Dvanaesti dan Generalnog kapitula – promjene u Odredbama za primjenu Ustanova

Nakon dodatnih rasprava prethodnog dana o Deklaraciji o karizmi i o promjenama za uvesti u Odredbe za primjenu Ustanova, te odgode glasovanja i o jednom i o drugome dok se dodatne ispravke ne uvrste, u petak, 10. rujna, Generalni nam je postulator, o. Marco Chiesa (Đenovska provincija), objasnio da još neko vrijeme nećemo imati službenu verziju vlastitog karmelskog Časoslova i Misala, koji bi se trebali uskladiti s tipskim izdanjima na latinskom jeziku iz 2000. i 2003., jer se ni ne zna kad će biti gotova talijanska Editio typica altera, konačni model za usklađivanje.

Također smo doznali da je sveta Terezija od Djeteta Isusa već daleko napredovala u procesu za uvrštenje na listu osoba čije će godišnjice obilježiti UNESCO 2022/23., kad se navršava 150 godina njenog rođenja i 100 godina od njene beatifikacije, te da je to dobar povod da se napravi nešto i na razini Reda.

U popodnevnom radu Kapitula pristupilo se glasovanju o usvajanju promjena u Odredbama za primjenu Ustanova.  To su promjene koje će biti na snazi u ovom šestogodištu, a da bi postale trajne, morat će ih potvrditi slijedeći Generalni kapitul 2027., također sa dvotrećinskom većinom. Između brojnih promjena, evo najznačajnijih:

–  osim dosadašnje oporuke koja treba biti u korist Reda i valjano priznata od civilnih vlasti – što je sada samo premješteno iz dijela o siromaštvu u dio o upravljanju dobrima (usp. OPU 252 b) – uvodi se prije polaganja svečanih zavjeta i posebna Izjava o odreknuću dobara, također da bude valjana prema civilnim zakonima, jer oporuka vrijedi tek nakon smrti, a Izjava o odreknuću je dio našeg zavjeta siromaštva (OPU 3);

– za braću laike konkretizira se obveza moljenja Jutarnje i Večernje redovito sa zajednicom, a u nemogućnosti zajedničkog moljenja onda samostalno (OPU 23);

– uvodi se obveza da svaka pojedina zajednica mora izraditi zajednički projekt života i apostolske aktivnosti (OPU 36 b);

– uvodi se da više nije moguće dati redovniku dozvolu boravka izvan zajednice radi apostolata (ostaju kao opravdani razlozi samo zdravlje i studij), te da nije moguće dobiti dozvolu za obavljanje apostolata u ime Reda izvan teritorija vlastite provincije (OPU 43 b);

– uvodi se da “redovnici koji surađuju s crkvenim pokretima trebaju čuvati vlastiti karizmatski identitet i izbjegavati ‘bilo kakav oblik višestruke pripadnosti na području duhovnog života redovnika i na području njegovog poslanja‘” (OPU 57 b);

–  određuju se konkretne zadaće tajnika za misijsku suradnju u Generalnoj kući (OPU 63);

–  uvodi se da “nije dozvoljeno poslati redovnika na službu u biskupiju u kojoj nema zajednice našeg Reda.” (OPU 67)

– uvodi se preporuka, vodeći računa o br. 107 Ustanova, da postulatura ne traje manje od godinu dana (OPU 80 a);

– uvodi se da će “provincijalni savjeti odrediti postupak u slučaju delicta graviora, vodeći računa o dokumentima učiteljstva opće Crkve i mjesnih biskupskih konferencija” (OPU 142);

– kažnjavanje za ekonomske prijestupe nema više maksimalnog ograničenja od samo jedne godine udaljavanja sa službe, već treba biti prema težini prijestupa (OPU 144);

– ukoliko se ne koriste pravni putovi općeg i vlastitog zakonodavstva u Crkvi za razrješavanje sporova između redovnika, nego se bez valjana razloga odmah pribjegne civilnim sudovima, uvodi se kažnjavanje (OPU 145 b);

– uvodi se: “Poglavar koji svjesno počini djelovanje za koje je trebao prethodno tražiti odobrenja višeg poglavara, neka se skine sa službe.” (OPU 147 b);

– uvodi se da kod nezakonitog izbivanja iz zajednice kroz neprekinuti period od 12 mjeseci, uz uvjet da je nedostupan za kontakt, dotični redovnik biva ipso facto izbačen iz Reda (OPU 150 b);

– konkretizira se minimalan broj članova zajednice, a to je tri (OPU 161);

– uvedeno je da se ne mogu na službe Generala i provincijala birati redovnici iznad 75 godina starosti (OPU 165 b);

– dodaje se da je služba provincijala nespojiva sa službom župnika (OPU 173 b);

– dodaje se preporuka da se ne bira za poglavara nove kuće netko tko je već prethodno odradio dva uzastopna mandata u drugoj kući (OPU 176)

– prethodno savjetovanje za izbor provincijala treba obavit u  tijeku tri mjeseca prije početka kapitula (OPU 213)

– nužnost provincijalove dozvola za objavljivanje  (nulla osta) proteže se i na oblike digitalnog izdavaštva (OPU 223);

– dodaje se da svaka provincija mora imati svoga tajnika, kojega imenuje provincijal uz suglasnost Provincijalnog savjeta (OPU 229);

– u zajednicama sa četiri svečanozavjetovana redovnika sada će trebati imenovati prvog savjetnika (OPU 239 c);

– uvodi se obveza izbora ljetopisaca od strane kućnog kapitula (OPU 242 b);

– stalni zaposlenici u našim zajednicama i ustanovama:
a) Neka se ne zapošljavaju trajno osobe bez valjanog ugovora o radnom odnosu;
b) neka stalni zaposlenici budu plaćeni pravedno i pošteno, tako da mogu na prikladan način providjeti za vlastite potrebe i potrebe članova svoje obitelji
” (OPU 266).

Samo dva prijedloga nisu prošla na glasovanju: prvi koji je htio sa šest mjeseci produljiti na dvanaest vrijeme konventualnosti kandidata za svečane zavjete prema kojem se određuje koja će zajednica za njega glasovati, i drugi, koji je htio odrediti brojčane kriterije za osnivanje ili promjenu pravnog položaja provincija (barem 40 svečanozavjetovanih redovnika i pet kuća) i semiprovincija (barem 30 svečanozavjetovanih i 4 kuće), a ujedno odrediti mogućnosti postupanja kad se ne može voditi život koji odgovara vlastitom pravnom položaju, uključujući dokidanje kuća i slanje redovnika u zajednice drugih okružja.

 

Za subotu 11. rujna najavljen je posjet Svetom Ocu u 11 sati, i to će biti prvi puta nakon 12 punih dana da ćemo izaći izvan ograde našeg privremenog prebivališta u Rimu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.