Deseto pismo Generalnog definitorija

Rim, 18. prosinca 2023.

Draga braćo i sestre terezijanskog Karmela!

Još jednom vas radosno pozdravljamo na kraju našeg kvartalnog sastanka Generalnog definitorija koji se održao u našoj Generalnoj kući u Rimu od 4. do 14. prosinca. S vama dijelimo najvažnije informacije o temama koje smo obrađivali proteklih dana.

Program šestogodišta

Kao i obično, definitorij je raspravljao o prioritetnim temama za Red u ovom šestogodišnjem razdoblju.

Prva od njih je nedvojbeno početna formacija. Povjerenstvo za reviziju Ratio Institutionis sastalo se prošlog listopada u Generalnoj kući kako bi nastavilo raspravu o sadržaju novog teksta koji će biti predložen. Trenutno radimo na nacrtu koji će biti predstavljen definitoriju i potom poslan cijelom Redu da primi doprinose okružja, a prije svega onih koji su izravno uključeni u formaciju.

Osvrnuli smo se i na pastoralni pohod dvojice nadležnih definitora, o. Martína i o. Jean-Baptistea, Međunarodnom zavodu sv. Ivana od Križa u Rimu. U Zavodu trenutno rade 3 odgojitelja i 25 polaznika. Posjet je potaknuo sve na održavanje dobre klime u zajednici, s bogatstvom koje proizlazi iz različitosti podrijetla. Poduzimaju se koraci za poboljšanje posebno karmelske formacije.

Definitorij želi učvrstiti Zavod kao mjesto karizmatske i teološke formacije za cijeli Red. Što se tiče tima odgajatelja, neki redovnici su već u pripremi, s namjerom obnove zajednice za slijedeću akademsku godinu. Molimo provincije za suradnju i raspoloživost kako bi nastavile slati studente i kako bismo mogli promicati kvalitetu formacije i iskustvo zajedništva i internacionalnosti za naše mlade. U ovom trenutku bilo bi primjereno povećati prisutnost mladih iz Europe i Amerike. Podsjećamo vas na potrebu da bi studenti trebali dovoljno poznavati talijanski jezik za početak života i studiranja u Rimu: uobičajeno se traži polaganje ispita talijanskog jezika – razina B2; u tu svrhu može se predvidjeti ​​boravak u prethodnom semestru ili na godinu dana u nekoj od talijanskih zajednica radi učenja jezika.

U intelektualnoj i akademskoj sferi nastavlja se proces razmišljanja o budućnosti Terezijanuma u dijalogu s upravom i profesorima Fakulteta, ali i s poglavarima drugih rimskih teoloških centara povezanih s različitim redovničkim obiteljima. Trenutna situacija zahtijeva obnavljanje i ažuriranje akademske ponude te intenziviranje suradnje između studijskih centara, te poticanje specijalizacije svakog od njih.

Nadalje, o. Agustí je izvijestio o trenutnoj situaciji u CITeS-u, gdje je boravio od 6. do 10. studenog. Nakon promjena koje su se dogodile u zajednici posljednjih mjeseci, akademska aktivnost nastavila se normalno i intenzivno, kao i brojne aktivnosti koje organizira centar. Godišnji tečaj (Master u misticizmu i humanističkim znanostima) i ove godine ima dobar broj polaznika.

Pozornost prema intelektualnom životu u Redu također je izražena u skupini za razmatranje koja se sastala u CITeS-u u lipnju. U pripremi je sljedeći susret, zakazan za kraj lipnja 2024. na Terezijanumu u Rimu. Namjera je da se ovo razmišljanje, koje su prije svega pokrenuli Terezijanum i CITeS – dva akademska središta ovisna o Generalnoj kući – proširi na druge dijelove svijeta i dobije aktivnu suradnju cijeloga Reda.

