Sedmo pismo Generalnog definitorija

Rim, 19. ožujka 2023.

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela,

Ponovno smo u kontaktu sa svima vama kako bismo podijelili neke informacije o tromjesečnom sastanku Generalnog definitorija, održanom u Rimu od 6. do 16. ožujka, uz sudjelovanje generala i svih definitora. Susret se održao u korizmenom vremenu koje nas poziva na stalno obnavljano obraćenje i trajnu pozornost prema Božjoj riječi koju pozdravljamo kao putokaz našeg života i naših odluka.

Na jednom od zasjedanja Definitorija imali smo zanimljiv i bogat razgovor s o. Mathewom Vattamattamom, generalnim poglavarom klaretinaca. S njim smo razmijenili informacije i stajališta o novijoj povijesti i sadašnjem stanju naših redovničkih obitelji koje u mnogočemu imaju slične mogućnosti, probleme i izazove. Slušanje jedni drugih omogućuje nam da naučimo o drugim perspektivama koje su nedvojbeno korisne i prosvjetljujuće u planiranju i donošenju odluka.

Prioritetne teme šestogodišta

Provincije i druga okružja Reda ovog semestra održavaju vlastite kapitule i kapitularne kongrese. Oni su snažan trenutak razmišljanja i razlučivanja kako bismo aktualizirali i konkretizirali našu obvezu da u svakom trenutku i na svakom mjestu živimo u skladu sa stilom Terezije od Isusa i Ivana od Križa.

U pismu koje je general o. Miguel Márquez poslao kapitulima, isti su zamoljeni da uzmu u obzir neke od tema koje je Red predložio za dublje proučavanje tijekom ovog šestogodišnjeg razdoblja. Jedan od njih je početna formacija. Danas je više nego ikad potrebno uložiti najbolje snage u doček i formiranje kandidata koji se osjećaju pozvanima da budu dio naše obitelji i ponuditi im odgovarajuću pratnju. U tom smislu, tražimo od okružja da primijene ove osnovne kriterije:

 1. U formacijskim zajednicama učitelj se mora posvetiti isključivo formaciji.
 2. Gdje ima više od deset odgajanika, potreban je drugi odgojitelj posvećen isključivo formaciji. Na svakih deset odgajanika mora postojati barem jedan odgajatelj.
 3. Formacijske zajednice moraju imati najmanje četiri redovnika.
 4. Zahtijeva se jedinstvo i fluidan dijalog između odgajatelja.
 5. Tijekom studija potrebno je određeno vrijeme posvetiti karmelskoj formaciji.
 6. Potrebno je izbjegavati da u kući formacije bude samo jedna osoba u formaciji.
 7. Treba poticati suradnju između okružja za formiranje i uspostavu međuprovincijskih zajednica.

Znajući da su za formaciju također potrebna i ekonomska sredstva, te da ih u nekim regijama svijeta nije lako dobiti, Definitorij je odlučio osnovati fond za potporu početne formacije za područja Reda kojima je to potrebno. Zahtjevi – opravdani i dostatno dokumentirani – moraju se poslati Definitoriju koji će ih procijeniti kako bi se raspoloživa sredstva pravilno rasporedila. Već sada izražavamo svoju zahvalnost za sve doprinose koji mogu doći od onih s većim ekonomskim mogućnostima. Uvjereni smo da će ova preraspodjela dobara biti značajan način iskazivanja pripadnosti istoj obitelji i bratske solidarnosti.

Opet u vezi s početnom formacijom, Definitorij je dobio ažurirane informacije o radu komisije za reviziju Ratio Institutionis , kojom su koordinirali definitori Martín Martínez i Jean-Baptiste Pagabeleguem. Trenutno komisija nastavlja prikupljati i analizirati priloge koji su pristigli iz okružja, i nada se da će moći pripremiti prvi nacrt teksta u nadolazećim mjesecima, koji će se predati na razmatranje redovnicima koji su uključeni u odgoj u cijelome Redu.

Što se tiče akademske i intelektualne sfere, nastavljamo poticati korake koji se poduzimaju za obnovu i jačanje Teološkog fakulteta Teresianuma i drugih studijskih središta. Seminar za razmišljanje o intelektualnom životu u Redu održat će novo zasjedanje u CITeS-u od 26. do 30. lipnja ove godine.

