Akatist sv. Josipu

HIMAN AKATIST U ČAST PRAVEDNOGA JOSIPA, ZARUČNIKA PRESVETE BOGORODICE MARIJE

PRVI KONDAK

O pravedni Josipe! Izabrani zaštitniče Presvete Djevice Marije, učitelju i hranitelju Bogočovjeka: slaveći tvoje služenje neizrecivom otajstvu Utjelovljenja Boga Riječi, posvećujemo ti hvalospjeve. Stojeći sada pred prijestoljem Krista, našega Boga, i imajući veliku smjelost pred Njim, moli za nas koji ti kličemo: 

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

PRVI IKOS

Čuvajući otajstvo rođenja Boga Riječi od Prečiste Djevice, koje je nedostupno čak i anđelima, od klevete ljudi i đavolskih spletki, Bog te izabrao, o pravedni Josipe, ponizni stolaru, da budeš zaštitnik i svjedok djevičanstva presvete Marije. Zato, slaveći te kao izabranog upućenika u tajne Božje, kličemo ti:

Raduj se! Časni izdanče korijena Jišajeva!

Raduj se! Ti koji si bio ukrašen kraljevskim veličanstvom!

Raduj se! Ti koji si u nedostatku zemaljskih stvari, stekao duhovno bogatstvo!

Raduj se! Ti koji si kroz nejasnoću stekao vječnu slavu!

Raduj se! Ti koji si daleko slavniji od kraljeva!

Raduj se! Ti koji si pravedniji od patrijarha i praotaca!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

DRUGI KONDAK

Vidjevši Djevicu Mariju koja je odrasla u Hramu, svećenik Zaharija zavapio je Gospodinu: Pokaži mi čovjeka dostojnog da se zaruči s Djevicom, o Gospodine! A kad je Josipov štap procvjetao, predajući mu Djevicu, on je glasno kliknuo Bogu: ALELUJA!

DRUGI IKOS

Tvoja pravednost je poznata svim krajevima zemlje, o sveti Josipe! Ukazana ti je neusporediva čast da budeš zaručen s presvetom Djevicom. Iz nje je Krist izašao bez čovjekove pomoći. Za to si izabran zbog svoje nepokolebljive vjere, čistoće, poniznosti i izvrsnosti u svim krepostima. Zato ti kličemo:

Raduj se! O pravedniče: zaručniče Najčistije!

Raduj se! O čovječe vjere: uzeo si pod svoj krov svetu Djevicu Mariju koja je po vjeri postala prijestoljem Božjim!

Raduj se! Ti koji si ponizan duhom!

Raduj se! Ti koji si jednostavnog srca!

Raduj se! Ti koji si izuzetno ukrašen krepostima!

Raduj se! O sveti koji si služio Najsvetijem!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

TREĆI KONDAK

Kad je sila Svevišnjega osjenila onu koja nije znala za brak kako bi mogla zatrudnjeti, Josip nije znao za tu čudesnu tajnu. Tako, poučen od samoga Boga, mogao Mu je uskliknuti: ALELUJA!

TREĆI IKOS

Josip se, gledajući Djevicu u čijoj se utrobi nalazio Bog, uznemirio, znajući da nije vjenčana, i sumnjao je da se prepustila nedopuštenoj ljubavi. Ali, pošto je bio pravedan, želio ju je potajno otpustiti, prepuštajući sud Onome koji sve zna i koji nas je naučio da Mu kličemo:

Raduj se! Revnitelju čistoće!

Raduj se! O Izraelcu u kojem nema prijevare!

Raduj se! Ti koji si dobrog srca!

Raduj se! Ti koji si krotkog ponašanja!

Raduj se! Ti koji sve svoje pouzdanje polažeš u Boga!

Raduj se! Ti koji povjeravaš sebe i druge Njegovoj providnosti!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

ČETVRTI KONDAK

Pokoravajući oluju misli sumnje čistoga Josipa, anđeo mu je otkrio otajstvo rođenja Sina Božjega, Spasitelja svijeta, od nevjenčane Marije. Za njega je rekao: I ti ćeš mu dati ime Isus, jer će On spasiti narod svoj od grijeha njihovih. I Njemu svi kliknimo: ALELUJA!