Druga važna tema je pastoral mladih, područje kojem svakako možemo posvetiti više pažnje. U perspektivi jubilarne 2025. godine bit će korisno razmisliti o mogućim međunarodnim inicijativama za mlade. Istodobno je važno promicati redoviti rad s mladima u svim provincijama. Kako bismo potaknuli i koordinirali postojeće stvarnosti, bit ćemo zahvalni poglavarima okružja koji nas budu htjeli informirati o svojoj konkretnoj situaciji: provincijskim projektima, tekućim inicijativama… i, iznad svega, o osobi za kontakt koju su odredili za pastoral mladih. Od strane Definitorija, o. Christophe-Marie i o. Jean-Baptiste zaduženi su za koordinaciju i promicanje ovog područja.

Što se tiče obljetnica naših svetaca, dobivamo vijesti o brojnim slavljima i inicijativama vezanim uz Tereziju od Djeteta Isusa. S naše strane, i dalje predlažemo zajedničko ponovno čitanje svetičinih tekstova, uz pomoć kartica pripremljenih u suradnji s Pariškom provincijom. Nakon osam informativnih sveščića o rukopisu A koji su nas pratili ove godine, novi materijali  predviđeni za 2024. su spremni za rukopise B i C.

Pastoralni pohodi

Željeli bismo istaknuti pastoralne i bratske pohode koje smo izvršili u raznim mjestima Reda u posljednja tri mjeseca.

Varšava

O. Christophe-Marie Baudouin bio je u pastoralnom pohodu Varšavskoj provinciji od 4. listopada do 29. studenoga. Posljednjih dana otac general bio je prisutan na završnim sastancima posjeta. Provincija Varšava stvorena je 1993. godine, od onoga što je do tada bila jedinstvena poljska provincija. Trenutno uključuje 17 zajednica: 10 u Poljskoj, 4 u Bjelorusiji, 1 u Litvi, 1 u Rusiji i 1 u Sjedinjenim Državama, ukupno 102 člana sa svečanim zavjetima i 5 s jednostavnim zavjetima. Što se tiče klauzurnih karmelićanki, na području Provincije postoji 21 samostan: 17 u Poljskoj, 1 u Rusiji, 1 na Islandu, 1 u Norveškoj i 1 u Litvi. Svjetovni red Provincije ima 16 zajednica: 13 u Poljskoj, 1 u Bjelorusiji i 1 u Litvi, s ukupno 373 člana.

Nakon poteškoća vezanih uz početak Provincije prije 30 godina, situacija se postupno popravljala i interes za življenjem karizme Reda je ojačao. Trenutno je to stabilna provincija s dobrim izgledima, čemu pogoduje relativna mladost njezinih članova. Ima 4 instituta duhovnosti, 2 kuće za obnove i pustinju, kao i brojne aktivnosti duhovnog apostolata. Dobro se vodi računa o početnoj formaciji i postoji ozbiljna predanost pastoralu zvanja. Poduzimaju se konkretni koraci za učvršćivanje bratskog života.

U Bjelorusiji, gdje 4 zajednice imaju župne obveze, postiže se ravnoteža između apostolskog djelovanja i zajedničkog života i molitve, i u tom pravcu se treba nastaviti. Također je primjereno više promicati karmelski pastoral. Sa svoje strane, malu zajednicu Usole (Rusija), koja se sprema proslaviti 25. obljetnicu osnutka, trebalo bi pomoći i osnažiti, možda iz Bjelorusije. Prisutnost u Litvi je odnedavno, samo 6 godina, i bilo bi vrijedno moći računati na veći broj redovnika.

Pohod je istaknuo neka područja o kojima se treba više i bolje brinuti, a to su pastoral mladih, župni rad iz karmelske perspektive i ekonomska koordinacija. Poseban poziv odnosi se na vjernost zajedničkoj molitvi u onim zajednicama gdje je treba unaprijediti. Početni trend smanjenja broja zvanja i povećanja prosječne dobi redovnika poziva nas da se pripremimo za vrijeme u kojem će biti potrebno brinuti se za starije osobe i dati prednost izvjesnim prisutnostima i aktivnostima. U tom kontekstu prikladno je produbiti dijalog s Provincijom Krakow kako bi se napredovalo u međusobnoj suradnji u početnoj formaciji (koja je već započela) i na drugim poljima.