Pastoralni pohodi

Tijekom zasjedanja Definitorija dobar dio vremena posvetili smo raspravi o posjetima generala i definitora raznim područjima Reda. Pastoralni pohodi su vrlo važno sredstvo za pomoć provincijama da žive u skladu i zajedništvu s Redom, kao i za rješavanje situacija koje zahtijevaju razlučivanje i donošenje odluka.

Tamilnadu

Pastoralni pohod provinciji Tamilnadu odvijao se u dvije etape. Prvi, uz sudjelovanje generala i o. Pija D’Souze, održan je od 14. do 25. studenog 2022., a drugi je vodio o. Pio od 26. siječnja do 21. veljače 2023.

Godine 1981. osnovana je Generalna delegacija Tamilnadua sa 6 kuća provincija Manjummel i Malabar. Godine 1990. Delegacija je postala Komesarijat, a 1993. osnovana je sadašnja Provincija. Danas uključuje 132 svečano zavjetovanih redovnika i 39 kandidata u različitim stupnjevima formacije, od kojih 6 iz Šri Lanke i 8 iz misije Chhattisgarh. Prosječna dob zavjetovanika je ispod 50 godina. U Provinciji su pokrenute brojne socijalne i gospodarske inicijative u korist najsiromašnijih.

Pohod je nastojao usmjeriti Provinciju prema reviziji početne formacije. Donesene su neke konkretne odluke i dane smjernice za bolje razlučivanje zvanja i točniju karmelsku formaciju. S druge strane, sve zajednice i redovnici bili su potaknuti da ne zanemare duhovnu dimenziju ili bratstvo, slijedeći načela i odredbe Reda. Isto tako, u okviru pohoda analizirana je ekonomska situacija Provincije i formulirane su odluke da se ide prema gospodarskoj autonomiji samostana i da se izbjegnu određene neprikladne prakse.

Provincija Tamilnadu ima dvije misije: jednu u Chhattisgarhu (Indija) i jednu na Šri Lanki. Prva je započela 2016. godine, a trenutno ima 2 kuće sa 6 redovnika. Misija na Šri Lanki započela je 2014., s 3 zajednice i 6 redovnika. Zamolili smo Provinciju da ne smanjuje misionarski žar i da pošalje više redovnika u oba mjesta.

Kako bi se provinciji pomoglo u provedbi odluka i zahtjeva generala i definitorija nakon pastoralnog pohoda, on će ostati otvoren, a o. Pio će predsjedati sljedećim provincijskim kapitulom, koji će se održati početkom svibnja.

Malta

Od 21. siječnja do 5. veljače o. Roberto M. Pirastu bio je u pastoralnom pohodu Malteškoj poluprovinciji; general je sudjelovao na završnim susretima posjeta. Na Malti trenutno postoje 4 zajednice u kojima živi 14 redovnika; osim toga, jedan redovnik je profesor na Teresianumu, a drugi je u Kanadi. Prosječna dob je 70 godina. Na području Poluprovincije postoje dvije zajednice karmelićanki i dvije zajednice svjetovnog reda.

Primjetno brojčano smanjenje koje se dogodilo na Malti posljednjih godina čini nužnim razmisliti o tome kako održati i revitalizirati prisutnost Karmela na otoku. U kontekstu globalnog procesa restrukturiranja Reda koji Definitorij promiče, potrebno je tražiti nove oblike suradnje s drugim okružjima, vjerojatno u perspektivi izravne veze s jednim od njih. Vizitatori su zamolili redovnike da upravo sada stave naglasak na bitne aspekte kao što su život u zajednici, molitva i prihvaćanje zvanja. Za to je potrebno koncentrirati energije u dvije ili tri zajednice. S druge strane, formiranje potencijalnih kandidata mora se odvijati u suradnji s drugim okružjima.

Lombardija

Od 6. veljače do 4. ožujka o. Roberto Maria, nekoliko dana uz pomoć o. Agustíja Borrella, bio je u pastoralnom pohodu provinciji Lombardija. Otac general je osobno sudjelovao u završetku pohoda (1.-4. ožujka). Posjet je zatražio Savjet provincije kao dio procesa promišljanja i razlučivanja budućnosti Provincije, koja je posljednjih godina doživjela značajno smanjenje broja i zamjetno povećanje prosječne starosti.

