Jedanaesto pismo Generalnog definitorija

Rim, 24. ožujka 2024.

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela!

Naši srdačni bratski pozdravi stižu vam na kraju tromjesečnog zasjedanja Generalnog definitorija koje se održalo u Rimu od 14. do 23. ožujka. Kao i obično, ovim pismom želimo vas obavijestiti o glavnim temama i odlukama koje smo donijeli s ciljem traženja dobra Reda.

Naš susret dogodio se u posljednjim danima Korizme, u ozračju priprave za intenzivno slavljenje Kristova Uskrsa, izvora novoga života čovječanstva. Tjedan prije sastanka definitorija sudjelovali smo sa svom braćom Generalne kuće na duhovnim vježbama koje su nas ojačale u slušanju Božje riječi i na našem putu osobne i zajedničke obnove.

Okupljanje definitorija održalo se ovaj put nešto kasnije nego inače, zbog održavanja vježbi početkom ožujka, a i zbog čekanja da se o. General vrati kući nakon uspješne operacije: nakon početne faze oporavka, koju je prebrodio bez problema, postupno se vraća svojim obvezama i aktivnostima.

S radošću smo pozdravili imenovanje o. Aurelija Gazzere, iz provincije Genove, misionara u Srednjoafričkoj Republici, biskupom koadjutorom biskupije Bangassou (Srednjoafrička Republika) i o. Johannesa Gorantla, iz provincije Andhra Pradesh, nekadašnjeg generalnog definitora i do sada poglavara zajednice specijalizanata u Rimu (Seminarium Missionum), za biskup Kurnoola (Andhra Pradesh, Indija). Cijenimo spremnost obojice da odgovore na zahtjev Crkve i želimo im da ova nova etapa u njihovim životima bude plodna i pozitivna za njih same, za njihove biskupije i za Red.

S druge strane, sa zahvalnošću smo se prisjetili o. Aloysiusa Deeneyja, koji je nedavno preminuo, a koji je godinama pružao velike i dragocjene usluge kao generalni delegat za Svjetovni red i u posljednje vrijeme u Povjerenstvu Indonezije. Predajemo ga s punim povjerenjem providnosnoj ljubavi Gospodinovoj.

Program šestogodišta

Definitorij je nastavio razgovor o prioritetnim temama šestogodišta. Što se tiče početne formacije, primili smo i komentirali prvi nacrt obnovljene verzije Ratio Institutionis. Međunarodno povjerenstvo, nakon intenzivnog rada proteklih mjeseci, predstavilo je širok i razrađen prijedlog ovog važnog dokumenta za cijeli Red. U sljedećih nekoliko tjedana bit će poslan okružjima kako bi ga poglavari i odgojitelji mogli proučiti i dati svoja zapažanja i doprinose prije nego što se nastavi s konačnim odobrenjem teksta.

Posebno značajna formativna zajednica za Red je Međunarodni zavod u Rimu. Proces uspostavljanja nove grupe odgajatelja za sljedeću akademsku godinu se nastavlja. Ova obnova odgojne skupine, zajedno s dijalogom koji je u tijeku između teoloških fakulteta u Rimu, predstavlja nastojanje da se dodatno poboljša obrazovna ponuda teološkog zavoda. Podsjećamo provincijale da je moguće i zgodno slati kandidate na teološki studij na Terezijanumu, u bogato i pozitivno okruženje međunarodnog suživota i karmelske formacije.

Što se tiče Terezijanuma, dobili smo ažurirane informacije od dekana, P. Christofa Betscharta, o Fakultetu kao i o pridruženim institutima. Fakultet će uskoro posjetiti AVEPRO, Agencija Svete Stolice za vrednovanje i promicanje crkvenih sveučilišta i fakulteta. Također smo nastavili razgovarati o mogućim projektima povećanja financiranja Fakulteta. Razmišljanje o akademskom i intelektualnom životu Reda nastavit će se krajem lipnja na Terezijanumu. Sa svoje strane, CITES je u suradnji s Definitorijem planirao drugi kulturološki tjedan za redovnike karmelićane sljedećeg srpnja.