ČETVRTI IKOS

Čuvši u Svetim pismima Gospodina koji je rekao: Evo, Djevica će začeti i roditi Sina, Emanuela, povjerovao si onome što ti je rekao anđeo, o pravedni Josipe. I, poput zapečaćene knjige u kojoj je Riječ ispisana Očevim prstom, uzeo si Mariju u svoju kuću i poput sluge si je čekao sa strahom i revnošću. Zato ti kličemo:

Raduj se! Jer si otvorio svoje srce da razumije Božji zakon!

Raduj se! Jer si otvorio svoj um da primiš Božja otajstva!

Raduj se! Jer ti je prije svih ljudi bilo dano da znaš veliko otajstvo pobožnosti da se Bog pojavio na zemlji!

Raduj se! Jer si prihvatio Njegov dolazak za spas ljudi od njihovih grijeha!

Raduj se! Jer bez sumnje si vjerovao u ono što ti je objavljeno!

Raduj se! Jer tvoja se vjera smatrala tvojom pravednošću!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

PETI KONDAK

Uzevši božanski izabranu djevojku u svoj dom, o blaženi Josipe, ljubio si je kao svoju zaručnicu, častio si je kao presvetu Djevicu i Majku Spasitelja svijeta i služio si joj sa strahom i poštovanjem, nastojeći svom dušom čuvati sve što je zapisano u Zakonu i Prorocima; i s Marijom kliknuo si Bogu: ALELUJA!

PETI IKOS

Gledajući u betlehemskim jaslama Zvijezdu koja je zasjala iz Jakova, ti si se prvi poklonio Novorođenčetu; i kad Mu je nebo prinijelo zvijezdu, anđeli pjesmu, pastiri svjedočanstvo, a  Mudraci darove i klanjanje, ti, o, pravedni Josipe, prinio si cijelog sebe na dar Gospodinu, posvećujući svoj život, skrb i rad Njegovoj službi. Zato ti kličemo:

Raduj se! Ti koji si prije svih ostalih vidio silazak na zemlju Sunca pravde!

Raduj se! Prvi svjedoče i slugo na zemlji utjelovljenog Sina Božjega, Koji je od Oca rođen prije svih vjekova!

Raduj se! Zemaljski stolaru koji si bio dostojan da te se naziva ocem Stvoritelja nebesa!

Raduj se! Zaštitniče i čuvaru Djeteta kojemu redovi anđela služe sa strahom!

Raduj se! Časni slugo Majke Boga Riječi!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

ŠESTI KONDAK

Onoga Koga su proricali Zakon i Proroci, ti si obrezao osmog dana, kao čovjeka; i ti si Mu dao ime Isus, koje je bilo sačuvano kod Trojice, poput dragocjenog bisera iznesenog iz nebeskih riznica za objavu svim ljudima, o Josipe; time si zaprepastio anđele, obradovao nas, prestrašio demone i učinio da čitav svijet odiše mirisom poput slatko mirišljave smirne, te si kliknuo Bogu: ALELUJA!

ŠESTI IKOS

Onaj Koji u Djetetu Isusu sjaji nad tobom, kako je prorekao Šimun, svjetlost na prosvjetljenje pogana i slava naroda Izraela, odmah je bio prekriven oblakom nevolje, o, pravedni Josipe, jer je narod bio u previranju, Herod je bjesnio tražeći život Djeteta, i bilo je prorečeno da će mač probiti srce Njegove Majke, kako bi se tvoja vjera i strpljenje mogli očitovati svima. Zato kličemo tebi kao postojanom u strpljivosti i nepokolebljivom u vjeri:

Raduj se! Jer poput zlata u peći, neprestano si pročišćavan kušnjama!

Raduj se! Ti koji si bio ponizan u radosti i strpljiv posred tuge!

Raduj se! Ti koji si uvijek bio vjeran tajnama koje su ti bile povjerene!

Raduj se! Ti koji si bio vođen vjerom kao zvijezdom po tamnim putevima života!