Trenutačno Provincija, uključujući redovnike Delegacije Kameruna i one koji su u službi Provincije, ima ukupno 52 svečano zavjetovanih redovnika i 11 s privremenim zavjetima: u zajednicama u Italiji ima 40 svečano zavjetovanih (uz još 2 u Rimu na studiju), 3 privremeno zavjetovanih i 1 postulant. U Kamerunu ima ukupno 10 svečano zavjetovanih, 8 s privremenim zavjetima i 3 postulanta.

Posjet je utvrdio da je, usprkos postojećim ograničenjima, moguće održati i oživjeti karmelski život na području Provincije. Za to je nužan prvi korak, zalaganje redovnika za osobnu obnovu, koja vodi otvaranju drugima i tome da se svatko osjeća kao član iste obitelji. S druge strane, postaju očite trenutna krhkost okružja i prilika za restrukturiranje. Prikupljanjem raznih komentara redovnika i zaključaka vizitatora, dogovoreno je da se odmah, uz izravnu pomoć Generalnog definitorija, započne dijalog sa susjednim provincijama kako bi se istražile različite mogućnosti povezivanja. U međuvremenu pohod će ostati otvoren, a kapitul će biti odgođen za datum koji će se utvrditi. Uz sudjelovanje svih i uz svjetlo Duha, nadamo se pronaći najbolji put za obnovu prisutnosti terezijanskog Karmela na sadašnjem području Provincije Lombardije.

Kenija

Od 1. do 27. veljače o. Philbert Namphande i o. Jean-Baptiste Pagabeleguem bili su u pastoralnom pohodu Delegaciji Kenije, koja pripada provinciji Washington. Delegacija uključuje 5 zajednica, koje čini dvadesetak svečano zavjetovanih redovnika i oko 25 kandidata u formaciji. Misija u Keniji započela je 1995. Provincija Washington nedavno je doživjela smanjenje broja članova i povećanje srednje dobi; zbog toga je izrazila svoje poteškoće da nastavi s Delegacijom na prikladan način. Generalna vizitacija je dio započetog procesa kako bi se pronašli drugi načini za učvršćivanje i praćenje karmelske prisutnosti u regiji.

Vizitatori su se uvjerili u vitalnost zvanja i dobre mogućnosti za budućnost Reda u Keniji; stoga je potrebno povećati pozornost poklonjenu početnoj formaciji kandidata. Zbog toga je definitorij nakon pohoda donio neke odluke kako bi se preraspodijelile odgovornosti upravljanja i formacije, kao i kako bi se poboljšalo ozračje bratstva i molitve u zajednicama.

Tijekom dana posjeta dvojica definitora posjetila su tri zajednice bosonogih karmelićanki prisutnih u Keniji, a također su se susreli s članovima svjetovnoga reda.

Egipat

O. Christophe-Marie Baudouin i o. General posjetili su Generalnu delegaciju Egipta od 6. do 16. veljače. Trenutno se sastoji od 10 svečano zavjetovanih redovnika, 2 s privremenim zavjetima i 2 postulanta. Postoje tri prisutnosti u Egiptu: Shubra (sa svetištem Terezije od Djeteta Isusa i bolnicom), formacijska kuća Maadi i Aleksandrija, gdje je aktivan dječji vrtić. U planu je otvaranje stabilne prisutnosti u južnom Egiptu čim to mogućnosti Delegacije dopuste. U Fayumu postoji zajednica bosonogih karmelićanki.

Posjet je potvrdio vitalnost Delegacije kojoj je pogodovala prisutnost mladih redovnika i redovnica koji provode zapaženu apostolsku djelatnost. Za suočavanje s neposrednom budućnošću prikladno je jačati jedinstvo i povjerenje među braćom, kao i obratiti pozornost na razlučivanje kandidata te na početnu i trajnu formaciju. Prigodom posjeta dane su i neke naznake za poboljšanje gospodarskog upravljanja, što će se realizirati uz pomoć glavnog rizničara koji će sljedećih tjedana osobno otputovati u Egipat.

O. Makhoul Farha, iz poluprovincije Libanona, obavlja vrijednu službu kao generalni delegat u Egiptu, i uskoro će završiti trogodišnje razdoblje za koje je imenovan.