Filipini

O. Christianus Surinono bio je u pastoralnom pohodu filipinskoj provinciji: od 6. do 26. listopada boravio je na Filipinima, a od 27. listopada do 2. studenoga u Vijetnamu. Posjet je završio s nekoliko susreta u obje zemlje od 2. do 11. studenoga, uz nazočnost oca Generala.

Filipinski komesarijat osnovan je 1977. spajanjem misija anglo-irske i Washingtonske provincije, prisutnih na Filipinima od 1951. odnosno 1947. Godine 2015. komesarijat je postao provincija. Trenutno Provincija ima 51 člana svečanih zavjeta i 22 privremeno zavjetovana. Postoji 6 zajednica na Filipinima i 2 u Vijetnamu. Osobito je važna prisutnost u Quezon Cityju (Manila), sa svetištem Djevice Karmelske i župom, koju posjećuju tisuće ljudi. Klerikat se također se nalazi u Quezon Cityju.

Prisutnost dobrog broja mladih redovnika veliki je potencijal za Provinciju koji treba iskoristiti. Odnos između braće u zajednicama je dobar, s ugodnom bratskom klimom. Molitveni život prisutan je u svim zajednicama. Apostolsko djelovanje usmjereno je prvenstveno na klauzurne karmelićanke i Svjetovni red, uz pastoralni rad u dvije velike župe. Značajan je i Centar duhovnosti koji bi trebalo infrastrukturno i programski obnoviti. Potičemo Provinciju na nove pastoralne inicijative, na primjer povećanjem izdanja i korištenjem digitalnih medija. Provincija veliku pozornost posvećuje pastoralu zvanja, kao i početnoj formaciji, s četiri formacijske zajednice koje primaju kandidate iz Tajlanda, Filipina, Vijetnama i Kine.

Misije u Vijetnamu, koje su službeno započele 2011., već imaju 11 članova svečanih zavjeta i 10 privremenih zavjeta. Spremnost filipinske provincije da surađuje s drugim okružjima u regiji, na primjer s Vikarijatom Australije ili za formaciju kandidata iz Kine, treba sa zahvalnošću pozdraviti.

U Provinciji postoji odličan odnos između tri grane Reda, koje žive istinski obiteljski duh. Klauzurne karmelićanke imaju 22 zajednice na Filipinima i 11 u Vijetnamu, s vrlo velikim brojem zvanja. Trenutačno je najveća potreba za programima osposobljavanja i formacijom odgojiteljica. Svjetovni Karmel je vrlo živ i aktivan, s 46 zajednica i oko 1750 članova na Filipinima, te 4 zajednice s oko 150 članova u Vijetnamu. Imaju dobre programe formacije.

Portugal

O. Agustí Borrell bio je u pastoralnom pohodu portugalskoj provinciji od 17. listopada do 19. studenoga. U posljednjem tjednu pohoda, generalni otac je bio prisutan i predsjedao je Plenarnim savjetom, Provincijalnim savjetom, skupštinom Bosonogih karmelićanki i sastankom Svjetovnog reda.

Provincija se trenutno sastoji od 27 redovnika sa svečanim zavjetima (25 portugalskih i 2 timorska), 3 privremenih zavjeta i 1 postulant, kao i 3 redovnika iz drugih okruga koji služe Provinciji (jedan iz Venecije i dva iz Malabara). Prosječna dob zavjetovanika je 62 godine. Provincija trenutno ima šest zajednica. Na području Provincije postoji devet zajednica klauzurnih karmelićanki: njih sedam čine portugalsku udrugu, jedna je integrirana u Federaciju Navarre, a jedna slijedi konstitucije iz 1990. Što se tiče Svjetovnog reda, u Provinciji postoji 14 zajednica s oko 300 članova.

