost.

I dalje primamo materijale koji se nakon kapitula moraju poslati Generalnoj upravi. Definitorij proučava odluke kapitula kako bi dao svoj nihil obstat. Podsjećamo, potrebno je poslati i izvješće provincijala o stanju provincije te gospodarsko izvješće.

Izvanredni definitorij 2023.

Središnja tema našeg susreta bila je priprema sljedećeg izvanrednog definitorija koji će se održati od 27. kolovoza do 3. rujna u Lisieuxu. Razmotrili smo raspored i predviđene teme, kao i neka organizacijska pitanja. Saziv sudionika već je prethodno poslan, a ovih dana dobit će i praktične indikacije za putovanje i sudjelovanje.

Glavna tema dijaloga, kao što je već najavljeno, bit će struktura Reda, obraćajući pažnju na aspekte kao što su: vrste okružja, međuprovincijska suradnja, moguća ujedinjenja ili savezi, kriteriji za nove prisutnosti Reda, itd. Primamo odgovore provincijalnih kapitula na poslani upitnik, kako bismo saznali više o iskustvima i prijedlozima o ovim pitanjima. Svoje sudjelovanje potvrdili su i neki biskupi bosonogi karmelićani koji će nam pomoći u razmišljanju o sadašnjosti i budućnosti Reda te o našem služenju Crkvi i čovječanstvu.

Nadamo se da će Izvanredni definitorij biti povoljna prigoda za razmišljanje o prisutnosti Reda u raznim regijama svijeta i za procjenu snaga i slabosti, mogućnosti i potreba svakog okružja. Cilj je zajedno tražiti najbolji način za rast u jedinstvu i bratskoj suradnji kako bi pridonijeli učvršćivanju i razvoju Reda.

Tijekom sastanka Definitorija imat ćemo priliku baviti se i drugim važnim temama, kao što je početna formacija ili odgovornosti provincijalnih poglavara i sredstva koja im Generalna kuća može ponuditi (na primjer, generalni prokurator).

Život okružja

Generalni definitorij bavio se raznim pitanjima u vezi s nekim okružjima, između ostalog:

– prihvatio je zahtjev provincije Karnataka-Goa za osnivanje nove zajednice u Mapusi (biskupija Goa i Daman);

– na zahtjev povjerenstva Sicilije, prihvatio je ukidanje zajednice Trappeto (Katanija, Sicilija);

– dopustio je Anglo-irskoj provinciji izgradnju nove zgrade u Boars Hill Spirituality Center (Oxford), prema dostavljenom projektu;

– dao je dopuštenje poluprovinciji Oklahoma da proda centar Mount Carmel u Dallasu kao dio projekta jačanja zajednice Dallasa i San Antonija;

– sa zahvalnošću je primio na znanje odluku poluprovincije Libanona da nastavi brinuti o župi i školi u Haifi;

– dao je dozvolu provinciji Washington za prodaju imovine koju posjeduje u West Milwaukeeju (Wisconsin);

– dao je dopuštenje filipinskoj provinciji da započne osnivanje nove zajednice u Dong Naiu, biskupija Xuân Lộc (Vijetnam), nakon što se dobije suglasnost dijecezanskog biskupa.

Generalna uprava

Kao što je već najavljeno u prethodnom pismu, o. Jean-Joseph Bergara, generalni prokurator Reda tijekom posljednjih dvanaest godina, imenovan je delegatom Izraela. Početkom lipnja preselio se na Goru Karmel i preuzeo svoju novu službu. Na njegovo mjesto imenovan je generalnim prokuratorom o. Juan David Noguera iz provincije Srednje Amerike, koji je već bio u Rimu od veljače prošle godine i upućivao se u rad Generalne prokure. Od sada će o. Juan David voditi brigu o svim papirima koje Red mora podnijeti raznim vatikanskim dikasterijima, posebno onima koji se tiču ​​braće, dok će se tajnik za monahinje više baviti pitanjima koja se odnose na bosonoge karmelićanke.

Na sastanku Definitorija o.  Juan David predstavio nam je sažetak trenutnog stanja slučajeva kojima se bavi: postoji više od stotinu otvorenih personalnih slučajeva. U tom smislu potrebno je ustrajati na nužnoj suradnji provincijskih poglavara kako bi se ubrzali potrebni koraci, a s druge strane potrebno je voditi računa o vremenu odgovora vatikanskih dikasterija.