Raduj se! Ti koji si imao nadu u Boga kao sidro usred oluje životnog putovanja!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

SEDMI KONDAK

Želeći spasiti od Herodove zlobe Onoga koji je došao spasiti svijet, o predivni Josipe, nisi ispitivao Anđela koji ti je zapovjedio da bježiš u Egipat, rekavši: „Zar Onaj koji spašava druge ne može spasiti Samoga Sebe?“ Budući da si čovjek vjere, poput novog Abrahama, uvijek spreman na poslušnost, ne razmišljajući o teškoćama putovanja ni o vremenu povratka, odmah si se uputio u Egipat s Marijom i Djetetom, radosno kličući Bogu: ALELUJA!

SEDMI IKOS

U Egiptu si pokazao da si novi Josip, veći od starog patrijarha koji je spasio narod Egipta od gladi; jer ti si spasio od smrti Spasitelja svijeta i ponudio egipatskom narodu, koji je gladovao usred gladi bezbožnosti, Kruh života; i posijao si sjeme vječnog života, odakle je nastala čudesna žetva u egipatskim pustinjama. Stoga ti kličemo:

Raduj se! Ti koji si radosno podnosio nevolje i napore puta radi Krista Boga!

Raduj se! O čuvaru malog Isusa, koji je nekoć vodio Izrael u pustinji vatrenim stupom i oblakom!

Raduj se! Hranitelju Onoga koji je Svoj narod održavao manom!

Raduj se! Ti koji si u naručju nosio Stvoritelja i Držitelja svega stvorenog!

Raduj se! Ti koji si spasio od Herodove zlobe Onoga koji je jednom spasio narod Božji od gorkog ropstva faraona!

Raduj se! Ti koji si Egiptu očitovao milost posvojenja umjesto ropstva!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

OSMI KONDAK

Nakon što si vidio zapanjujuće čudo da se u Isusu Bog rodio u tijelu, kao što je bilo predviđeno, i da je položen u jasle kao dijete; Djevicu Majku; anđele koji su Mu davali slavu i okruživali Ga; dolazak Mudraca s Istoka da Ga obdare darovima; bijeg od Herodovog bijesa u Egipat; Spasenje svih i Svjetlost pogana; i mač u srcu one koja Ga je rodila, kao što je rekao Šimun – ti si znao da je On pravi Bog i istinski Čovjek, i zato si mu klicao: ALELUJA!

OSMI IKOS

Posvetivši se u potpunosti Bogu Koji je preko Svog anđela pozvao Svog Sina iz Egipta, slijedeći Njegovu zapovijed, nastanio si se s Isusom i Njegovom Majkom u Nazaretu, da se ispuni ono što je prorok rekao o Njemu: Zvat će se Nazarećanin. Stoga kličemo tebi kao vjernom Božjem sluzi:

Raduj se! Ti koji si radio u skladu s voljom Božjom!

Raduj se! Ti koji si sudjelovao u božanskom djelu spasenja!

Raduj se! Ti koji si razgovarao s anđelima!

Raduj se! Ti koji si na zemlji bio posvećen dubinama otajstava Neba!

Raduj se! Ti koji si slušao proročanstva prorokâ o Isusu!

Raduj se! Ti koji si sve to s poštovanjem čuvao u dubini svoga srca!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

DEVETI KONDAK

Svi naraštaji Neba, zemlje i dijelova ispod zemlje klanjaju se pred Isusovim imenom; a tebi je, o čudesni Josipe, Dijete Isus bilo poslušno kao Svome ocu. A mi, čudeći se velikoj Gospodinovoj naklonosti prema tebi, kličemo Mu: ALELUJA!

DEVETI IKOS

Najrječitiji govornici nemaju riječi kako da te prikladno slave, o pravedni Josipe. Majka Božja, kraljica Neba i zemlje, zvala te je svojim gospodarom; utjelovljeni Božji Sin zvao te je ocem, a tvoj je dom na zemlji bio prebivalište nebeske svetosti, jer je u njemu prebivao Kralj Neba i zemlje. Zato ti ponizno kličemo:

Raduj se! Izabrani od Boga, koji si sačuvao tabernakul nebeske svetosti!

Raduj se! Čudesni stolaru, čiji je dom Stvoritelj Neba i zemlje učinio Svojim prebivalištem!

Raduj se! Hranitelju i čuvaru Djeteta Isusa, Koji je kao Bog podario postojanje svim stvorenjima i zauzima se za čitav svijet, vidljivi i nevidljivi!