Također smo se osvrnuli na pastoral mladih, još jedno od područja koje treba promicati u životu Reda. Radimo na povezivanju odgovornih za pastoral mladih u različitim regijama: podsjećamo poglavare okružja na potrebu ulaganja sredstava u rad s mladima, a također ih molimo da što prije obavijeste Definitorij o imenima kontakt osoba za vlastito područje.

Dok se inicijative vezane uz obljetnice Terezije od Djeteta Isusa nastavljaju (godine 2023.-2025.), već gledamo na obljetnice vezane uz svetog Ivana od Križa: godina 2026. obilježava tristotu obljetnicu njegove kanonizacije (27. prosinca 1726.) i stotu obljetnicu proglašenja crkvenim naučiteljem (24. kolovoza 1926.). Stoga ćemo se Sveca na poseban način spominjati kroz cijelu godinu, što će službeno započeti 14. prosinca 2025. i nastaviti se tijekom 2026. Među ostalim aktivnostima, predložit ćemo sveščiće za čitanje njegovih tekstova, u stilu onih pripremljenih za sv. Tereziju od Djeteta Isusa. Radna skupina za razmišljanje o intelektualnom životu razmišlja o održavanju međunarodne konferencije posvećene Svecu tijekom 2026. godine.

Kao što je već najavljeno, General i Definitorij namjeravaju promicati marijanski život Reda u njegovim različitim područjima. Koordinaciju mogućih inicijativa osigurava naša zajednica u Fatimi (Portugal), u koordinaciji s Definitorijem. Već se poduzimaju konkretni koraci za kontaktiranje mariologa Reda, kao i odgovornih za marijanska svetišta. Očekuje se da će Generalni otac prigodom sljedećeg blagdana Gospe Karmelske napisati pismo o Mariji i molitvi, u kontekstu Godine molitve koju je papa Franjo najavio za ovu godinu kao pripravu za Jubilej 2025. Mi karmelićani dobili smo posebno zvanje u Crkvi glede prakticiranja i promicanja molitve. Potičemo cijeli Red da obnovi ovaj osobni i zajednički poziv i da osmisli inicijative za pružanje prostora, pedagogije i škola molitve, po uzoru na naše svece, istinske mistagoge iskustva Boga i molitve. Pridružujemo se cijeloj Crkvi u konkretnom iskustvu molitve, sa sigurnošću da je svatko od nas članova terezijanske karmelske obitelji pozvan živjeti u trajnom dijalogu prijateljstva s Gospodinom kako bismo bili svjedoci njegove prisutnosti pune ljubavi u svakom od njegove djece. Osjećajmo se pozvanima obnoviti prije svega naše iskustvo osobne i zajedničke molitve.

Pastoralni pohodi

Želimo istaknuti pastoralne i bratske pohode koje su definitori obavili u raznim mjestima Reda u posljednja tri mjeseca.

Meksiko

O. Agustí bio je u pastoralnom pohodu u meksičkoj provinciji od 7. siječnja do 27. veljače. Otac general sudjelovao je na završnim sastancima posjeta. Provincija trenutno uključuje 62 redovnika sa svečanim zavjetima (od kojih je 6 u službi središnjice Reda), 7 s privremenim zavjetima i 4 novaka. Provincija trenutno ima 16 zajednica, sve u Meksiku. Na području Provincije postoji trideset i sedam zajednica bosonogih karmelićanki, integriranih u Meksičku federaciju; jedan samostan slijedi Konstitucije iz 1990. Što se tiče Svjetovnog reda, u Provinciji postoji oko 60 zajednica s preko 1000 članova. Bratovštine Gospe od Karmela također su vrlo brojne i aktivne.

Prvi bosonogi karmelićani stigli su u Meksiko 1585. Nakon brzog početnog širenja, 1594. stvorena je Provincija sv. Alberta koja je imala više od 500 redovnika. Nakon političkih i društvenih peripetija 19. i 20. stoljeća Provincija je ukinuta. Provincije Navarra, Aragón-Valencia i Katalonija uspjele su održati karmelićansku prisutnost u zemlji i započeti obnovu. Provincija Meksiko službeno je obnovljena 1960.