Irak

O. general i o. Christophe-Marie boravili su u Iraku od 17. do 24. veljače. Prije svega, sudjelovali su u svečanoj proslavi 400 godina prisutnosti Reda na tom području. U povijesti terezijanskog Karmela imamo zapravo četiri stoljeća divljenja vrijedne i plodne misionarske stvarnosti u Iraku. Zahvaljujemo Bogu za svjedočanstvo tolike naše braće koja su posvetila svoju energiju prenošenju Evanđelja u zemlje Bliskog istoka, a u mnogim su slučajevima dali i svoje živote.

Trenutačno je misija povjerena Pariškoj provinciji. U Iraku postoji samo jedan redovnik, o. Ghadir, koji provodi intenzivnu vjersku i društvenu djelatnost, a brine se za samostane u Bagdadu i Duhoku. S njim aktivno surađuju sestre karmelićanke sv. Josipa, svjetovni Karmel, skupina posvećenih žena i druge skupine nadahnute Karmelom. Osim toga, o. Jean Sleiman je latinski nadbiskup Bagdada.

Volja generala i Definitorija je da što prije ojačamo svoju prisutnost u Iraku dolaskom redovnika i redovnica koji osjećaju misionarski poziv i voljni su živjeti u ovako zahtjevnom i uzbudljivom okruženju. General će poslati otvoreno pismo Redu o ovom pitanju.

Ostali posjeti

General je, zajedno s dvojicom definitora za Afriku, sudjelovao na prvoj zajedničkoj skupštini dviju konferencija – anglofone i frankofone – poglavara Afrike i Madagaskara, koja se održala u Yaoundéu (Kamerun) od 23. do 30. siječnja. Bilo je zastupljeno 10 okružja i 21 država. Na susretu se istraživao identitet i poslanje terezijanskog Karmela te se raspravljalo o temama kao što su formacija, vodstvo, ekonomija i menadžment, interkulturalnost i suradnja. General je pozvao na razmišljanje o budućnosti Reda u Africi i na Madagaskaru u kontekstu procesa restrukturiranja Reda o kojem će se raspravljati na sljedećem Izvanrednom definitoriju u Lisieuxu. Tijekom skupštine najavljeno je održavanje kongresa na temu „Formacija i sveta Terezija od Djeteta Isusa“, koje je predviđeno za mjesec listopad 2025. u Nigeriji.

General i o. Christophe-Marie su na svom putu po Bliskom istoku prošli kroz Libanon i sudjelovali na pripremnoj skupštini za provincijski kapitul. Zatim su otišli u Siriju kako bi posjetili bosonoge karmelićanke iz Alepa i prenijeli im solidarnost i blizinu Reda te ih ohrabrili u iznimno teškom kontekstu u kojem žive zbog rata i nedavnog potresa.

O. Christophe-Marie izvijestio je pak o svom kratkom posjetu Anglo-irskoj provinciji od 7. do 18. siječnja. Posjetio je sedam zajednica prisutnih u Engleskoj, Irskoj i Sjevernoj Irskoj, te se mogao upoznati s aktualnim problemima Provincije i razgovarati o situaciji regionalnog vikarijata Nigerije.

Trogodišnji kapituli

U ovom se semestru u Redu održavaju kapituli i kapitularni kongresi. Nekima od njih nazočio je general ili jedan od definitora. Od svih kapitula koji se održavaju primamo informacije i materijale koje je obvezno priopćiti Definitoriju, prema ažuriranim praktičnim uputama koje su poslane svim okružjima: zajedno s odlukama kapitula te izborima i imenovanjima, nužno je poslati izvješće o stanju Provincije i gospodarsko izvješće koje se podnosi kapitulu. Jedna od novosti vezanih uz kapitule je da trenutno izabrani provincijali prije preuzimanja dužnosti moraju dobiti potvrdu od o. generala; tako se prilagođavamo univerzalnoj normi utvrđenoj Zakonikom kanonskog prava za sve redovničke obitelji. S druge strane, prva imenovanja braće neklerika poglavarima zajednica također su već obavljena, prema ovlasti koju je nedavno dao papa Franjo: dosad je general na zahtjev dotičnih provincijskih uprava imenovao dva brata neklerika kao poglavare u Meksiku i jednog u Srednjoj Americi.

Još jednom pozivamo sve da ozbiljno razmotre naznake sadržane u generalovom pismu kapitulima i da se pozabave temama koje su u njemu naznačene i koje odgovaraju prioritetima šestogodišnjeg razdoblja (Deklaracija o karizmi, početna formacija, suradnja između okružja i restrukturiranje Reda, terezijanske obljetnice…).