Raduj se! Jer na zemlji si bio dostojan gledati Sina Božjeg licem u lice, držati Ga u naručju i ljubiti!

Raduj se! Jer i nakon svoga odlaska u nebeske dvore neprestano blagoslivljaš Kralja slave i proslavljaš Ga s Ocem i Duhom Svetim, u svjetlu Njegova lica!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

DESETI KONDAK

Ti možeš spasiti sve one koji se uteku tvome zagovoru i pomoći, o blaženi Josipe, jer kako te Onaj koji ti je bio podložan u svemu na zemlji neće poslušati u svemu sada kada stojiš pred Njim na Nebu, kličući zajedno s anđeoskim zborovima: ALELUJA!

DESETI IKOS

Ti si moćan bedem za sve koji se utječu tvom zagovoru, o, pravedni Josipe; zato, ne prezri  ni nas koji se utječemo tvojoj pomoći, i usred oluja iskušenja, nedaća i tuga života, glasno ti kličemo:

Raduj se! Naš spremni pomoćniče usred opasnosti i potreba!

Raduj se! Moćni zagovorniče za nas pred Bogom!

Raduj se! Naša postojana nado usred oluja i sumnji!

Raduj se! Brzo izbavljenje od kleveta ljudi!

Raduj se! Hranitelju Njega Koji sve održava riječju Svoje moći!

Raduj se! Ti koji nas izbavljaš od duhovne gladi i svake nevolje!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

JEDANAESTI KONDAK

Najveći pokajni himan prikazujemo tebi, o božanski mudri Josipe, i molimo te: kao što si čuvao samoga Krista Gospodina od svake štete i nevolje, tako svojim posredovanjem pred Njim čuvaj Njegovu svetu katoličku Crkvu od svakog napada neprijatelja, vidljivog i nevidljivog; zaštiti zemlje u kojima smo se rodili od svih razmirica, da bismo, vodeći miran i spokojan život, kliktali Bogu: ALELUJA!

JEDANAESTI IKOS

U Hramu si vidio dvanaestogodišnje Dijete Isusa, Svjetionik koji se ukazao onima u tami neznanja, dajući svjetlost istinskog znanja učiteljima Božjeg zakona i otkrivajući otajstvo Njegove velike službe u skladu s promislom nebeskog Oca. Zato ti kličemo:

Raduj se! Vjerni čuvaru Zakona otaca svojih!

Raduj se! Jer, revno držeći Zakon, ti si također vodio Dijete Isusa do kuće nebeskog Oca!

Raduj se! Jer kad je Dijete Isus ostalo u Jeruzalemu, Ti si očinski tugovao s Njegovom Majkom, misleći da je bio s prijateljima.

Raduj se! Ti si Ga tražio među prijateljima i rodbinom i, ne nalazeći Ga, vratio si se u Jeruzalem, gdje si Ga nakon tri dana otkrio u Hramu gdje je sjedio među učiteljima, slušao ih i ispitivao!

Raduj se! Jer si čuo otkrivanje otajstava kad je Dijete Isus reklo: Zar niste znali da mi je biti u onom što je Oca mojega?

Raduj se! Ti koji si vidio i bio svjedok da je Isus rastao u mudrosti, stasu i u milosti pred Bogom i ljudima!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

DVANAESTI KONDAK

Vidjevši kako Dijete Isus raste u milosti pred Bogom i ljudima, kao i u tijelu i mudrosti, položio si sve to u svoje srce, poput vjernog sluge koji je u tajnosti čuvao blago koje mu je povjereno, sve do dana kada su svi vjernici počeli klicati Mu kao Bogu i Spasitelju svijeta: ALELUJA!

DVANAESTI IKOS

Opjevavajući tvoj trud i borbu, mi također slavimo tvoj blagoslovljeni pokoj; jer u naručju Boga Riječi i Njegove Majke, slatko si se odmorio od svojih napora, o pravedni Josipe, imajući sigurnu vjeru u blaženu vječnost. Stoga ti kličemo:

Raduj se! Ti koji si bio vjeran u velikoj zadaći!

Raduj se! Ti koji si bio smatran dostojnim za najveću Božju čast!

