Prvotno pravilo

Reda Blažene Djevice Marije od gore Karmela, što ga je dao Blaženi Albert, patrijarha jeruzalemski, a potvrdio ga papa Inocent IV.

Albert, po milosti Božjoj patrijarha jeruzalemske Crkve, ljubljenim sinovima u Kristu, Brokardu i ostalim pustinjacima, koji pod njegovom upravom borave na gori Karmelu, kraj Ilijina izvora , pozdrav u Gospodinu i blagoslov Duha Svetoga.

Mnogo su puta i na razne načine (usp. Heb 1,1) sveti Oci odredili, kako svatko, pripadao bilo kojem Redu i slijedio koji god način redovničkog života, treba živjeti u pokornosti Isusu Kristu (usp. 2 Kor 10,5) i njemu vjerno služiti čistim srcem i mirne savjesti (usp. 1 Tim 1,5).
No, budući da od nas tražite, dajemo vam uredbu o načinu života, u sukladnosti s vašim načelima, koje ćete se ubuduće držati:

O prioru i  zavjetima

Najprije određujemo, da jednoga između vas imate za priora, koji za tu službu treba biti izabran pristankom svih, ili pak većine i razboritijeg dijela. Njemu svi drugi obećaju poslušnost i to obećanje trebaju doista obđržavati, u čistoći i siromaštvu (1 Iv 3,18).

O izboru mjesta

Samostane možete imati po pustinjama ili na drugim mjestima, koja vam budu darovana, a primjerena su i prikladna za obdržavanje vašega redovničkog života, već prema tome da li će se svidjeti prioru i braći.

O sobama braće

Osim toga, na mjestu gdje ste odlučili stanovati, neka svaki od vas ima svoju odijeljenu sobu, koju će mu doznačiti sam prior, uz suglasnost ostale braće ili razboritije većine.

Zajedničko blagovanje

Isto tako, gdje to bude moguće, sastajat ćete se u zajedničkom blagovalištu, da biste uzimali hranu koja će vam se davati, slušajući zajedno po koje čitanje iz Svetoga pisma.

O priorovoj nadležnosti

Ni jednom bratu nije dopušteno, da bez odobrenja onoga koji tada bude prior, promijeni doznačenu mu sobu ili je s drugim zamijeni. Priorova pak soba neka bude blizu ulaza, da može prvi izići u susret onima koji dolaze i neka se po njegovu mišljenju i odluci učini sve što će kasnije uslijediti.

Stalna molitva

Svaki neka bude u svojoj sobi ili u njezinoj blizini, razmatrajući dan i noć o Zakonu Gospodnjem (usp. Ps 1,2; Još 1,8) i bdijući u molitvi (usp. 1 Pt 4,7), osim ako je zauzet drugim opravdanim poslom.

O Časoslovu

Oni, koji znaju moliti Časoslov s klericima, neka ga mole po uredbi svetih Otaca i zakonitom običaju Crkve. Oni pak koji ga ne znaju moliti, neka izmole 25 Očenaša za Službu čitanja, osim u nedjelje i svetkovine kada za istu molitvu taj broj treba udvostručiti, tako da se izmoli 50 Očenaša. Istu će pak molitvu trebati izmoliti 7 puta za Jutarnju. Tu molitvu treba izmoliti isto tako 7 puta za svaki drugi sat, osim Večernje, za koju će istu trebati izmoliti 15 puta.

O osobnom neposjedovanju

Neka nijedan od braće ne zove ništa svojim vlasništvom; nego sve neka vam bude zajedničko (usp. Dj 4,32; 2,44), a svakome prema potrebi dijeli prior osobno, ili brat od njega postavljen za tu službu (usp. Dj 4,35), imajući u vidu dob i potrebe pojedinaca.

Što može zajednica posjedovati

Ukoliko vam to bude potrebno možete imati magaraca ili mazga; nešto blaga ili peradi za ishranu.

Kapela i Služba Božja

Kapela, ukoliko to bude lako izvesti, neka se sagradi među sobama, gdje ćete se trebati svakodnevno sastajati, ako to bude lako ostvariti, da sudjelujete u Misnom slavlju.

Kapital i ispravljanje braće

Nedjeljom ili drugim danima, gdje bude bilo potrebno, raspravljat ćete o stvarima koje se odnose na očuvanje redovničkog duha i na spasenje duša; na tim sastancima neka se s ljubavlju ispravljaju pogreške i nedostaci, koji će eventualno biti uočeni kod nekog od braće.

O postu braće

Od blagdana Uzvišenja Svetog Križa do Uskrsne nedjelje, postit ćete svakoga dana osim nedjelje, ako bolest, tjelesna slabost ili drugi opravdani razlog ne savjetuje prekid posta, jer nužda zakon mijenja.

Uzdržavanje od mesa

Uzdržavat ćete se od uživanja mesa, osim kad ga trebate uzimati zbog bolesti ili slabosti.
No, budući da vam se na putovanjima dogodi te morate prositi, možete izvan svojih kuća uzimati jela kuhana s mesom, kako ne biste bili na teret onima koji vas ugoste. Na moru, pak, možete i meso jesti.