Izvanredni definitorij 2023.

Velik dio našeg susreta bio je posvećen pripremi Izvanrednog definitorija koji će se održati u Lisieuxu od 27. kolovoza do 3. rujna, uz sudjelovanje novih poglavara okružja Reda (provincijala, povjerenika i generalnih delegata te nekih poglavara vikarijata i provincijskih izaslanstava, prema uobičajenom sustavu rotacije; ovom su prigodom sazvani predstavnici Australije, Nigerije, Tanzanije, Kameruna, Češke, Zapadnog Bengala, Kanade i Ekvadora).

Glavna tema susreta bit će karta naše prisutnosti u svijetu i moguće preustrojstvo Reda. Posebno će se analizirati tri aspekta:

 • Trenutačna okružja: snage i slabosti, međuprovincijska suradnja, unija okružja…
 • Postojeće vrste okružja i njihova moguća pojednostavljenja.
 • Poslanje Reda: prioriteti i mogućnosti, kriteriji za nove osnutke…

Provincijski kapituli pozvani su da razmisle o ovim pitanjima i da pošalju informacije i prijedloge Generalnom definitoriju kao pripremu za susret u Lisieuxu. Jedan od dana susreta bit će posvećen i dijalogu s biskupima Reda koje smo zamolili da nam pomognu u promišljanju poslanja Reda u Crkvi i u današnjem svijetu.

Još jedna tema o kojoj će se raspravljati bit će suradnja između zemljopisno udaljenih provincija: kriteriji, ciljevi, usmjerenja… Na temelju nedavnih iskustava, došlo je vrijeme da se napravi procjena i razlučivanje kako bi se usvojili zajednički kriteriji koji pogoduju međusobnoj pomoći između okružja Reda.

Život Okružja

Definitorij je analizirao neka specifična pitanja u raznim okružjima i donio, među ostalim, sljedeće odluke:

 • Generalna delegacija Izraela posebno je značajna za cijeli Red. Počevši od mjeseca lipnja, novi generalni delegat bit će o. Jean-Joseph Bergara (provincija Avignon-Aquitaine, sadašnji generalni prokurator), zamjenjujući o. Attilia Ghislerija (provincija Venecija), koji nastavlja pružati dragocjenu službu Delegaciji. U Izrael će također stići u narednim mjesecima i o. Augustine Poonelli (provincija Malabar), o. José Luis Jiménez Alcalá (Meksiko) i o. Kelvin Emeka Agboeze (Regionalni vikarijat Nigerije, Anglo-irska provincija). Avelino Pertile vratio se u Brazil nakon nekoliko godina velikodušne službe u Izraelu. Posjet generala izaslanstvu predviđen je početkom srpnja.
 • Odobrili smo zahtjev Provincije Srednje Amerike da se sjedište postulature prenese u kuću „San Juan de Cruz“ u Gvatemali, nakon što smo ocijenili razloge i jamstva za uspostavu dobre formacijske zajednice.
 • Emilio Hadad, iz meksičke provincije, imenovan je prvim savjetnikom Komesarijata Čilea. Zahvalni smo za službu koju je proteklih mjeseci pružio o. Nicolás García, koji se vraća u svoju provinciju.
 • Dodijelili smo određenu ekonomsku pomoć provincijama koje su to zatražile, za posebne i opravdane potrebe.
Generalna kurija

Generalni prokurator o. Jean-Joseph Bergara iznio je na razmatranje Definitorija osobne slučajeve redovnika Reda koje obrađuje, a koji su relativno brojni. Trenutačno se prokurator koristi neprocjenjivom pomoći o. Juana Davida Noguere iz provincije Srednje Amerike, koji je prije nekoliko tjedana uključen u zajednicu Generalata.

 

Generalni ekonom, o. Paolo De Carli, predstavio je konačnu bilancu za 2022. godinu. Naše je gospodarstvo pogođeno poznatim globalnim poteškoćama, ali je ostalo relativno stabilno. Zahvaljujemo provincijama za njihov godišnji doprinos, koji nam omogućuje financiranje ustanova i projekata u službi Reda, kao i pomoć najsiromašnijim i najpotrebitijim okružjima. Još jednom ponavljamo našu zahvalnost bosonogim karmelićankama, koje i dalje iskazuju izuzetnu velikodušnost prema središtu Reda. Napominjemo i da su pozivi na solidarnost koji su upućeni povodom konkretnih potreba (rat u Ukrajini, potres u Siriji…) naišli na velik odaziv.