Zajednice žive bratstvo, molitvu i apostolski rad s vedrinom i predanošću. Većina njih ima crkvu otvorenu za bogoslužje i posvećena je euharistijskim slavljima i ispovijedanju. U Provinciji pastoral duhovnosti zauzima važno mjesto, osobito u duhovnom centru Avessadas i u Domus Carmeli u Fatimi. U Fatimi je marijanski pastoral aktualan i tijekom posjeta govorili smo o doprinosu koji ovo mjesto može dati marijanskom životu cijelog Reda.

Posljednjih je godina došlo do stanovitog buđenja zvanja, iako Provincija slijedi opći trend u Europi brojčanog smanjenja i povećanja prosječne dobi. Potičemo Provinciju da nastavi s procesom promišljanja i donošenja odluka kako bi prilagodila organizaciju i obveze trenutačnoj stvarnosti i prioritetima. Prikladno je intenzivirati međuprovincijsku suradnju i suradnju s Redom, osobito za početnu formaciju.

Zapadna Afrika

Od 1. do 24. listopada o. Philbert Namphande posjetio je Provincijsku delegaturu Zapadne Afrike, koja pripada Iberskoj provinciji. Otac General bio je prisutan tijekom prošlog tjedna. Izaslanstvo uključuje pet zajednica: dvije u Togu, dvije u Burkini Faso i jednu u Obali Bjelokosti. Svečano zavjetovanih ima 36, ​​od kojih 8 boravi izvan Delegacije radi studija ili u službi u drugim okružjima. Prosječna dob je 48 godina. Nadalje ima 5 zavjetovanih i 5 novaka.

Među aktualnim projektima izdvajaju se izgradnja duhovnog centra u Togu, izgradnja novicijata u Ouagadougou (trenutačno se nalazi u Dédougou), te klerikata u Obali Bjelokosti. Delegacija mora i dalje raditi na izobrazbi odgojitelja, kao i na promicanju specijalizacije mladih redovnika.

Zabrinjavajući je trenutni intenzitet terorizma u Burkini Faso, koji uzrokuje brojne smrti i raseljavanje ljudi. Obitelji nekih redovnika izravno su pogođene ovom situacijom. Izaslanstvo i cijeli Red pozvani su da ustrajno mole Gospodina za kraj terorizma u zemlji.

Ostali posjeti

O. Roberto Marija otputovao je u Albaniju prigodom svečanih zavjeta br. Davida Grbeša, te posjetio lokalnu zajednicu kao predetapu sljedećeg pastoralnog pohoda srednjotalijanskoj provinciji. Prisutnost u Albaniji započela je prije 10 godina od strane Generalnog definitorija i učvršćuje se u izazovnom okruženju za povijest zemlje i sadašnju društvenu i vjersku situaciju. Braća imaju malu kuću duhovnosti, gdje primaju redovnike i laike na duhovne vježbe. O. Roberto posjetio je i klauzurne karmelićanke, čiji se samostan nalazi uz samostan fratara.

O. Philbert je boravio u Južnoj Africi od 25. listopada do 3. studenog. Tih je dana, zajedno s o. Generalom i o. Piusom D’Souzom, sudjelovao u slavlju 25. obljetnice prisutnosti braće u zemlji, te posjetio zajednice Delegacije, koja je dio Provincije Karnataka – Goa. Trenutno ima 7 redovnika, raspoređenih u 2 zajednice (Cape Town i Johannesburg). Glavna djelatnost je župni pastoral i skrb o dva centra duhovnosti. U Južnoafričkoj Republici postoje tri zajednice klauzurnih karmelićanki koje su uključene u proces razlučivanja zbog nedostatka zvanja. Pohoditelji su imali priliku razgovarati s njima, a imali su i susret sa Svjetovnim redom.

