Pismo Generalnog definitorija

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela!

Bratski vas pozdravljamo po završetku novog tromjesečnog susreta Generalnog Definitorija, koji se održao u Rimu od 7. do 17. lipnja. Kao što je poznato, zdravstveno stanje koje je pogodilo čitav svijet zbog epidemije korona virusa COVID-19, prouzročilo je nužnu odgodu održavanja Generalnog kapitula. Tako je sadašnja generalna uprava produžila svoje služenje Redu iznad onoga koliko je na početku bilo predviđeno, te je nastavila svojim uobičajenim ritmom tromjesečnih susreta. Iznad svega, nastavljamo moliti za one koji su na ovaj ili onaj način, podnosili posljedice pandemije, spominjući se nadasve da su u posljednje vrijeme, neki članovi Reda bili zaraženi, a neki od njih i preminuli.

Središnja tema našeg susreta bila je priprema sljedećeg Generalnog kapitula. Nakon što smo vrednovali sadašnje stanje i moguće scenarije za sljedeće mjesece, potvrdili smo saziv Generalnog kapitula, koji će započeti 30. kolovoza ove godine u Centru “La Salle” u Rimu. U sadašnjim okolnostima, bit će osobito potrebno poduzeti adekvatnije mjere opreza: zbog toga smo izradili sanitarni protokol, koji je već poslan  sazvanim redovnicima (na Kapitul, op. prev.), zajedno sa ostalim praktičnim uputama za odvijanje Kapitula.

Zbog odredbi koje su na snazi u Italiji, neki od kapitularaca moraju doći u Rim nekoliko dana ranije, te obdržavati jedno kratko razdoblje karantene. Zbog toga, vodeći računa i o tome da za vrijeme Kapitula neće biti moguće izlaziti iz kuće, smatrali smo prikladnim usredotočiti se na poslove, te skratiti trajanje Kapitula, koji će završiti 14. rujna.

Izradili smo nacrt kalendara i programa Kapitula, te smo naznačili neke potrebne službe za dobro funkcioniranje skupa (tajništvo, prijevodi, liturgija, itd). Bit će uvodni dan razmišljanja, na kojem će sudjelovati Mons. Daniele Libanori SJ, Pomoćni biskup Rima, te Mons. Oswaldo Escobar OCD, biskup biskupije Chalatenango (El Salvador), kao i dan dijaloga s malom grupom mladih redovnika karmelićana koji potječu iz raznih strana svijeta, koji će izložiti svoja razmišljanja o  aktualnim problemima, te svoje prijedloge za obnovu Reda.

Definitorij je prokomentirao i odobrio izvještaj o stanju  Reda, koji je pripremio Generalni poglavar, kao i ekonomski izvještaj koji je predstavio Generalni ekonom.

Glede teme Kapitula, već je bila predviđeno razmišljanje i odobrenje Deklaracije o karizmi, kao i revizija nekih odredbi za primjenu Ustanova. S druge strane, Definitorij je tražio da se odvija rad u dijalogu i razmišljanju preko regionanih konferencija viših poglavara, kako bi predložili teme za Kapitul. Dobili smo odgovore većeg dijela njih, koji će poslužiti da bi dali stvarni oblik tematskom razvoju Kapitula. Među pitanjima za razmatranje, navedene su početna i trajna formacija (posebno revizija Ratio institutionis), uloga i sastav Konferencije provincijala, problemi koji se odnose na zloporabe, te druge specifične teme raznih regija.

Prelazeći na druga pitanja, Definitorij je nastavio raspravljati o reguliranju prisutnosti redovnika na teritoriju drugih provincija. Tom prigodom analizirali smo nove ugovore suradnje među provincijama, koji su nam bili predstavljeni na odobrenje. U svjetlu razmišljanja i novih odluka, Definitorij je izradio opći model za orijentaciju, koji provincije prilagođuju za svaku situaciju posebno. Konkretno smo pregledali i odobrili ugovore o suradnji među sljedećim okružjima: Španjolska i Manjummel, Španjolska i Tamilnadu, Lombardija i Južna Kerala, Argentina i Kolumbija. Još su nam preostali za izradu ugovori između Središnje Italije i provincija Manjummel, Karnataka-Goa i Andra Pradesh, kao i između provincije Navarre i Kolumbije. Neki ugovori su već ranije bili potvrđeni te ostaju na snazi, kao onaj između provincija Portugal i Malabar; drugi ugovori su u tijeku usavršavanja. Na taj način učinjen je završni korak prema odgovarajućoj  i plodnoj bratskoj suradnji među okružjima, koja cijeni i promiče vrednote i odredbe na kojima se temelji život i organizacija našeg Reda.