Provincija posvećuje veliku pažnju izobrazbi. Nedavno je započela suradnja sa Srednjom Amerikom, Karibima i Venezuelom kroz zajednički novicijat u Lepateriqueu (Honduras) i zajednički teologat u San Joaquínu (Meksiko).

Što se tiče apostolskog djelovanja, Provincija ima vrlo razrađen provincijski pastoralni plan koji omogućuje koordinaciju i praćenje mjesnih i osobnih projekata i inicijativa. Područja pastoralnog zalaganja su višestruka i raznolika: pastoral crkava, obitelji, mladih, adolescenata, društva, domorodaca… Pastoral duhovnosti vrlo je prisutan u Provinciji: postoje kuće posvećene isključivo ili preferencijalno ovoj aktivnosti, neke s velikim sudjelovanjem ljudi. Postoji misionarska prisutnost u Hueytlalpanu i druge pastoralne aktivnosti u malim ruralnim zajednicama. U većini kuća zamjetna je prisutnost predanih laika koji preuzimaju pastoralne obveze.

Posjet je potaknuo Provinciju da produbi i konkretizira proces preustroja započet na prošlom Provincijskom kapitulu. U sadašnjoj situaciji brojčanog pada potrebno je ponovno promisliti provincijsko ustrojstvo, prije svega kako bi se uspostavila odgovarajuća ravnoteža između apostolskog djelovanja, odnosa u zajednici i molitvenog života.

Andhra Pradesh

Od 11. siječnja do 12. veljače o. Pio je završio pastoralni pohod provinciji Andhra Pradesh. Posljednjih dana sudjelovao je i o. General. Vizitatori su se poslužili suradnjom o. Anila Veigasa iz provincije Karnataka Goa, koji je izvršio detaljnu analizu ekonomija zajednica. Prisutnost u regiji započela je 1971. zahvaljujući misijskom djelovanju provincije Manjummel. Provincija Andhra Pradesh osnovana je 2011. godine. Trenutačno ima 63 člana sa svečanim zavjetima, od kojih je 51 na području Provincije, kao i 13 članova s ​​privremenim zavjetima i 1 novaka. Većina fratara mlađa je od 40 godina. Zvanja su brojna, ali bi se svejedno moglo više raditi na promicanju zvanja.

Pastoralna djelatnost je vrlo intenzivna i odvija se prije svega u župama i školama, uz neke pobožne aktivnosti i širenje duhovnosti. Praktično sve zajednice, čak i one formativne, imaju malo članova, a to ima za posljedicu slabost zajedničkog života i zajedničke molitve. Ekonomsko stanje Provincije predstavlja određene poteškoće. Moramo ići prema većoj jasnoći i transparentnosti, kao i poboljšati skrb i korištenje dostupnih sredstava.

Kao rezultat pohoda, definitorij je donio neke odluke da pomogne Provinciji u duhovnoj i karizmatskoj obnovi, u aspektima kao što su bratski život i molitva. Također smo dali naznake za reguliranje financijske situacije i primjenu kriterija i normi našeg načina života na gospodarsko upravljanje. I dalje ćemo izravno pratiti Provinciju u poticanju primjene ovih odluka.

Srednja Italija

O. Roberto Maria boravio je u Srednjoj Italiji od 15. siječnja do 2. ožujka. General je sudjelovao na završnom susretu pohoda. Provincija uključuje 43 inkardinirana redovnika i 17 redovnika iz drugih provincija na službi u Srednjoj Italiji. Prosječna dob domicilnih redovnika je 75 godina. Ima, nadalje, jedan novak (u Međuprovincijalnom novicijatu Desierto de las Palmas) i četiri privremena zavjetovana (dvojica iz misije u Albaniji). Trenutno postoji 12 zajednica u Provinciji.

Redovnici nastoje nastaviti sa svojim djelovanjem i prisutnošću unatoč tome što većina zajednica ima poteškoće vezane uz poodmaklu dob svojih članova. Pohoditelj je zamolio provincijala i vijeće da pojačaju svoju blizinu zajednicama i redovnicima kako bi rasli u provincijskoj povezanosti i u zajedničkom projektu. Jedan od izazova je nastaviti jačati odnose i suradnju između domicilnih redovnika i redovnika koji dolaze iz drugih provincija, kao i među redovnicima iz različitih područja Provincije.