O. Jean-Baptiste sudjelovao je na susretu odgojitelja iz Afrike francuskog govornog područja i s Madagaskara koji se održao od 23. do 28. listopada u Kinshasi (Kongo), a čiji su rad i promišljanja bili posvećeni temi interkulturalnosti.

O. Martín je sudjelovao na Plenarnom savjetu Iberijske provincije, održanom u Albi de Tormes sredinom listopada. Redovnici sve više njeguju osjećaj obiteljske povezanosti, u ovih devet godina od osnutka Provincije.

Iz života okružja

Definitorij je analizirao neke posebne teme koje se odnose na različita okružja Reda, među kojima i slijedeće:

– Prije svega, pregledali smo razne ugovore koji su nam predočeni za prijelaz redovnika iz jedne provincije u službu druge. Sjećamo se da počevši od izvanrednog definitorija prošlog rujna u Lisieuxu, sporazumi moraju slijediti slovo i duh naših zakona. Svaka financijska pomoć potrebitim provincijama mora ići drugim putovima. Trenutačni sporazumi o suradnji između provincija morat će se prilagoditi novom modelu.

– Nakon što je Provincija Lombardija zamolila Generalni definitorij za pomoć, započeo je dijalog s ostalim talijanskim provincijama, nakon čega će dvoje redovnika iz Venecijanske provincije izravno surađivati ​​s Lombardijom, s perspektivom sve tješnjeg povezivanja dvaju teritorija. Kako bi olakšao i popratio proces, Generalni definitorij izmijenio je pravni status okružja i ustanovio Generalno povjerenstvo (Komesarijat) Lombardije. Poseban Statut je stoga ponovno izrađen i odobren (u skladu s OPU 155-157), a Povjerenik i njegov savjet bit će imenovani.

– Komentirali smo trenutnu situaciju naše prisutnosti u Egiptu, nakon nedavnih imenovanja. U pripremi je nova verzija Statuta koja će se prilagoditi naznakama nedavnog Izvanrednog definitorija o okružjima. Sadašnje delegature i komesarijati bit će ujedinjeni u jednu vrstu okružja, izravno ovisno o Generalnom definitoriju.

– Što se tiče Delegacije Izraela, nakon novih inkorporacija vjernika bilo je moguće ponovno uspostaviti stalno prisustvo zajednice u El-Muhraqi. Pažljivo pratimo različite projekte i nastojanja da osiguramo našu baštinu u Izraelu.

– Još jedna prisutnost na Bliskom istoku koju želimo ojačati je ona u Iraku. Cijenimo raspoloživost redovnika koji su ponudili sudjelovanje u ovoj misiji, kao odgovor na poziv koji je General uputio Redu. Nadamo se da će se u sljedećim mjesecima moći dogoditi neka inkorporacija, jer neki od njih imaju važne obveze u svojoj provinciji, a drugi su još u početnoj formacije. Ponovo pozivamo sve provincije da budu osjetljive i velikodušne prema misijskom djelovanju Reda, u Iraku i drugdje u svijetu.

– Razgovarali smo o prisutnosti u Tajvanu, koju je već u potpunosti preuzela Provincija Koreja. Posebna obveza im je formacija kandidata iz Narodne Republike Kine; trenutno ih je pet, a neki od njih već nastavljaju studij teologije na Filipinima. Osvrnuli smo se i na zanimljivu inicijativu koja već desetak godina nudi aktivnosti i materijale za duhovnu i karmelsku formaciju u Kini, koju koordinira sestra mercedarijevka Clara, u suradnji s nekim profesorima Reda.

– Na molbu Varšavske provincije prihvatili smo kanonsko uspostavljanje zajednice u Zwoli (Poljska), koja je osnovana 2006. i upravlja kućom duhovnosti, za.

– Na zahtjev Sicilijanskog komesarijata dali smo odobrenje za prodaju crkve i dijela posjeda u Trappeto-San Giovanni La Punta biskupiji Catania, čekajući odobrenje od nadležnog dikasterija.