Za mali broj slučajeva bila je trenutno podijeljena dispenza od teritorijalnosti ako se radi  o osiguranim prisutnostima koje zadovoljavaju niz uvjeta: broje već više godina postojanja, primili su dopuštenje od  mjesne provincije, te je u njima stvarni zajedničarski život. Radi se, u svakom slučaju, o iznimnim i privremenim dopuštenjima, koja će u buduće morati biti prikladno revidirana. S druge strane, za sadašnje prisutnosti koje ne odgovaraju tim uvjetima i koje se temelje na direktnim ugovorima stranih provincija s biskupijama, bili su specificirani za svaki pojedini slučaj rokovi za njihovo zatvaranje  u sljedećim mjesecima.

O. Johannes Gorantla je predstavio svoj detaljni izvještaj o svojem nedavnom pastoralnom  pohodu provinciji Manjummel. Zbog dimenzija provincije i posebno teškog sanitarnog stanja u Indiji, pohod se produžio od prošlog mjeseca veljače do sada. Kroz to vrijeme, vizitator je mogao obići oko 2/3 samostana, dok je u drugim slučajevima govorio sa zajednicama i redovnicima putem virtualnih sredstava. Na taj način, mogao je osobno razgovariti praktično sa svim redovnicima, koji su inače raspršeni u raznim krajevima svijeta.

Provincija temelji svoje porijeklo na kongregaciji biskupijskog prava trećoredaca bosonogih karmelićana, koja je započela 1857. Nakon jednog stoljeća, 1957. pritjelovila se je Redu, te je 1967. službeno osnovana  provincija Manjummel, koja je sljedećih godina imala znatan brojčani rast. Sve veće i veće širenje dalo je život sadašnjim provincijama Karnataka-Goa i Tamilnadu. Misionarska aktivnost provincije razvila se također i u Andra Pradesh – koja je postala provincija 2011. – te u Indoneziji, koja je sada komesarijat, a nastavlja s misijama u Odishi (regionalni vikarijat u Indiji) te u Zambiji.

Sada provincija broji 52 zajednice, od kojih su neke izvan Indije. Cjelokupni broj redovnika, računajući i privremeno zavjetovane i novake, iznosi 279, a srednja dob svečano zavjetovanih je 52 godine. Broj i dob redovnika dopuštaju  provinciji razvijati  brojne i raznovrsne apostolske djelatnosti: centri duhovnosti, župe, kolegiji, socijalni centri, tiskare i izdavačke kuće, bolnice, akademski centri, itd. Apostolska predanost je pozitivna i hvalevrijedna, iako bi trebala biti praćena i hranjena molitvom i zajedničkim životom. Jedna od zanimljivih apostolskih perspektiva je pastoral duhovnosti u širem smislu (molitva, meditacija, duhovno praćenje, savjetovanje…), koji je znatno tražen i za koji provincija raspolaže  dobro pripremljenim redovnicima. Među redovnicima je jak osjećaj pripadnosti provinciji, koji pogoduje nutarnjoj koheziji i ostvarenju projekata; ali je isto tako potrebno napominjati i poticati identifikaciju s Redom.

Po završetku pohoda, definitorij će poslati neke upute za nastavak jačanja provincije u važnim aspektima kao što su početna i trajna formacija, zajednički život, ekonomska administracija, itd.

Što se tiče  Generalne kuće, posebno spominjemo najnovije promjene u Generalnoj postulaturi, što je već bilo svojevremeno najavljeno.

Od 2012., službu postulatora vršio je o. Romano Gambalunga, kome zahvaljujemo na njegovoj predanosti tijekom čitavog tog razdoblja. Sada kad je  došlo vrijeme da ga se zamijeni, definitorij je imenovao o. Marka Chiesu iz đenovske provincije za novog Generalnog postulatora Reda. Zahvalni smo na njegovoj raspoloživosti, kao i na raspoloživosti njegove provincije. Za vrijeme ovog razdoblja došlo je i do preuređenja u prostorijama postulature. Kao što je poznato, Generalni postulator je zadužen pratiti kauze za beatifikacije i kanonizacije Reda, kao i one iz kongregacija i ustanova pridruženih Redu, koje to traže. Karmel je proizveo velike plodove svetosti tijekom svoje povijesti; već je sv. Terezija klicala: „Kolike svece imamo na nebu, koji su nosili ovaj habit!“ (Osnuci 29,33). Specifični rad Generalne postulature sastoji se u pripremi i praćenju rimske faze procesa beatifikacije i kanonizacije, iako pruža svoju suradnju i u istraživanju, koje prethodi otvarenju jednog procesa, i u njegovom praćenju. Generalna postulatura usmjeruje i podržava čimbenike koji su uključeni u kauze: nositelj kauze (samostan, provincija, udruga….), biskupija u kojoj se otvara proces, vicepostulator, razni suradnici, itd., te istovremeno održava odnose  s Kongregacijom za kauze svetih.