S glavnim ekonomom razgovarali smo i o nekim konkretnim temama, kao što su stanje projekata u Izraelu (Wadi es Siah, Stella Maris, Kikar Paris) te planirani radovi u Teresianumu, u Generalatu i samostanu Župe sv. Terezije u Rimu.

Definitorij je osnovao malu savjetodavnu komisiju koja može savjetovati o ulaganjima u središtu Reda, sastavljenu od redovnika i laika.

 

Generalni postulator o. Marco Chiesa predstavio je Definitoriju potpuni i ažurirani popis danas važećih kauza za beatifikaciju i kanonizaciju. Isto tako, izvijestio je o trenutnom stanju preliminarne studije o mogućem crkvenom doktoratu Edith Stein. Procjenjuje se i mogućnost ponovnog otvaranja procesa beatifikacije o. Jeronima Graciána i Marije od svetog Josipa (Salazar).

 

Tajnik za misijsku suradnju o. Jérôme Paluku izvijestio je o nekim od projekata za koje je dobivena financijska pomoć od raznih subjekata. Posebno je ilustrirao iskustvo svog nedavnog posjeta Indiji, gdje je na licu mjesta mogao pratiti trenutno stanje brojnih inicijativa koje se provode zahvaljujući ovoj pomoći. Također je predstavio proračun za 2022. godinu fonda za misijsku suradnju, koji se hrani prije svega godišnjim prilozima okružja. Molimo provincijske poglavare da nastave i povećaju svoju velikodušnost koja je konkretan izraz interesa za misionarsko djelovanje Reda.

Bosonoge karmelićanke

S o. Rafałom Wilkowskim, tajnikom za redovnice, razgovarali smo o raznim temama vezanim za život bosonogih karmelićanki. Kako bi se započeo proces revizije Konstitucija iz 1991., čiju je koordinaciju Dikasterij za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života povjerio o. Generalu, uskoro će se sazvati sastanak predsjednica saveza i udruga te će za sve samostane biti pripremljen prvi upitnik.

O. Angelo Lanfranchi, generalni arhivar, prikazao je trenutačno stanje razgovora s federacijama bosonogih karmelićanki Italije kako bi se osigurala zaštita i skrb kulturne i umjetničke baštine samostana, posebno onih koji su ukinuti. Središte Reda nudit će mogućnost odgovarajućeg čuvanja dobara koja mu samostani i federacije žele povjeriti.

Nadalje, kao što je ranije učinjeno za braću, Generalni definitorij pregledao je i odobrio tablice troškova za redovnice karmelićanke, ažurirane prema iznosima koji su na snazi za svaku zemlju. Tablice vrijede za samostane koji su pod nadzorom Reda, a mogu ih koristiti i oni koji su pod nadzorom dijecezanskog ordinarija, uz privolu biskupa (Konstitucije 1991., br. 253-254).

Svjetovni Karmel

Ramiro Casale, delegat za Svjetovni red, predstavio je Definitoriju na odobrenje statute srednje Italije, jugoistočnog Brazila, Austrije i Madagaskara. Ova je prigoda poslužila da se razjasne neki kriteriji o određenim pravnim pitanjima, kao što su načini izbora na dužnost, preduvjeti za uspostavu nove zajednice, uvjeti za valjanost konačnih obećanja ili korištenje vanjskih znakova od strane članova svjetovnog reda.

 

Na kraju sastanka Definitorija pripremamo se živjeti godišnje duhovne vježbe s cijelom zajednicom Generalata, koje će nam pomoći na našem osobnom i zajedničkom putu pozornog slušanja Božjeg glasa i obnovljene vjernosti njegovoj volji. Približavajući se Vazmenom trodnevlju, molimo za svu braću i sestre Reda milost da žive u jedinstvu s Kristom koji je na križu dao svoj život za čovječanstvo i svojim uskrsnućem ispunja svijet radošću i nadom.

Bratski,

o. Miguel Márquez Calle, general

o. Agustí Borrell i Viader

o. Pio James D’Souza

o. Philbert Namphande

o. Roberto Maria Pirastu

o. Christianus Surinono

o. Martín Martínez Larios

o. Christophe-Marie Baudouin

o. Jean-Baptiste Pagabeleguem

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.