Raduj se! Ti koji si na zemlji bio ovjenčan slavom i ljepotom Neba!

Raduj se! Ti kojemu je bilo dopušteno da u miru ode do budućeg doba od Oca budućeg doba!

Raduj se! Ti koji si proglasio veliku radost Davidu!

Raduj se! Ti koji si svima u Hadu donio vijest da je Krist došao osloboditi i spasiti ljudski rod!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

TRINAESTI KONDAK

O sveti i pravedni Josipe! Primi ovu našu malu molbu i po svome moćnom posredništvu pred Kristom Bogom moli Ga da nas Svojom milošću učini čvrstima i postojanima u katoličkoj vjeri, revnim i neustrašivim u izvršavanju Njegovih zapovijedi, i da nam On podari sve što je korisno za vremeniti i vječni život, nama koji Mu kličemo: ALELUJA!

PRVI IKOS

Čuvajući otajstvo rođenja Boga Riječi od Prečiste Djevice, koje je nedostupno čak i anđelima, od klevete ljudi i đavolskih spletki, Bog te izabrao, o pravedni Josipe, ponizni stolaru, da budeš zaštitnik i svjedok djevičanstva presvete Marije. Zato, slaveći te kao izabranog upućenika u tajne Božje, kličemo ti:

Raduj se! Časni izdanče korijena Jišajeva!

Raduj se! Ti koji si bio ukrašen kraljevskim veličanstvom!

Raduj se! Ti koji si u nedostatku zemaljskih stvari, stekao duhovno bogatstvo!

Raduj se! Ti koji si kroz nejasnoću stekao vječnu slavu!

Raduj se! Ti koji si daleko slavniji od kraljeva!

Raduj se! Ti koji si pravedniji od patrijarha i praotaca!

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

APOLITIKION, tj. OTPUSNI TROPAR

O pravedni Josipe! Izabrani zaštitniče Presvete Djevice, Marije, učitelju i hranitelju Bogočovjeka: slaveći tvoju službu neizrecivom otajstvu Utjelovljenja Boga Riječi, posvećujemo ti hvalospjeve. Stojeći sada pred prijestoljem Krista, našega Boga, i imajući veliku smjelost pred Njim, moli za nas koji ti kličemo:

Raduj se! O pravedni Josipe, spremni pomoćniče i zagovorniče duša naših!

Molitva

O sveti i pravedni Josipe! Još dok si bio na zemlji, imao si smjelosti pred Božjim Sinom, Kojemu se svidjelo nazvati te Svojim ocem, jer si bio zaručnik Njegove Majke, i Kojem se sviđalo biti tebi poslušan.

Vjerujemo da si, sada kad prebivaš u nebeskim dvorima sa zborovima pravednika, uslišan u svemu što tražiš od našega Boga i Spasitelja.

Stoga, utječući se u tvoju zaštitu i obranu, usrdno te i ponizno molimo:

– kao što si i sâm bio izbavljen iz oluje sumnjičavih misli, tako i nas izbavi od olujnih valova zbunjenosti i strasti;

– kao što si zaštitio Prečistu Djevicu od kleveta ljudi, tako zaštiti i nas od svih vrsta kleveta;

– kao što si sačuvao utjelovljenog Gospodina od svake štete i nevolje, tako i svojom obranom sačuvaj Njegovu katoličku Crkvu i sve nas od svake nevolje i štete.

Ti znaš, o sveče Božji, da je čak i Sin Božji imao tjelesnih potreba u danima Svoga utjelovljenja, a ti si se brinuo za njih.

Stoga te molimo: prikloni se našim vremenitim potrebama svojim zagovorom, dajući nam sva dobra koja su potrebna u ovom životu (radi života budućeg vijeka). Posebno te molimo da posreduješ kako bismo mogli primiti oproštenje naših grijeha od Onoga Koji je nazvan tvojim Sinom, jedinorođenim Božjim Sinom, našim Gospodinom Isusom Kristom, i da bismo bili dostojni naslijediti Kraljevstvo nebesko…

Kako bismo, boraveći s tobom u nebeskim dvorima, mogli uvijek slaviti Jedinog Boga u tri Osobe: (+) Oca, Sina i Duha Svetoga, sada i zauvijek, i u vijeke vjekova.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.