Kao i inače, s Generalnim prokuratorom o. Jean-Joseph Bergarom pregledavali smo razna pitanja koja traže dopuštenja ili odluke vatikanskih dikasterija.

Generalni ekonom o. Paolo De Carli obavijestio je Definitorij o ekonomskom stanju Generalne kuće te o posljednjim događanjima  na tom području.

Zaključujemo naš susret s očekivanjem i nadom da to bude posljednji susret Definitorija za šestogodište 2015.-2021. Stoga je ovo vjerojatno posljednje pismo koje vam šaljemo. U tom smislu, želimo izraziti našu duboku zahvalnost Gospodinu i braći za ovo služenje koje nam je bilo povjereno. Priznajemo da smo tijekom ovih šest godina stekli dragocjeno iskustvo timskog rada u Definitoriju te zajedničkog života u Generalnoj kući. Za sve nas bila je to iznimna prigoda izravnog i aktivnog kontakta s raznolikom stvarnošću Reda u svijetu.

S naše strane, nastojali smo odgovoriti s raspoloživošću i zauzetošću na povjerenje koje nam je ukazano. Svjesni naših ograničenosti i naših slabosti, molimo oproštenje za pogreške i ograničenja koji  mogu obilježiti naš rad. Znamo da danas nije lako vršiti službu autoriteta (iako to vjerojatno nikada nije bilo lako). Od onoga tko to preuzima traži se  pravi evanđeoski stav; imamo pred očima rječiti primjer Isusa, koji je rekao svojim učenicima, dok su tražili povlaštene mjesta: „Sin čovječji nije došao  da bude služen, nego da služi i dade svoj život za otkup svih“ (Mk 10,45). Od svih nas redovnika, koji god bio naš položaj, traži se autentična teologalna raspoloživost i duh bratske poslušnosti, bez čega naš redovnički život gubi snagu i značenje.

Proživjeli smo šestogodište koje je sigurno teško i zahtjevno, u vremenima dubokih kulturalnih, antropoloških, eklezijalnih promjena, te promjena  posvećenog života, koje  se u svakom pogledu tiču i Karmela. Nastojali smo pratiti Red u uvijek potrebnoj trajnoj obnovi, neophodnoj za održavanje životnosti naše karizme. Ponekad smo se morali suočiti s kompleksnim, kao i osjetljivim pitanjima.

No u našem srcu ostat će nadasve sjećanje na poticajne i obogaćujuće kontakte s tolikom braćom i sestrama s raznih strana svijeta, koji su primili dar poziva u terezijanskom Karmelu, te odgovaraju Gospodinu dan za danom s entuzijazmom i vjernošću. Posljednji dio šestogodišta jako je bio obilježen pandemijom, koja nas je prisilila da pronađemo drugačiji tip kontaktiranja s okružjima. U tom smislu nastavljamo napredovati, kako bismo mogli povjeriti Generalnom kapitulu i budućem Definitoriju odgovornost animiranja Reda. Molimo sve za suradnju s novom Generalnom upravom na lojalan i iskren način, bratski i evanđeoski, redovnički i terezijanski.

Na kraju ovog razdoblja služenja Redu, molimo Gospodina sa zahvalnošću i nadom za svu obitelj Karmela (braću, redovnice i laike), te istovremeno molimo sve da mole za nas, za skori Generalni kapitul i za slijedeću Generalnu upravu. Terezija od Isusa, majka, učiteljica i uzor života, neka nas prati svojim primjerom i svojim zagovorom.

 

Bratski,

o. Saverio Cannistrà, General

o. Agustí Borrel

o. Łukasz Kansy

o. Johannes Gorantla

o. Daniel Chowning

o. Francisco Javier Mena

o. Mariano Agruda III

 

Prev. o. Tadej Perica, OCD

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.