Pohoditelj je pozvao Provinciju da identificira prioritetne projekte kojima će posvetiti svoje glavne snage (primjerice, kuća za formaciju, centar duhovnosti…). Definitorij će preko pohoditelja pratiti i pomagati provincijalu i provinciji u potrebnom procesu razlučivanja i donošenja odluka u pogledu moguće, realne i plodne budućnosti prisutnosti Reda na njihovom području.

Karibi

O. Martín je od 1. do 27. veljače boravio u pastoralnom posjetu Karipskom povjerenstvu. General je sudjelovao nekoliko dana, posjetivši Kubu i Dominikansku Republiku. Okružje ima 6 kuća: četiri u Dominikanskoj Republici, jednu u Puerto Ricu i jednu na Kubi. Trenutačno broji 21 redovnika (i još 3 izvan zajednice, u različitim situacijama) te kubanskog novaka u međuprovincijskom novicijatu Lepaterique. Na području Povjerenstva postoje dva samostana bosonogih karmelićanki: jedan u Dominikanskoj Republici, a drugi na Kubi. Ima oko 120 svjetovnih karmelićana u 8 zajednica. Povjerenstvo je pretrpjelo značajan pad u broju članova posljednjih godina, u toj mjeri da su neke prisutnosti morale biti napuštene. Proces restrukturiranja napreduje, u dijalogu s Provincijom Srednje Amerike i Delegacijom Venezuele.

Pastoralna djelatnost je raznolika, a prevladava župnička služba; postoji i centar duhovnosti i praktički misionarska prisutnost u Havani. Na župnoj razini primjereno je promicati sinodalno upravljanje i karmelsku dimenziju. Neki od aspekata kojima bi bilo dobro posvetiti se jesu pastoral zvanja, koje se može intenzivirati poboljšanjem timskog rada, te stalno usavršavanje, kroz veću specijalizaciju redovnika u aspektima koji se smatraju važnima za budućnost Povjerenstva. Poduzimaju se potrebni koraci za izvođenje restauracijskih i konsolidacijskih radova crkve u Havani, koja je u vrlo jadnom stanju. Radovi na obnovi pročelja crkve već su završeni.

Ostali pohodi i sastanci

O. Christophe-Marie boravio je u Egiptu od 19. do 23. veljače zajedno s generalnim ekonomom o. Paolom De Carlijem. U ovom trenutku u Povjerenstvu ima 8 redovnika (i još 3 izvan zajednice), i dva kandidata koji će započeti novicijat u Italiji. Tijekom pohoda analizirani su neki aspekti sadašnjosti i budućnosti života Reda u zemlji, također s obzirom na ekonomsku situaciju i upravljanje bolnicama.

Od 22. do 26. siječnja u Kinshasi (Demokratska Republika Kongo) sastala se Konferencija poglavara francuskog govornog područja Afrike i Madagaskara, na kojoj su sudjelovali predstavnici svih okružja, kao i definitori za Afriku, o. Philbert i o. Jean-Baptiste. O. Judicaël Rakotoarimanga, povjerenik Madagaskara, izabran je za novog predsjednika. Analiziran je prijedlog za restrukturiranje francuskog govornog područja Afrike i utvrđeni su neki kriteriji za rast u suradnji i međusobnom poznavanju. Također se raspravljalo o početnoj formaciji te su predložene neke izmjene Statuta Konferencije kako bi se on prilagodio trenutnoj situaciji, a koje je Definitorij odobrio.

Od 4. do 9. veljače u Benoniju u Johannesburgu (Južna Afrika) sastala se Konferencija poglavara engleskog govornog područja Afrike, sastavljena od tri vikarijata i pet delegacija. Središnje pitanje bilo je predloženo restrukturiranje regije. Predloženo je da se ubuduće ojača suradnja u početnoj formaciji i razmjeni redovnika. Značajan priljev zvanja sugerira buduću konsolidaciju nekih od sadašnjih okružja.