– Dodijelili smo, među ostalim, ekonomsku pomoć Provinciji Koreje za školovanje studenata iz Kine, Komesarijatu Madagaskara za rad klerikata u Ambanidiji i Provinciji Tamilnadu za rad u duhovnom centru. Također smo pomogli karmelskim misionarkama Santa Teresa iz Acapulca (Meksiko), koje su pretrpjele ozbiljnu štetu zbog uragana 5. kategorije.

Generalna kuća

U listopadu prošle godine zajednici Generalata pridružio se o. Alfredo Amesti iz provincije Navarra, koji već nekoliko godina služi u Komesarijatu Perua i već je započeo s radom kao osobni tajnik o. Generala. Upravo je stigao i o. Juan Pablo Patiño iz meksičke provincije koji će preuzeti ulogu podtajnika za redovnice.

O. Jérôme Paluku, tajnik za misijsku suradnju, izvijestio je Definitorij o naporima učinjenim posljednjih mjeseci u vezi s brojnim projektima Reda, za koje on pomaže pronaći i koristiti sredstva koja su donirala različita tijela. Posebno se osvrnuo na neke inicijative koje prati na Kubi, Ekvadoru, Nigeriji, Filipinima, Keniji itd. Još jednom podsjećamo na potrebu jasnog postupanja s obzirom na dobivenu pomoć te transparentnog izvještavanja i uz potrebnu dokumentaciju nakon iskorištenja sredstava. Kao što je i logično, subjekti koji nude financijska sredstva su zahtjevni u tom pogledu, a neprikladno korištenje novca ili nedostatak informacija ima negativne posljedice na cijeli Red.

Generalni prokurator, o. Juan David Noguera, podijelio je s Definitorijem trenutno stanje različitih slučajeva redovničkih članova Reda koji čekaju odluku vatikanskih dikasterija. Iako se mnoge situacije malo-pomalo rješavaju, još uvijek ostaje znatan broj praksi iz prošlosti koje čekaju. Za ispravno upravljanje različitim procesima ključna je uključenost nadređenih poglavara, koji uvijek mogu računati na savjete i suradnju generalnog prokuratora

Generalni ekonom o. Paolo De Carli iznio je uobičajeno izvješće o gospodarskom i administrativnom stanju Generalne kuće, kao i o mjestima koja su izravno ovisna o Generalnom definitoriju (Terezijanum, CITeS, Izrael, Egipat itd.). Izražavamo zahvalnost za suradnju koja dolazi iz različitih dijelova Reda: kako za obične doprinose tako i za one namijenjene fondu za formaciju i fondu za misijsku suradnju, kao i za velikodušan odgovor na posebne zahtjeve upućene u korist Ukrajine i Sirije. Fond za klauzurne samostane i dalje je posebno aktivan, prima donacije od raznih zajednica redovnica i pomaže samostanima Bosonogih karmelićanki u raznim dijelovima svijeta kada im je to potrebno.

Generalni postulator, o. Marco Chiesa, izvijestio je o nedavnom napretku u nekim od beatifikacija i kanonizacija koje su u tijeku, na primjer: odobrenje čuda pripisanog Ani od Isusa (Lobera), što će omogućiti njezinu nadolazeću beatifikaciju. Od početka došašća, međutim, na snagu je stupio novi liturgijski kalendar Reda, koji je konačno odobren od nadležnog dikasterija. Isto tako, revidirani latinski misal upravo je predstavljen dikasteriju na odobrenje, dok je u tijeku rad na ažuriranju vlastitog brevijara Reda. Sjećamo se potrebe da svako okružje odredi osobu odgovornu za liturgiju, koja će biti u kontaktu s generalnim postulatorom kako bi pratila prijevode i izdanja na različitim jezicima.