Sa svoje strane generalni ekonom o. Paolo De Carli predstavio nam je ekonomsku bilancu posljednjih nekoliko mjeseci. Bavili smo se raznim pitanjima koja se odnose na dobra Reda kojima izravno upravlja Generalat i razmišljali o tome kako pomoći okružjima koja su se našla u teškoćama zbog političke ili ekonomske situacije u zemljama u kojima žive.

Tajnik za komunikacije, o. José Pereira, obavijestio nas je o funkcioniranju različitih informacijskih kanala: web stranica, Communicationes, Facebook, Twitter itd. Vijesti i podaci koji se objavljuju su brojni i raznoliki; bilo bi poželjno da tajnik dobije izravne informacije o svemu što bi moglo biti od interesa za cijeli Red.

O. Angelo Lanfranchi, generalni arhivar, predstavio je Definitoriju profesoricu Valeriu Vanesio sa Sveučilišta na Malti, koja je zajedno s profesorom Axelom Altom, stalnim suradnikom našeg generalnog arhiva, predstavila rad na sortiranju, restauriranju i katalogiziranju koji su obavljali u Redu. arhivu u Cospicui (Malta), kao i razne prijedloge koji bi mogli biti korisni za arhivski rad u cijelom Redu.

Bosonoge karmelićanke

O. Rafał Wilkowski, tajnik za monahinje, podijelio je s Definitorijem neke novije elemente života bosonogih karmelićanki. Osobito smo komentirali proces revizije Konstitucija iz 1991., koji je već započeo kratkim upitnikom koji je poslan svim zajednicama u pripremi za sastanak predsjednika ili izaslanika federacija, zakazan za travanj 2024. u Nemiju (blizu Rima).

U isto vrijeme, govorili smo o nekim samostanima u različitim regijama svijeta kojima je potrebna pomoć i pratnja zbog različitih situacija ugroženosti. U nekima od njih nedavno je obavljen pastoralni pohod na zahtjev Dikasterija za posvećeni život ili vrhovnog poglavara.

Svjetovni Karmel

O. Ramiro Casale, delegat za Svjetovni red, podijelio je svoje dojmove s Definitorijem nakon dugog putovanja u Meksiko, Kubu, Venezuelu i Peru. U svim tim zemljama Latinske Amerike imao je brojne susrete sa zajednicama i skupštinama Svjetovnog reda i naišao na ozračje entuzijazma i predanosti životu Karmela.

S o. Ramirom smo pregledali neke provincijske statute Svjetovnog reda koji su predstavljeni Definitoriju. Odobrili smo Statute Austrije, Madagaskara i Pirinejske provincije, nakon što smo unijeli neke male izmjene. Brinemo se da tekstovi budu što jasniji i precizniji s pravne točke gledišta, ali iznad svega da u potpunosti odgovaraju laičkoj dimenziji svjetovnog Karmela.

Specifičan problem kojim smo se pozabavili tiče se onih ljudi koji nisu obnovili svoje obećanje kad je bilo vrijeme za to, a nastavljaju sudjelovati u životu svjetovnog Karmela. Donijeli smo neke odluke kako bismo riješili takve slučajeve i izbjegli što je više moguće njihovo ponavljanje u budućnosti.

 

Zaključujemo sastanak Definitorija prisjećanjem na Tereziju od Djeteta Isusa, jer smo u godini kada slavimo obljetnicu njezina rođenja i beatifikacije. Naš susret poklopio se s nekim komemorativnim događajima koji su se održali u Rimu, te smo mogli sudjelovati u euharistiji koju je predvodio o. General u našoj župnoj bazilici svete Terezije, u prisutnosti relikvija svete Terezije od Djeteta Isusa i njenih svetih roditelja, Ljudevita i Zelije Martin. Neka nas svetica iz Lisieuxa prati svojim primjerom i svojim zagovorom na našem putu neprestanog odgovaranja na Gospodinov poziv.

Bratski

 

o. Miguel Márquez Calle, general

o. Agustí Borrell i Viader

o. Pius James D’Souza

o. Philbert Namphande

o. Roberto Maria Pirastu

o. Christianus Surinono

o. Martín Martínez Larios

o. Christophe-Marie Baudouin

o. Jean-Baptiste Pagabeleguem

 

Izvor: https://www.carmelitaniscalzi.com/documenti/definitorio-generale/2023_lettera-definitorio_8-it/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.