O. Pio i General su od 26. do 31. siječnja posjetili tri samostana braće i tri samostana karmelićanki u Sri Lanki. O. Pio je zatim proveo tjedan dana u Tamilnaduu kako bi pratio i vrednovao izvršenje odluka donesenih u prethodnom pohodu.

Dobili smo i detaljno priopćenje Venetske provincije o primjeni indikacija posljednjeg pastoralnog pohoda. Podsjećamo sva okružja da godinu dana nakon Generalne vizitacije moraju poslati izvješće o načinu na koji se provode odluke Definitorija.

Život okružja

Definitorij je analizirao neke posebne teme koje se odnose na različita okružja Reda, među kojima:

– Prije svega, razgovarali smo o koracima koji se poduzimaju u vezi s tipologijom okružja (koja će se postupno svesti na provinciju, povjerenstvo i regionalni vikarijat). U tom smislu promijenili smo ime Egipta, koji prelazi iz Generalne delegacije u Povjerenstvo, uz odobrenje novog Statuta.

– Što se tiče karte restrukturiranja prisutnosti predstavljene nakon izvanrednog definitorija u Lisieuxu, ponovno molimo okružja da je analiziraju što je prije moguće kako bi definirali mehanizme, akcijske planove i konkretne putove primjene, uvijek s mogućnošću predlaganja alternativa.

– Ispitali smo i odobrili razne sporazume o suradnji između okružja, posebno između nekih u Italiji i Indiji.

– Razgovarali smo o tijeku procesa u Povjerenstvu Lombardije, koje je nedavno osnovano zahvaljujući pomoći Provincije Venecije. O. Renato Dall’Acqua preuzeo je dužnost povjerenika 26. veljače.

– Definitorij je pregledao i odobrio Statute Povjerenstva Lombardije, Povjerenstva Egipta (bivša Generalna delegacija) i Regionalnog vikarijata Bjelorusije (provincija Varšava), kao i konvenciju Definitorija s Poluprovincijom Libanon o župi Haifa.

– Na zahtjev Krakovske provincije prihvatili smo povratak župe Przemyśl biskupiji.

– Na molbu Povjerenstva Madagaskara odobrili smo premještaj novicijata iz Antananariva u Fianarantsoa.

– Na zahtjev Povjerenstva Madagaskara ustanovili smo zajednice Itaosy-Antananarivo (sjedište povjerenstva), Ambanibia-Antananarivo (studentat) i Ma-nakara.

– Na zahtjev Povjerenstva Indonezije ustanovili smo zajednicu Kupang (sjedište povjerenstva).

– Na zahtjev Provincije Tamilnadu ustanovili smo zajednicu Elpitiya (Šri Lanka) kao kuću novicijata.

– Na zahtjev Povjerenstva Indonezije odobrili smo prijevod Ustanova i Odredbi za primjenu Ustanova na indonezijski.

– Dali smo dopuštenje za pokretanje postupka za mogući premještaj pariške zajednice.

– Dali smo početno dopuštenje da se istraži mogućnost prodaje kuće u Gwangjuu (Koreja) i preseljenje formacijske kuće na drugu prikladniju lokaciju.

– Na zahtjev Provincije Manjummel, dali smo dozvolu za početak osnivanja zajednice u Lusaki (Zambija).

Definitorij je također analizirao neke zahtjeve za financijsku pomoć primljene od raznih okružja i ustanova Reda. Zahvaljujući redovnim prihodima Generalata i prije svega izvanrednim prilozima koje primamo, možemo surađivati s prisutnostima Reda koje se iz različitih razloga nalaze u potrebi. Tako, primjerice, financijski podupiremo vjernike u Ukrajini, Burkini Faso, Venezueli itd. kao i, na poseban način, okružja koja traže pomoć za početnu formaciju (podsjećamo da smo stvorili ekonomski fond za formaciju).

Generalna kurija

O. Jérôme Paluku, tajnik za misijsku suradnju, poslao je definitoriju konačno izvješće za 2023. godinu, s popisom priloga primljenih od okružja Reda i iz drugih izvora, te projektima kojima je bilo moguće pomoći.