O. José Pereira, tajnik za informiranje, osvrnuo se na različite aspekte vezane uz web stranicu Reda i njegovu prisutnost na društvenim mrežama. Još jednom molimo sva okružja da šalju vijesti sa svog područja koje mogu biti zanimljive za cijeli Red, uvijek napisane sažeto i popraćene slikovnim materijalom. U tijeku je izrada sveščića za čitanje Terezije od Djeteta Isusa za sljedeću godinu i poneki video s objašnjenjima za svaku od njih.

O. Angelo Lanfranchi, kao generalni arhivar, predstavio je Definitoriju neka od mnogih područja rada koja se tiču ​​arhivske dokumentacije, te povijesne i umjetničke baštine Reda. Rad na digitalizaciji izdanja i dokumenata Reda se nastavlja, postupno obogaćujući web stranicu www.digicarmel.com. U dijalogu s nekim provincijama, posebice srednjotalijanskom, radi se na važnim povijesnim arhivima Reda i priprema izložbeno-katehetski projekt karmelske građe.

Bosonoge karmelićanke

S o. Rafałom Wilkowskim, tajnikom za redovnice, razgovarali smo o raznim temama vezanim uz život diskalnih karmelićanki.

Nastavlja se prva faza revizije Konstitucija iz 1991. prema zahtjevu koji je Dikasterij za redovnički život uputio Generalu da osigura koordinaciju procesa. Prilozi su već pristigli od praktički svih federacija i asocijacija, a u pripremi je i sastanak s predstavnicima svake od njih, zakazan za travanj 2024. godine: tamo će se morati odlučiti o konkretnom nastavku rada na  reviziji teksta Konstitucija.

Kao i obično, komentirali smo korake koji se poduzimaju prema nekim zajednicama u raznim dijelovima svijeta kojima je potrebna pomoć i pratnja.

Svjetovni Karmel

O. Ramiro Casale, delegat za Svjetovni red, izvijestio je o sastancima koje je uspio održati posljednjih tjedana sa zajednicama i vijećima Svjetovnog reda na Madagaskaru, Mauricijusu i La Réunionu. Nastavlja se priprema za svjetski susret Svjetovnog Karmela zakazan u Avili za mjesec srpanj 2026. Definitorij je odobrio Statute Svjetovnog reda Regionalnog vikarijata Urugvaja, Bolivije i Paragvaja, kao i neke izmjene onih Središnje Italije. Također je odobrio program formacije svjetovnog Karmela Iberijske provincije.

Marijanski život Reda

Kao što je najavljeno u pismu Definitorija prošlog rujna, želimo revitalizirati marijanski duh Reda, temeljni aspekt naše karizme. Tijekom nedavnog posjeta Portugalu, razgovarali smo sa zajednicom iz Fatime o tome kako koordinirati neke inicijative u tom pogledu.

Planirani rad razvija se u četiri glavna područja: teologija, duhovnost, pastoralna skrb i karizmatski život. Neke moguće konkretne inicijative za promicanje su: susret rektora glavnih marijanskih svetišta Reda, veća prisutnost marijanske dimenzije u programima početne formacije, kontakt između marioloških stručnjaka Reda, prikupljanje i širenje karmelskih marioloških članaka i studija posljednjih godina…

 

Sastanak Definitorija završavamo u ozračju svetkovine svetog Ivana od Križa i u punom došašću. Molimo Mariju, našu majku i sestru, da nas nauči prihvatiti novi život Sina Božjega koji postaje čovjekom poput nas i za nas. Cijeloj terezijanskoj karmelskoj obitelji od srca želimo sveti Božić i sretnu 2024. godinu.

Bratski,

o. Miguel Márquez Calle, Generalni predstojnik

o. Agustí Borrell i Viader

o. Pius James D’Souza

o. Philbert Namphande

o. Roberto Maria Pirastu

o. Christianus Surinono

o. Martín Martínez Larios

o. Christophe-Marie Baudouin

o. Jean-Baptiste Pagabeleguem

 

Izvor: https://www.carmelitaniscalzi.com/documenti/definitorio-generale/2023_lettera-definitorio_10-it/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.