Opomene

Budući je život na zemlji neprestana kušnja (usp. Job 7,1), pa svi koji žele živjeti pobožno u Kristu, trpe progonstvo (usp. 2 Tim 3,12), a protivnik vaš, đavao, kao ričući lav traži koga da proždre (usp. 1 Pt 5,8), vi se nastojte svom revnošću zaodjenuti bojnom opremom Božjom, da biste se mogli oprijeti zasjedama neprijatelja (usp. Ef 6,11).

Opašite bokove svoje pojasom čistoće (usp. Ef 6,14); učvrstite srca svetim mislima; pisano־ je, naime: »Sveta će te misao sačuvati« (M. Izreka 2,11; prema LXX): Obucite se u oklop pravednosti da uzmognete ljubiti Gospodina Boga vašega svim srcem svojim i svom dušom svojom, a bližnjega svoga kao sama sebe.

Svugdje čvrsto držite štit vjere, kojim ćete moći odbiti sve ognjene strijele zloga neprijatelja (usp. Ef 6,16). Bez vjere se doista nije moguće svidjeti Bogu (usp. Heb 11,6). Na glavu stavite kacigu spasa (usp. Ef 6,17), da svoje spasenje očekujete jedino od Spasitelja, koji oslobađa narod svoj od grijeha (usp. Mt 1,21).

Mač Duha, a to je riječ Božja (usp. Ef 6,17) neka je obilato prisutan u vašim ustima (usp. Kol 3,10) i vašim srcima (usp. Rim 10,8) da sve što budete činili bude po riječi Gospodnjoj (usp. Kol 3,7; 1 Kor 10,31).

O radu

Budite zauzeti nekim poslom, da vas đavao ne zatekne nezaposlene i da ne bi zbog vašeg nerada zaposjeo duše vaše. U tome se držite nauka i primjera blaženoga apostola Pavla; njegovim je ustima govorio Krist (usp. 2 Kor 13,3). Bog ga je postavio propovjednikom i učiteljem naroda, u vjeri i istini (usp. 1 Tim 2,11), pa ako ga slijedite nećete moći zastraniti.

»U trudu, kaže, i naporu živjeli smo među vama, radeći noću i danju, da ne bismo opteretili nekoga od vas, ne kao da ne bismo imali pravo na to, nego da vam budemo za primjer, da nas nasljedujete. Kad smo, naime, bili kod vas, ovo smo vam naložili, da ako netko neće raditi neka ni ne jede. Čuli smo da neki među vama besposliče, ne radeći ništa. Onima pak, koji su takvi, zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu, da s mirom radeći jedu kruh svoj« (usp. 2 Sol 3, 7-12). Ovaj put je svet i dobar; njime idite (usp. Iz 30,21).

O šutnji

Apostol preporučuje šutnju kad nalaže rad u šutnji (usp. 2 Sol 3,12). Isto tako prorok potvrđuje: Šutnja je čuvarica pravednosti (usp. Iz 32,17). I na drugom mjestu: »U šutnji i pouzdanju bit če snaga vaša« (Iz 30,15). Zato određujemo da se obdržava šutnja od svršetka Povečerja do kraja Prvog molitvenog Časa slijedećeg dana. Iako u drugo vrijeme nema tako stroge obveze šutnje, ipak se treba kloniti mnogoga govora. Jer, kako je pisano i ništa nas manje iskustvo ne uči: »Obilje riječi ne biva bez grijeha« (Izr 10,19). I »tko nesmotreno zbori, o glavu mu je« (Izr 13,3b). Zatim »tko odviše govori, postaje odvratan« (Sir 20,8).

A Gospodin u Evanđelju kaže: »Za svaku nepotrebnu riječ što je ljudi izgovore polagat će račun na dan suda« (Mt 12,36). Neka, dakle, svatko odmjeri svoje riječi i dobro zauzda svoja usta, da ne posrne i ne sagriješi u govoru, te grijeh njegov ne postane smrtan i nepopravljiv (usp. Ps 38,2), a šutnju, u kojoj pravednost raste (usp. Iz 32,17), neka se trsi obdržavati revno i savjesno.

Opomena  prioru da bude ponizan

Ti pak, brate B(rokarde) i svaki koji nakon tebe bude izabran za priora, imajte uvijek na umu i držite se u svome radu onoga, što Gospodin govori u Evanđelju: »…tko bi želio biti najveći među vama neka bude vaš poslužitelj! A tko bi želio biti prvi među vama neka bude sluga svima« (Mk 10,43-44; usp. Mt 20,26-27).

Upozorenje braći da poštuju svoga priora

Također i vi, ostala braćo, poštujte ponizno svoga priora. U njegovoj osobi gledajte Krista, koji vam ga je dao za poglavara (usp. Ps 65,12), i koji je rekao starješinama Crkve: »Tko vas sluša, mene sluša. Tko vas prezire mene prezire« (Lk 10,16). Nastojte da ne budete suđeni zato što ste ga prezreli, nego da za vašu poslušnost, kao nagradu, primite život vječni.

Sve smo vam ovo napisali ukratko i utvrdili smo vam način života, prema kojemu trebate živjeti. Ako pak netko učini više od toga, sam će mu Gospodin kada dođe uzvratiti. No, neka postupa s razboritošću, koja je ravnateljica svake kreposti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

"U zemlju Karmela ja vas dovedoh da se hranite plodom i dobrotom njezinom." (usp. Jr 2,7)