Generalni prokurator, o. Juan David Noguera, priopćio je Definitoriju trenutni status predmeta koji se rješavaju po vatikanskim dikasterijima. Većina ih je vezana uz razne postupke koji se odnose na pojedinačne redovnike. Detaljno smo analizirali neke situacije koje su zahtijevale odluku Definitorija. Cijenimo intenzivan rad prokuratora i suradnju poglavara na reguliranju predmeta koji su još u tijeku.

Generalni ekonom o. Paolo De Carli iznio je uobičajeno izvješće o gospodarskom i administrativnom stanju Generalne kurije, kao i drugih mjesta koja su izravno ovisna o Generalnom definitoriju. Konkretno, evaluirali smo završnu bilancu za 2023. godinu i prognozu proračuna za 2024. godinu, s predviđanjem nekih radova koji će se izvesti na nekretninama koje izravno ovise o Generalnoj upravi.

Generalni postulator o. Marco Chiesa izvijestio je o nedavnom napretku u nekim slučajevima beatifikacije i kanonizacije. Nakon što je Dikasteriju predan latinski tekst Misala Reda i čeka se njegovo konačno odobrenje koje će uskoro stići, sam Brevijar je također u uznapredovaloj fazi pripreme za službeno odobrenje. U međuvremenu se nastavlja proces kojim se traži proglašenje svete Terezije Benedikte od Križa (Edith Stein) crkvenom učiteljicom; u prilog ovom zahtjevu stigao je velik broj pisama od biskupskih konferencija i drugih institucija.

Generalni arhivar, o. Angelo Lanfranchi, izvijestio je o postignutim sporazumima s Provincijom srednje Italije za obradu i konzervaciju bogatih povijesnih arhiva Santa Maria della Scala i Santa Maria della Vittoria, kojima će upravljati Generalni arhiv. Isto tako, razgovarali smo o mogućim projektima vrednovanja i promicanja važne povijesne i umjetničke baštine prisutne u ove dvije kuće Reda u Rimu.

Bosonoge karmelićanke

S o. Rafalom Wilkowskim, tajnikom za redovnice, i s novim zamjenikom tajnika, o. Juanom Pablom Patiñom iz provincije Meksiko, razgovarali smo o raznim temama vezanim za život sestara karmelićanki.

Trenutačno je glavna tema proces revizije Ustanova iz 1991. Odgovori na prve konzultacije koje je većina zajednica poslala preko svojih federacija su primljeni i klasificirani. U tijeku su pripreme za sastanak predsjednika ili predstavnika svih svjetskih federacija i asocijacija koji će se održati od 14. do 20. travnja u Nemiju (Italija). Na ovoj skupštini ćemo ispitati pristigle odgovore i tražiti najprikladniji način da se proces izvede na praktičan, participativan i reprezentativan način.

Svjetovni Karmel

O. Ramiro Casale, delegat za Svjetovni red, iznio je novosti o susretima koje je imao posljednjih mjeseci sa zajednicama OCDS-a u različitim dijelovima svijeta. Također je razgovarao s Definitorijem o pripremi svjetskog susreta svjetovnog Karmela, koji je predviđen za srpanj 2026. u Avili. Definitorij je odobrio Statut Svjetovnog reda Malavija.

Završavamo susret Definitorija na pragu Velikog tjedna i velikog slavlja Vazmenog trodnevlja. Cijelom Redu želimo intenzivno i obnovljeno sudjelovanje u Pashi Krista uskrslog. Neka nas radost uskrsnog vremena potakne da živimo svoje jedinstvo s Uskrslim sa zahvalnošću i predanošću.

Bratski pozdrav,

o. Miguel Márquez Calle, General

o. Agustí Borrell i Viader

o. Pius James D’Souza

o. Philbert Namphande

o. Roberto Maria Pirastu

o. Christianus Surinono

o. Martín Martínez Larios

o. Christophe-Marie Baudouin

o. Jean-Baptiste Pagabeleguem

 

Izvor: https://www.carmelitaniscalzi.com/documenti/definitorio-generale/2024_lettera-definitorio_11-it/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.